Energie

Parlamentul European anunţă noi reguli pe piaţa energiei electrice: Contoare inteligente, preţuri dinamice şi posibilitatea de a schimba furnizorul mai repede

Parlamentul European anunţă noi reguli pe piaţa...

Autor: Dorin Oancea, Mediafax

26.03.2019, 17:15 727

Consumatorii vor beneficia de contoare inteligente, preţuri dinamice şi posibilitatea de a schimba furnizorul mai repede, iar UE va dispune de noi reguli UE de prevenire a întreruperilor de curent electric, după votul de marţi al Parlamentului European. 

Parlamentul a adoptat patru texte legate de piaţa europeană de electricitate, în urma înţelegerii informale cu statele membre de la sfârşitul anului 2018, şi a concluzionat în acest mod pachetul „Energie curată pentru toţi europenii”.

Acordul asupra „pieţei interne a energiei electrice” (regulament) a fost aprobat cu 544 voturi pentru, 76 împotrivă si 40 abţineri. Acordul asupra „regulilor comune privind piaţa internă a energiei electrice” (directivă) a fost aprobat cu 551 voturi pentru, 72 împotrivă si 37 abţineri.

Consumatorii vor beneficia semnificativ în urma noilor reglementări - ei vor avea astfel acces la contoare inteligente, preţuri dinamice şi opţiunea schimbării gratuite a furnizorului în termen de cel mult trei săptămâni (şi 24 de ore cel târziu în 2026).

Statele membre vor putea reglementa în continuare, în condiţii stricte, preţurile pe o perioadă determinată pentru a sprijini gospodăriile sărace sau vulnerabile din punct de vedere energetic. Totuşi, sistemele de securitate socială trebuie să asigure mijloacele principale de combatere a sărăciei energetice.

Unul dintre principalele obiective ale noilor reglementări este ca cel puţin 70% din capacitatea comercială să poată trece graniţele în mod liber, facilitând astfel schimburile transfrontaliere de electricitate din surse regenerabile, în vederea atingerii obiectivului de 32% regenerabile până în anul 2030.

Normele UE permit în prezent autorităţilor naţionale să plătească centralele electrice pe cărbune pentru a fi în regim de aşteptare pentru o perioadă limitată de timp dacă există un consum de vârf, cunoscut sub numele de „mecanisme de capacitate”. Noile norme vor introduce limite mai stricte pentru statele membre care subvenţionează centralele electrice, astfel încât cele mai poluante centrale electrice pe combustibili fosili din Europa să nu mai primească ajutoare de stat. Măsurile se vor aplica tuturor centralelor electrice noi de la data intrării în vigoare a regulamentului, iar celor existente începând cu 2025. Contractele de capacitate încheiate înainte de 31 decembrie 2019 nu vor fi afectate de noile norme.

În urma votului, raportorul pentru piaţa internă a energiei electrice, Jerzy Buzek (EPP, Polonia), a declarat: „Această reformă va face piaţa de energie electrică europeană mai competitivă la frontierele UE şi va sprijini tranziţia către electricitate mai curată. Ea oferă mai multă putere consumatorilor şi îi protejează pe cei vulnerabili. Este bună şi pentru mediul înconjurător şi pentru portofel. "

Noua lege ce pregăteşte sectorul electricităţii pentru a face faţă riscurilor a fost aprobată cu 569 voturi pentru, 61 împotrivă şi 34 abţineri. Prin noile măsuri cetăţenii UE vor fi mai bine protejaţi împotriva deficitului şi a întreruperilor bruşte de aprovizionare cu energie electrică. Statele membre vor fi obligate să elaboreze planuri naţionale pentru evaluarea riscului de deficit şi să coopereze la nivel regional. Statele membre care primesc asistenţă din alte ţări ale UE vor suporta, în cele din urmă, toate costurile implicite.

În urma votului, raportorul pe acest dosar, Flavio Zanonato (S&D, Italia), a declarat: "Acest acord face din solidaritate adevărata coloană vertebrală a gestionării riscurilor legate de energia electrică, astfel încât în viitor nimeni să nu fie lăsat singur în faţa unui val de frig în timpul iernii cu întreruperi bruşte la electricitate. "

Pentru a putea reglementa mai bine piaţa de energie electrică din UE, normele de instituire a Agenţiei Europene de Cooperare a Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) au fost modificate, iar agenţia va primi sarcini şi puteri sporite. Acordul privind ACER a fost aprobat cu 558 voturi pentru, 75 împotrivă şi 31 de abţineri.

În urma votului, raportorul pentru ACER Morten Helveg Petersen (ALDE, Danemarca) a declarat: „Facem paşi importanţi cu reforma ACER către o piaţă a energiei mai deschisă şi mai bine reglementată. Acest lucru va aduce beneficii mediului înconjurător, consumatorilor şi economiei noastre în general."

Acordurile vor trebui acum aprobate în mod oficial de către miniştrii UE şi publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene înainte să poată intra în vigoare.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24