A treia cea mai mare tranzacţie din comerţul local:

Carrefour preia Billa România

23 dec 2015 Autor: Cristina Rosca

100 mil. € a plătit grupul francez Carrefour pentru preluarea reţelei de 86 de supermarketuri operate de Billa România.

Grupul francez Carrefour a plă­­tit circa 100 mil. euro pentru a pre­lua operaţiunile Billa din România, res­­pectiv o re­­ţea de 86 de super­­marketuri cu afa­ceri de peste 300 mil. euro anul trecut.

După valoarea tran­­zac­­ţiei aceas­ta este a tre­ia cea mai im­por­tantă din co­­merţul local, pe pri­­­mul loc fiind acor­­­dul de preluare a 20 de hiper­­mar­keturi Real de că­tre Auchan. Grupul fran­­cez Auchan a plătit pen­­tru pre­lua­­rea opera­ţiu­­­ni­lor Real în Ro­mâ­nia pes­te 250 mil. euro, con­form ra­­por­tului de acti­vi­tate pe anul trecut al com­pa­niei, aceasta fiind, potrivit da­­­­te­­lor ZF, cea mai ma­re tranzacţie din re­tailul autoh­ton. Totuşi, nu există in­for­ma­ţii pu­bli­ce pri­vind suma plătită de Lidl pentru ma­­gazinele Plus Dis­count, va­loarea estimată a tranzac­ţiei fiind de 200 mil. euro. Atunci au fost preluate cir­ca 110 ma­ga­zine.

Achiziţia Billa de că­­tre Carrefour vi­ne ast­­­fel pe poziţia a tre­ia a podiu­mu­lui. Prin aceas­­­­­tă pre­lua­re fran­ce­­­zii se apropie pe pia­ţa lo­cală de afaceri de 1,5 mld. euro, redu­când ast­fel di­fe­renţa ca­re îi des­parte de li­­de­rul co­mer­ţului mo­dern, Kauf­land. Deci­zia pre­­luă­rii lan­­ţului de 86 de su­­per­mar­­keturi cu afa­ceri de pu­­ţin peste 300 mil. eu­ro anul tre­cut vine în con­tex­tul în care în co­­mer­ţul mo­­dern, la fel ca în orice alt sec­­tor eco­nomic, lupta se du­ce pen­­tru su­pre­maţie, iar pentru Car­re­four singura şansă să ajungă li­der este prin preluări de reţele concurente.

 

Continuarea pe ZFCorporate

ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului Financiar. Pentru a putea avea acces la informatii trebuie să vă abonaţi la ZF Corporate sau la unul din cele 12 fluxuri ale sale, profilate pe sectoare de activitate (Bănci, Retail, Agricultură, Energie şi altele) - vezi prezentarea video a ZFCorporate. Detalii de abonare la ZF Corporate: Alexandru Matei (tel. fix: 0318.256.286) sau trimiteţi un email cu datele dumneavoastră de contact prin care solicitaţi informaţii şi abonare la adresa alexandru.matei@zf.ro. Veţi fi contactat în maximum o oră.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 23.12.2015

 
Cuvinte cheie:
billa
, carrefour
, preluare
, romania
, franta
, grup
, operatiuni
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide