Business Hi-Tech

Cum poţi să te recalifici pentru a obţine un job în companiile de IT

Cum poţi să te recalifici pentru a obţine un job în companiile de IT
01.08.2010, 23:44 4966

Există două specializări din do­meniul IT spre care se poto­rien­ta absolvenţii care nu îşi găsesc locuri de muncă sauangajaţii care vor să se recalifice într-o altă industrie: fie spreIT Hardware (ad­ministrare şi întreţinere de reţele), fie ITSoftware (programare şi dezvoltare de softuri). Dacă pentrusegmentul hardware recalificarea este mai facilă, pentru că estesuficient ca persoana respectivă să aibă abilităţi tehnice (nativesau dezvoltate), o reorientare profesională către software e maipuţin probabilă, întrucât învăţarea unor limbaje de programarenecesită anumite competenţe.

"Amavut angajaţi pe partea de hardware care au absolvit Facultatea dePetrol şi Gaze. Pentru reorientarea spre hardware, angajaţiitrebuie să aibă abi­li­tăţi practice, să fie pricepuţi lareţe­lis­tică, competenţe pe care le pot dobândi în urma unorcursuri de administrare de reţele. Sunt puţin mai rezervată în ceeace priveşte reo­rientarea spre par­tea de software, întrucâtangajaţii din acest domeniu trebuie să aibă o minte logică şi săaibă cunoştinţe de bază de matematică", susţine Greta Chetreanu,directorul de resurse umane al furnizorului de soluţii IT VectorConsulting.
Joburile în IT sunt printre cele mai căutate, mai ales pentrucă aduc venituri mai mari comparativ cu alte industrii. Pe site-ulde recrutare eJobs există în prezent peste 2.100 de joburi îndomeniul IT, în timp ce băncile sau firmele de publicitate şirelaţii publice au doar câteva sute de joburi disponibile, deşiconcurenţa la facultăţile de afaceri sau comunicare estecomparabilă cu cea de la Politehnică. În luna mai, salariul mediunet pe economie a fost de 340 de euro, în timp ce în IT valoarea afost de peste două ori mai mare, de 735 de euro net, potrivitdatelor de la Institutul Naţional de Statistică.
Cel mai bine plătiţi angajaţi din IT sunt dezvoltatorii desoftware, care pot obţine un salariu de până la 3.500 de euro netpe lună, fără să aibă funcţie de conducere. Pentru un specialist înhardware, care se ocupă de reţe­lis­tică, salariul variază între600 şi 1.200 de euro net pe lună. Silviu Hotăran, fostul CEO alMicrosoft România, este de părere că nu studiile contează atuncicând vrei să te reorientezi. "La Microsoft am avut oameni foartebuni, care nu aveau studii în domeniul IT. Salariul şi faptul căeste un domeniu de viitor nu sunt motive suficiente pentru oreprofilare, cel mai important este să ai pasiune", spune Hotăran,care în prezent este general manager al firmei de training GustavKaser Training In­ter­national (GKTI) Semper Human.
Pe de altă parte, recruiterii spun că fără o înclinaţie spreprofilul real e greu să lucrezi în IT. "Anga­jatorii din ITsolicită cel mai mult absol­venţi de Politehnică sau de Matematicăşi chiar de Construcţii, care dezvoltă anu­mite sisteme şi limbajede programare. Rare sunt cazurile în care candidaţii să nu aibăstudii în domeniu şi care să-şi fi dezvoltat pasiunea spre IT întimpul liber", susţine Alexandra Urşeanu, business developmentmanager în cadrul companiei de consultanţă în resurse umane HartHuman Resource Consulting.
"Sunt şi joburi care nu necesită neapărat un backgroundtehnic", spune Oana Bucău, mar­keting manager al Endava România,com­panie specializată în furnizarea de servicii IT. "Dinexperienţa noastră, nu sunt foarte frec­vent întâlnite situaţiileîn care tinerii de peste 25 de ani care au absolvit o facultate sereo­rientează spre o alta cu specializare în IT. Am avut câţivaangajaţi care au făcut acest lu­cru, dar sunt excepţii. Mai mult,nu sunt cursuri de specializare care să permită o calificare înscurt timp pentru a lucra în domeniul software dacă ei nu au de laînceput un background tehnic."
Larândul său, Mihaela Dan, director de HR în cadrul producătorului desoft de se­cu­ritate BitDefender, recomandă ca tinerii să ur­mezede la început cursurile unei facultăţi cu profil IT. "Acest lucruîi va ajuta să-şi dezvolte gân­direa logică, analitică şi să înveţeteoria de ba­ză, care îi va ajuta apoi să se adapteze rapid." Pe dealtă parte, pentru furnizorul local de soft şi servicii ITTotalSoft, la angajare nu diploma este pe primul loc în procedurade evaluare. "Cei mai performanţi angajaţi pe care îi avem sunt ceipasionaţi de domeniul calculatoarelor. Evaluăm bagajul decunoştinţe tehnice, dar în primul rând căutăm să ne dăm seama cums-ar integra candidatul într-un mediu de lucru creativ şi dinamic",spune Daniel Ionescu, strategy & marketing director în cadrulcompaniei.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO