Business Hi-Tech

Cosmote creşte, Romtelecom culege roadele lansării NextGen

Cosmote creşte, Romtelecom culege roadele lansării NextGen

Autor: Adrian Seceleanu

04.11.2010, 23:49 261

Romtelecom, unul dintre cei mai mari operatori de comunicaţiidin România, a înregistrat pier­deri operaţionale de 13,9 mil. euroîn trimestrul al treilea, iar veniturile au scăzut cu 6,5%, la181,5 mil. euro, din cauza măsurilor de austeritate şi a creşteriişomajului, potrivit datelor din raportul fi­nan­ciar al OTE,acţionarul majoritar. Rom­telecom a înregistrat, în aceeaşiperioadă a anului trecut, venituri de 194,2 mil. euro şi un profitoperaţional de 8 mil. euro.

"Dată fiind scăderea consumului ca urmare a reducerii salariilorangajaţilor bugetari şi a creşterii TVA, Romtelecom a avutrezultate rezonabile în aceste circum­stanţe defavorabile,înregistrând o scădere cu 6,5% a veniturilor aferente trimestruluial treilea din 2010 în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anuluiprecedent", a declarat Yorgos Ioannidis, directorul general alcompaniei.
Pe de altă parte, compania a anunţat creşteri ale numărului declienţi pe internet şi televiziune, care au compensat parţialscăderea de pe principalul business, telefonia fixă. Numărulliniilor de telefonie fixă operate de companie a scăzut cu 6,3% înperioada 1 octombrie 2009 - 30 septembrie 2010, la 2,632milioane.
Creşterea vine în mare parte de la compania de cablu a Romtelecom,NextGen, ale cărei rezultate sunt consolidate de operator. Spreexemplu, NextGen a adus aproape 80.000 de clienţi pe internet. Întotal, baza de abonaţi a crescut pe serviciile de internet de la764.708 la 947.379 (plus 23,9%), şi pe cele de televiziune (prinsatelit şi broadband) de la 831.043 la 1,003 milioane. În acestcontext, Romtelecom a depăşit astfel pentru prima dată pragul de unmilion de clienţi pe serviciile de televiziune.
NextGen, o companie coordonată de Ovidiu Ghiman - fostul directorcomercial al RCS&RDS, atacă piaţa cu tarife diferite - înfuncţie de competiţia locală, şi are o viteză de reacţie mult mairapidă decât Romtelecom. Strategia de achiziţii şi tarife mici aajutat astfel Romtelecom să-şi îmbunătăţească rezultatele în acestcontext.
Cosmote, numărul trei pe piaţa locală de telefonie mobilă, aînregistrat în trim. 3 venituri totale de 117,5 mil. euro, încreştere cu 8,5% faţă de anul precedent, potrivit datelor dinraportul financiar al grupului OTE, acţionarul majoritar.Veniturile din servicii au crescut cu 3,4% în trim. 3 iar profituloperaţional (EBITDA) a fost de 23,3 mil. euro, în creştere cu 12%faţă de anul precedent.

Venitul mediu pe utilizator (ARPU) pentru al treilea trimestru din2010 a crescut cu 6%, până la 4,56 euro, comparativ cu 4,29 euro înal doilea trimestru din 2010. "Suntem mulţumiţi de performanţa încel de-al treilea trimestru, având în vedere provocărilecontextului economic, scăderea consumului şi competiţia intensă", aspus Konstantinos Apostolou, directorul financiar al CosmoteRomânia.
Operatorul a avut venituri de 317,2 mil. euro şi un profit EBITDA(înainte de dobânzi, impozitare, depreciere şi amortizare) de 57,1mil. euro în primele nouă luni din 2009. Pe de altă parte, profituloperaţional (EBITDA) a coborât cu 14,8%, la 48,6 mil. euro.

AFACERI DE LA ZERO