• Leu / EUR4.7607
  • Leu / GBP5.5509
  • Leu / USD4.1939
Energie

Industria din România care ar putea să genereze zeci de mii de locuri de muncă: Centrala Nucleară de la Cernavodă poate asigura 19.000 de job-uri

Secțiune susținută de Medlife Logo
Industria din România care ar putea să genereze zeci de mii de locuri de muncă: Centrala Nucleară de la Cernavodă poate asigura 19.000 de job-uri

Autor: Dorin Oancea, Mediafax

16 oct 2018 1452

Industria nucleară orizontală din România poate asigură circa 19.000 de locuri de muncă în momentul implementării proiectului Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, în mare parte cu calificare inaltă, ceea ce trebuie să constituie un obiectiv în sine al strategiei energetice naţionale. 

Strategia ar trebui să cuprindă inclusiv instrumentele posibil a fi promovate pentru retenţia acestei forţe de muncă, spune Gheorge Lucaciu, Director Executiv al ROMATOM, în cadrul consultărilor lansate de Ministerul Energiei pentru definitivarea proiectului de Strategie Energetică 2018-2030, cu perspectivă anului 2050.

ROMATOM a transmis Ministerului Energiei o serie de propuneri şi comentarii privind proiectul strategiei, în cadrul procesului de consultare publică, propuneri ce au în vedere reflectarea corespunzătoare a factorilor cu potenţial impact asupra dezvoltării energiei nucleare în România, corelat cu necesităţile de energie prezente şi viitoare.

ROMATOM recomanda ca, într-o etapă ulterioară, să se realizeze un plan de măsuri instituţionale care să traseze cadrul concret de susţinere a investiţiilor, atragere de capital, dezvoltarea unor mecanisme echilibrate pe piaţă de energie pentru sursele de energie cu emisii reduse de carbon.

Strategia în domeniul energetic trebuie corelată cu strategiile deja adoptate în domenii conexe şi suport, cum sunt strategiile privind cercetarea-dezvoltarea, strategia pe termen mediu şi lung pentru managementul deşeurilor radioactive, specializarea inteligenţă, competitivitate, dezvoltare regională etc., pentru a maximiza eficientă acesteia şi asigurarea resurselor necesare, inclusiv resurse umane, implementării strategiei energetice naţionale.

ROMATOM consideră necesară includerea în strategie a unor măsuri concrete pentru susţinerea şi dezvoltarea industriei nucleare orizontale din România, oferind industriei o perspectivă pe termen lung. Se menţine astfel interesul companiilor de a se certifica în acest domeniu şi de a dezvoltă produse şi servicii specifice proiectelor nucleare, dar şi interesul tinerilor pentru a urmă o carieră în industria nucleară. Multe dintre industriile orizontale se incadrează în grupă tehnologiilor de vârf, generează valoare adaugată peste media economiei şi au potenţialul de a antrena alte industrii pe lanţul de valoare adăugată.

Organizaţia mai propune elaborarea unei abordări strategice privind tehnologiile energetice avute în vedere în perioada de după 2030.

ROMATOM este o asociaţie cu 34 de membri, companii şi ONG-uri, care are drept scop promovarea utilizării în scopuri paşnice a energiei nucleare în România şi susţinerea programului nuclear naţional.

Ministerului Energiei a început un proces de actualizare şi completare a proiectului Strategiei Energetice realizat în anul 2016, constituind la începutul anului un grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Energetice Naţionale pentru perioada 2017-2030 şi orizont de timp 2030-2050.

Viziunea Strategiei este de creştere a sectorului energetic în condiţii de sustenabilitate, prin construirea de noi capacităţi; retehnologizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie, transport şi distribuţie de energie; încurajarea creşterii consumului intern în condiţii de eficienţă energetică; export.

Se va diminua numărul cetăţenilor aflaţi în situaţie de sărăcie energetică, ca urmare a îmbunătăţirii mecanismelor de protecţie socială şi a programelor direcţionate de creştere a eficienţei energetice. Va scădea numărul gospodăriilor fără acces la surse alternative de energie.

 

România va continua procesul de integrare în pieţele europene de energie, aducând o contribuţie importantă de stabilitate şi securitate energetică.

Grupul de lucru a stabilit două noi obiective fundamentale ale Strategiei Energetice, pe lângă cele cinci stabilite prin proiectul din 2016. Astfel, cele cele şapte obiective fundamentale ale Strategiei Energetice sunt:

1. Creşterea aportului energetic al României pe pieţele regionale şi europene prin valorificare resurselor energetice primare naţionale.

2. România, furnizor regional de securitate energetică. Contextul internaţional actual al pieţelor de energie este marcat de volatilitate şi incertitudine, iar evoluţia tehnologiilor poate avea efecte disruptive pe pieţele de energie. În acest context, există premisele pentru ca, prin dezvoltarea sectorului energetic, ţinând cont de disponibilitatea resurselor şi de stabilitatea dată de maturitatea tehnologiilor tradiţionale, România îşi poate propune să devină furnizor regional de securitate energetică.

3. Pieţe de energie competitive, baza unei economii competitive. Sistemul energetic trebuie să funcţioneze pe baza mecanismelor pieţei libere, statul având rolul de a elabora politici, de a reglementa domeniul, de garant al stabilităţii sistemului energetic şi de investitor.

4. Energie curată şi eficienţă energetică. În evoluţia sectorului energetic, România va urma cele mai bune practici de protecţie a mediului, cu respectarea ţintelor naţionale asumate ca stat membru UE. În egală măsură, dezvoltarea sistemului energetic va asigura eficienţa energetică, aşa cum este definită de directivele UE şi de legislaţia naţională.

5. Modernizarea sistemului de guvernanţă energetică. Într-un sistem de piaţă, statul are rolul esenţial de arbitru şi de reglementator al pieţelor. În acest sens, este necesar un cadru legislativ şi de reglementare transparent, coerent, echitabil şi stabil. Ca proprietar de active, statul trebuie să îmbunătăţească managementul companiilor la care deţine participaţii. Companiile energetice cu capital de stat trebuie să se eficientizeze, să se profesionalizeze şi să se modernizeze.

6. Asigurarea accesului la energiei electrică şi termică pentru toţi consumatorii. Obiectivul urmăreşte continuarea programului de electrificare, precum şi dezvoltarea şi rentabilizarea sistemelor de asigurare a încălzirii.

7. Protecţia consumatorului vulnerabil şi reducerea sărăciei energetic. Accesibilitatea preţului este una dintre principalele provocări ale sistemului energetic şi este o responsabilitate strategică. Nivelul asistenţei sociale în domeniul energiei va asigura o protecţie reală a consumatorilor vulnerabili.

*MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unui business sănătos. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Companii!

Principalele valute BNR - marţi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7607
Diferență: 0,0904
Ieri: 4.7564
Azi: 4.1939
Diferență: 0,1385
Ieri: 4.1881
Azi: 5.5509
Diferență: -0,2713
Ieri: 5.5660
Azi: 4.1976
Diferență: 0,2053
Ieri: 4.1890