Business Internaţional

BCE: Adoptarea euro este o oportunitate, deşi nu şi o garanţie că statele membre vor culege beneficii substanţiale. Trecerea la euro ar putea expune Bulgaria şi Croaţia la vulnerabilităţi

BCE: Adoptarea euro este o oportunitate, deşi nu şi o...

Autor: Catalina Apostoiu

10.01.2021, 20:24 985

Adoptarea euro de către Bulgaria şi Croaţia, în viitorul apropiat, ar putea crea, în pofida beneficiilor, unele vulnerabilităţi pentru cele două ţări din punctul de vedere al politicii economice, se arată în ultimul raport economic al Băncii Centrale Europene, scrie Seenews.

Adoptarea unei mo­nede globale ge­ne­rează stabilitate mo-ne­tară, care se manifestă la rândul său printr-un me­diu stabil şi carac­terizat de dobânzi rea­le re­duse, însă acest be­ne­­ficiu ar putea expune în ace­laşi timp o ţară la vul­ne­rabilităţi dacă aceas­ta con­sideră sta­bi­li­tatea mone­tară drept subs­titut pen­tru politici eco­nomice dis­ciplinate şi sus­tenabile, se arată în raportul băncii. „Din punctul de ve­dere al poli­ticii, adop­ta­rea euro este o opor­tunitate, deşi nu şi o garan­ţie a unor bene­fi­cii subs­tan­ţiale pen­tru sta­te­le mem­bre“, potrivit BCE.

BCE anunţa pe 10 iulie 2020 că acceptă intrarea Bulgariei şi Croaţiei în ERM II, antecamera euro. La acea vreme, BCE sublinia „angajamentul ferm“ al autorităţilor respective de a „urma politici economice solide cu obiectivul menţinerii stabilităţii economice şi financiare şi atingerii unui grad ridicat de convergenţă economică sustenabilă“.

Angajamentele anterioare făcute de autorităţile bulgare şi croate au accelerat introducerea unor măsuri importante care vor diminua riscurile sub ERM II, potrivit BCE. Totuşi, sunt necesare progrese suplimentare semnificative în ceea ce priveşte calitatea generală a instituţiilor şi guvernării.

Astfel, adoptarea unei abordări pe termen lung în ceea ce priveşte politicile va fi decisivă pe viitor, în special din perspectiva noilor riscuri de divergenţă generate de şocul produs de coronavirus, se remarcă în raportul BCE.

Aceste eforturi de politică va trebui de asemenea să includă măsuri menite să evite posibilitatea ca trecerea la euro să fie folosită de firme drept o scuză pentru aplicarea de majorări de preţuri care ar putea afecta încrederea populaţiei în moneda unică europeană, adaugă instituţia financiară.

Autorităţile naţionale din Bulgaria şi Croaţia, în cooperare cu Comisia Europeană şi BCE, pot beneficia de pe urma experienţelor avute de alte ţări în ceea ce priveşte adoptarea euro, concluzionează BCE.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels


AFACERI DE LA ZERO