Companii

Opinie Alex Milcev, Partener EY România: Modificări semnificative aduse Ordonanţei de Urgenţă 114/2018

Opinie Alex Milcev, Partener EY România: Modificări semnificative aduse Ordonanţei de Urgenţă 114/2018

Finalul anului 2018 a venit cu o serie de schimbări legislative majore pentru unele dintre cele mai importante domenii de activitate, printre care sectorul bancar, energetic, al telecomunicaţiilor, al construcţiilor, dar şi al fondurilor de pensii administrate privat. Este vorba despre deja bine-cunoscuta Ordonanţă de Urgenţă 114/2018, care a introdus, printre altele, noua taxă anunţată iniţial drept “taxa pe lăcomie”.

În urma avertizărilor nenumărate ale mediului de afaceri privind impactul negativ major al măsurilor prevăzute de aceasta, Guvernul a reconsiderat prevederile incluse şi a adus în dezbatere un proiect de modificare a acestei Ordonanţe de Urgenţă, care vine să răspundă unora dintre îngrijorările exprimate de către mediul de afaceri. Noua Ordonanţă de Urgenţă a fost aprobată în şedinţa de Guvern de vineri, 29 martie 2019, şi publicată în Monitorul Oficial şi aduce, printre altele, următoarele modificări Ordonanţei de Urgenţă 114/2018.

Cele mai radicale schimbări se referă la taxa pe activele financiare ale instituţiilor de credit, care a fost regândită aproape complet, fiind modificate următoarele:

  • Taxa se datorează semestrial (şi nu trimestrial, după cum prevede OUG în vigoare), primul termen de plată fiind 25 august 2019;
  • Cota de impozitare, care putea fi de până la 2%/an conform OUG în vigoare nu va putea fi, conform noilor prevederi, mai mare de 0.4%/an, respectiv 0.2% pe an, în funcţie de cota de piaţă a instituţiei de credit respective;
  • Cota de impozitare se poate reduce semnificativ în mai multe cazuri, cum ar fi creşterea volumului creditării, scăderea marjei de dobândă, nivelul marjei de dobândă raportat la marja de referinţă (4% pentru 2019) putând ajunge chiar la 0 în anumite situaţii;
  • Taxa pe activele financiare nu se datorează de către instituţiile de credit care înregistrează pierderi, iar, pentru celelalte, cuantumul acesteia este limitată la nivelul profitului contabil obţinut;
  • Pentru anumite categorii de active financiare nu se datorează taxa, cum ar fi numerarul, credite acordate către şi titluri emise de către administraţiile publice, precum şi cele care constau în finanţarea celorlalte instituţii de credit.

Astfel, în noua variantă, taxa este redusă semnificativ, având un impact mai puţin dramatic asupra sistemului bancar şi, prin consecinţă, asupra costului finanţărilor în piaţă faţă de cât se anticipase iniţial.

În ceea ce priveşte sectorul energetic, se vor aplica următoarele în urma adoptării noii OUG:

  • rata de rentabilitate a capitalului investit pentru perioada de reglementare 2019 -2024 creşte de la 5.66% la 6.9%, cu implicaţii aşteptate în ceea priveşte creşterea tarifului de distribuţie şi implicit asupra preţului final pentru consumator;
  • pentru clienţii casnici, preţul pentru clientul final nu va mai fi definit de piaţă (cerere/ofertă), ci de către ANRE, furnizarea de energie electrică realizându-se în condiţii reglementate pentru perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022;
  • contribuţia anuală de 2% percepută de la titularii de licenţe în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale nu se aplică pentru titularii licenţelor de exploatare comercială a capacitaţilor de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, precum şi a celor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, pentru care aceasta se stabileşte anual prin Ordinul preşedintelui ANRE;
  • producătorii, inclusiv filialele acestora şi/sau afiliaţii aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României, au obligaţia să vândă cu preţul de 68 lei/MWh cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizori şi clienţi finali eligibili, în perioada 1 mai 2019 - 28 februarie 2022 (faţă de perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022 prevăzută în OUG 114 şi faţă de situaţia pieţei libere de dinainte de intrarea în vigoare a OUG 114).

În cazul fondurilor de pensii administrate privat, s-a suspendat până la data de 31 mai 2019 aplicabilitatea prevederii privind capitalul social minim, care va trebui constituit până la data de 31 decembrie 2019. Pe perioada suspendării prevederii, capitalul social minim necesar este de 4 milioane euro.

În ceea ce priveşte sectorul telecomunicaţiilor, penalitatea de 0,1%/zi de întârziere din cifra de afaceri din anul precedent se va percepe doar în cazul utilizării de frecvenţe radio fără licenţă, nu şi pentru utilizarea acestora după expirarea perioadei de valabilitate (după cum se prevedea în OUG iniţială). De asemenea, aplicarea amenzii de până la 10% din cifra de afaceri aplicabilă furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice care încheie contracte de instalare, întreţinere, înlocuire a reţelelor de comunicaţii electronice sau efectuează lucrări de acces pe proprietăţi, fără existenţa dreptului de acces sau în lipsa autorizaţiei de construire, a fost suspendată până la data de 1 septembrie 2019.

Pe de altă parte însă, nu au fost aduse modificări asupra prevederilor legate de domeniul construcţiilor introduse de OUG 114/2018, deşi mediul de afaceri a subliniat că aplicarea facilităţilor privind impozitul pe venit şi contribuţiilor sociale doar companiilor ce realizează cel puţin 80% din cifra de afaceri din aceste activităţi este limitativă.

Modificările aduse vin ca răspuns la avertizările şi solicitările de consultare din partea mediului de afaceri şi prevederile modificate duc astfel la un impact negativ mai redus pentru domeniile afectate.

Alex Milcev, Partener EY, Liderul departamentului de Asistenţă Fiscală şi Juridică

 
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
Azi:
Diferență:
Ieri: 4.9250
Azi:
Diferență:
Ieri: 4.7278
Azi:
Diferență:
Ieri: 5.7274
Azi:
Diferență:
Ieri: 5.0120