Energie

Opinie Lucian Anghel, Fondator şi CEO, EnergyPal Romania: Finanţarea proiectelor de eficientizare energetică

Opinie Lucian Anghel, Fondator şi CEO, EnergyPal...
14.06.2018, 11:24 233

Eficienţa energetică reprezintă elementul esenţial şi central al tuturor strategiilor privind energia durabilă. Există o nevoie din ce în ce mare de concepere şi implementare a proiectelor de eficienţă energetică pe scară largă pentru reducerea consumului de combustibili fosili, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Elaborarea şi execuţia unui proiect de crestere a eficienţei energetice care, de exemplu, se finanţează chiar prin economiile de energie este o activitate complexă  care ofera avantaje economice insemnate pentru utilizatorul final.

În cele ce urmează, bazat pe experienţa cu proiectele pe care le coordonez la EnergyPal si FMS, împreună cu echipa pe care o conduc, voi puncta cele mai importante dintre aspectele pe care ar trebui să le aibă în vedere companiile pentru a îşi finanţa proiectele de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Opţiunile principale de finanţare disponibile

Finanţarea proiectelor de eficientizare energetică se poate face din următoarele surse:

 • Fonduri proprii
 • Fonduri europene, structurate, POIM
 • Contracte de tip ESCO (Energy Services Companies)
 • Contracte de tip EPC (Energy Performance Contracting)
 • Finanţări acordate de către bănci şi firme de leasing

Analiza tehnico-economică şi calculul de amortizare

Fiecare variantă de finanţare luată în considerare pentru un anumit proiect are la bază o analiza tehnico-economică a soluţiei propuse.

Această analiză tehnico-economică va cuprinde:

 • Istoricul de consum
 • Măsurarea defalcată a consumului (smart metering)
 • Auditul energetic al companiei clientului
 • Soluţia tehnico-economică propusă
 • Calculul economiei de energie 
 • Calculul amortizării investiţiei
 • Evalurea soluţiei de finanţare
 • Contractul de furnizare a soluţiei
 • Contractul de finanţarea
 • Garanţiile de bună execuţie, etc.

În cazul oricărui proiect de eficienţă energetică trebuie luat în calcul ca investiţia să se amortizeze din economia de energie, din reducerea pieselor de schimb şi a consumabilelor, precum şi a manoperei de mentenanţă care decurg din noua solutie tehnnica implementata. Rata de amortizare lunară trebuie să fie egală sau mai mică decât valoarea lunară a economiei de energie care se obtine prin implementarea noii solutii.

Fondurile europene disponibile pentru proiectele de eficienţă energetică

Fondurile europene deschise în acest moment pentru proiecte de contorizare inteligentă sunt POIM/358/6/2/ - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, 6.2: Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali POIM/358/6/2/Apel de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali.

Contractele de tip Energy Performance Contracting (EPC)

Contractele de tip EPC se caracterizează prin implicarea implementatorului de soluţie în investiţie, dar şi bonusarea acestuia prin obţinerea unei părţi din economia obtinuta. În acest mod riscul se mută spre furnizor. Proiectul nu necesită investiţii din partea beneficiarului. Pe toată durata proiectului, beneficiarul obţine suport şi consultanţă, know-how din partea furnizorului.

Durata de amortizare a proiectului va fi, însă, pe un termen ceva mai mare. Furnizorul este bonusat  pe bază de performanţă obţinută din economia realizată. Este o co-interesare activă şi presupune deschidere din partea beneficiarului pentru colaborare pe întreaga durata contactului. Totodată presupune cel mai mic risc din partea beneficiarului.

Contractele de tip Energy Services Company (ESCO)

Contactele tip ESCO se bazează pe investiţii din parte furnizorului cu plata lunară din economia realizată. Sunt apropiate la nivel de concept de cele EPC, însă nu presupun o consultanţă activă pe întreaga durată, bonificaţii şi implicit rezultate la fel de spectaculoase ca cele de tip EPC.

Finanţări acordate de către bănci şi firme de leasing

Finanţarea de către bancă presupune fundamentarea preliminară menţionată mai sus, realizată de specialişti autorizaţi şi prezentarea acestui studiu cu măsurători a unor indicatori specifici spre aprobare. Doar o parte dintre bănci finanţează proiecte de eficienţă energetică. Riscul de nerealizare a economiilor este putin mai ridicat si este asumat de beneficiar , insa se bazeaza pe analize preliminare care sunt fundamenetate tehnic.

Firmele de leasing prezintă interes mai ales pentru echipamentele care sunt uşor de revalorificat şi pentru proiecte cu durată scurtă de recuperarea investiţiei până în trei ani. Riscul este similar cu cel al finantarii bancare.

În concluzie

Eficienţa energetică oferă posibilitatea reducerii pierderilor energetice, precum şi a optimizării consumului, ceea ce se traduce printr-o creşterea a profitabilităţii beneficiarului în aceleaşi condiţii ale desfăşurării activităţii. EnergyPal oferă flexibilitate în alegerea soluţiei care se potriveşte proiectului, experienţa, expertiza si accesul la finantarea necesara obţinerii rezultatelor de eficienţă energetică.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24