Un primar de provincie din Germania a detronat un CEO global

17 dec 2017 Ziarul Financiar

Andreas Brand, primarul oraşului Friedrichshafen şi director al Fundaţiei Zeppelin, care deţine o parti­cipaţie de 93,8% din acţiu­ni­le companiei producătoare de com­po­nente auto.

Un primar local care controlează un pachet majoritar în cadrul unui pro­ducător global de componente auto pu­ne capăt ambiţioasei expansiuni a aces­tuia, scrie Handelsblatt.

Este acum o realitate general ac­cep­tată că firmele ger­ma­ne din in­dus­tria auto fac eforturi uriaşe să se adap­teze la viitorul auto­mobilelor electrice şi autonome, în caz con­trar acestea ris­când să fie lăsate în urmă de ri­vale din China sau din Sta­tele Unite, scrie pu­bli­caţia germană Handelsblatt.

Unul dintre exe­cuti­vii care s-au stră­duit să-şi po­ziţioneze com­pania pen­tru schim­bările uria­şe necesare pen­tru adap­tarea la acest viitor a fost Stefan Sommer, director exe­cutiv al ZF Friedrich­shafen, al trei­lea mare pro­du­cător de compo­nente auto la nivel mondial.

Însă dezvoltarea tehnologiei viito­ru­lui implică costuri ridicate, iar din acest motiv directorul de la ZF Friedrichsha­fen s-a lovit de opoziţia pri­marului oraşului Frie­drichshafen Andreas Brand, direc­tor al Fundaţiei Zeppelin, care deţine o parti­cipaţie de 93,8 procente din acţiu­ni­le companiei producătoare de com­po­nente auto. Acesta şi-a exprimat dorin­ţa ca firma să-şi reducă datoriile şi să-şi mă­rească plăţile în contul dividendelor.

În faţa opoziţiei dure venite din par­tea primarului, şeful ZF Friedrich­shafen a cedat, demisionând de la con­ducerea companiei, demisia sa de­venind valabilă ime­diat, potrivit unei de­cla­raţii a producăto­ru­lui de compo­nente auto.

Sommer urmează să fie înlocuit tem­porar de Konstantin Sauer, director finan­ciar al companiei, până când va fi găsit un succesor permanent.

Faptul că boar­dul companiei nu pregă­tise un înlocuitor al lui Sommer sus­ţine ideea că plecarea aces­tuia a re­prezentat o decizie luată în grabă. 

Despre posibila plecare a lui Sommers se vorbea încă de la începutul acestei luni, surse din cadrul industriei de­clarând că acţionarul majoritar al com­paniei, oraşul Friedrichshafen, l-a încu­rajat pe acesta să plece. „Presiunile sunt enorme“, a declarat o sursă apro­piată de companie.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 11.12.2017

 
Cuvinte cheie:
primar
, provincie
, Germania
, CEO global
, ZF Friedrich­shafen
, auto
, componente auto
, Andreas Brand
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide