Companii

Carrefour preia Billa România

Carrefour preia Billa România

100 mil. € a plătit grupul francez Carrefour pentru preluarea reţelei de 86 de supermarketuri operate de Billa România.

Autor: Cristina Roşca

23.12.2015, 00:07 1229
Grupul francez Carrefour a plă­­tit circa 100 mil. euro pentru a pre­lua operaţiunile Billa din România, res­­pectiv o re­­ţea de 86 de super­­marketuri cu afa­ceri de peste 300 mil. euro anul trecut.

După valoarea tran­­zac­­ţiei aceas­ta este a tre­ia cea mai im­por­tantă din co­­merţul local, pe pri­­­mul loc fiind acor­­­dul de preluare a 20 de hiper­­mar­keturi Real de că­tre Auchan. Grupul fran­­cez Auchan a plătit pen­­tru pre­lua­­rea opera­ţiu­­­ni­lor Real în Ro­mâ­nia pes­te 250 mil. euro, con­form ra­­por­tului de acti­vi­tate pe anul trecut al com­pa­niei, aceasta fiind, potrivit da­­­­te­­lor ZF, cea mai ma­re tranzacţie din re­tailul autoh­ton. Totuşi, nu există in­for­ma­ţii pu­bli­ce pri­vind suma plătită de Lidl pentru ma­­gazinele Plus Dis­count, va­loarea estimată a tranzac­ţiei fiind de 200 mil. euro. Atunci au fost preluate cir­ca 110 ma­ga­zine.

Achiziţia Billa de că­­tre Carrefour vi­ne ast­­­fel pe poziţia a tre­ia a podiu­mu­lui. Prin aceas­­­­­tă pre­lua­re fran­ce­­­zii se apropie pe pia­ţa lo­cală de afaceri de 1,5 mld. euro, redu­când ast­fel di­fe­renţa ca­re îi des­parte de li­­de­rul co­mer­ţului mo­dern, Kauf­land. Deci­zia pre­­luă­rii lan­­ţului de 86 de su­­per­mar­­keturi cu afa­ceri de pu­­ţin peste 300 mil. eu­ro anul tre­cut vine în con­tex­tul în care în co­­mer­ţul mo­­dern, la fel ca în orice alt sec­­tor eco­nomic, lupta se du­ce pen­­tru su­pre­maţie, iar pentru Car­re­four singura şansă să ajungă li­der este prin preluări de reţele concurente.

 

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO