Business Internaţional

Efectele Brexit: CE trimite Regatului Unit o scrisoare de punere în întârziere pentru încălcarea obligaţiilor

Efectele Brexit:  CE trimite Regatului Unit o scrisoare de punere în întârziere pentru încălcarea obligaţiilor

Autor: Andreea Tobias

01.10.2020, 13:34 41

Comisia Europeană a trimis joi Regatului Unit o scrisoare de punere în întârziere pentru încălcarea obligaţiilor care îi revin în baza Acordului de retragere. Trimiterea scrisorii marchează începutul unei proceduri oficiale împotriva Regatului Unit de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor.

Regatul Unit are la dispoziţie o lună pentru a răspunde scrisorii.

Articolul 5 din Acordul de retragere prevede că Uniunea Europeană şi Regatul Unit trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor care rezultă din acordul în cauză şi să se abţină de la orice măsuri care ar putea pune în pericol realizarea acestor obiective. Ambele părţi au obligaţia de a coopera cu bună-credinţă în îndeplinirea sarcinilor care rezultă din Acordul de retragere.

La 9 septembrie 2020, guvernul Regatului Unit a depus un proiect de lege (denumit în continuare „proiectul de lege privind piaţa internă a Regatului Unit”, United Kingdom Internal Market Bill) care, dacă ar fi adoptat, ar încălca în mod flagrant Protocolul privind Irlanda şi Irlanda de Nord, întrucât ar permite autorităţilor britanice să nu ţină seama de efectele juridice ale dispoziţiilor de fond ale protocolului în temeiul Acordului de retragere. Reprezentanţii guvernului Regatului Unit au recunoscut această încălcare, afirmând că obiectivul urmărit este de a permite Regatului Unit să se sustragă în mod permanent obligaţiilor care decurg din protocol. Guvernul Regatului Unit nu a retras părţile controversate ale proiectului de lege, în pofida solicitărilor Uniunii Europene.

Potrivit unui comunicat transmis de CE, procedând astfel, Regatul Unit şi-a încălcat obligaţia de a acţiona cu bună-credinţă, astfel cum se prevede la articolul 5 din Acordul de retragere. În plus, a lansat un proces care – în cazul în care proiectul de lege este adoptat – ar împiedica punerea în aplicare a Acordului de retragere. Prin urmare, Comisia a lansat astăzi o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, în conformitate cu dispoziţiile Acordului de retragere.

Până la sfârşitul acestei luni, Regatul Unit trebuie să îşi prezinte observaţiile cu privire la scrisoarea de punere în întârziere. După examinarea acestor observaţii sau dacă nu se transmit observaţii, Comisia poate emite, dacă este cazul, un aviz motivat.

Acordul de retragere a fost ratificat atât de UE, cât şi de Regatul Unit. Acesta a intrat în vigoare la 1 februarie 2020 şi produce efecte juridice în temeiul dreptului internaţional.

În urma publicării de către guvernul Regatului Unit, la 9 septembrie 2020, a proiectului de lege privind piaţa internă a Regatului Unit, vicepreşedintele Maroš Šefčovič a convocat o reuniune extraordinară a Comitetului mixt UE-Regatul Unit pentru a cere guvernului Regatului Unit să îşi clarifice intenţiile şi să răspundă îngrijorării profunde a UE. Reuniunea a avut loc la 10 septembrie, la Londra, la aceasta participând Michael Gove, cancelarul Ducatului Lancaster, şi vicepreşedintele Maroš Šefčovič.

În cadrul reuniunii, vicepreşedintele Maroš Šefčovič a declarat că, în cazul în care proiectul de lege va fi adoptat, acest fapt ar constitui o încălcare extrem de gravă a Acordului de retragere şi a dreptului internaţional. El a solicitat guvernului Regatului Unit să retragă prevederile controversate din proiectul de lege în cel mai scurt timp posibil şi, în orice caz, până la sfârşitul lunii septembrie.

În cadrul celei de a treia reuniuni ordinare a Comitetului mixt, care a avut loc la data de 28 septembrie 2020, vicepreşedintele Maroš Šefčovič a solicitat din nou guvernului Regatului Unit să retragă prevederile controversate din proiectul de lege. Guvernul Regatului Unit a confirmat, cu această ocazie, intenţia sa de a nu modifica proiectul de lege.

Acordul de retragere prevede că, în perioada de tranziţie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentă să soluţioneze litigiile dintre părţi, iar Comisia are competenţele care îi sunt conferite de dreptul Uniunii în ceea ce priveşte Regatul Unit, inclusiv în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea acordului în cauză.

AFACERI DE LA ZERO