Companii

România va fi penalizată de UE cu 75 mil. euro pe agricultură

România va fi penalizată de UE cu 75 mil. euro pe agricultură

Autor: Emma Toader

19.04.2011, 23:50 96

"Ceea ce e important, noi am avut în prima anunţare circa 100 demilioane euro, noi am avut un dialog şi cu Curtea de Conturi,pentru că verificările se fac nu numai de instituţia ministerului,se fac şi de către Curtea de Conturi, de către celelalte instituţiişi, în urma acestor verificări şi discuţii, s-a redus cu circa 25de milioane de euro aceas­tă penalitate, repet, care este formatădin plăţile pe doi ani. Speranţa noastră este ca această sumă (de75 milioane de euro - n.r.) să se reducă şi sunt argumente", a spusTabără.

El a afirmat că banii trebuie plătiţi în cinci rate şi se reţindin alte fonduri.

"Acum avem noi, are UE să ne dea nişte bani. Se ştie că a fostsuspendat SAPARD-ul la un moment dat, noi am plătit, avem vreo 50de milioane de euro de luat de la Comisie pe­na­litate, pentruComisie sunt aceste chestiuni reciproce. Dacă vă uitaţi, Franţa,Spania, Ger­mania, toţi plătesc, şi unii au sume mai mari decâtRo­mânia. Repet, la prima vedere su­ma e mare şi e mare, dar dacă ocomparăm cu celelalte state, nu e foarte mare", a adăugatministrul.

CE va recupera o sumă de 74,9 mil. euro alocată României pentruagri­cul­tură şi cheltuită în mod incorect, nere­gulile vizândcontroalele şi furnizarea de informaţii in­exac­te fermierilor, caparte a unui program prin care autorităţile eu­ropene im­pu­tăstatelor mem­bre în total 530 mil. euro.

Neregulile din România vi­zează "puncte slabe ale siste­mu­luiLPIS-GIS (de iden­tificare a parcelelor agricole - n.r.) în ceea cepri­veşte con­troa­lele adminis­trative încru­cişate, furnizarea deinformaţii in­exacte fermierilor şi controa­le­le ineficiente lafaţa locului în privinţa ajutoa­re­lor pe suprafaţă", potrivit unuicomunicat al CE.

Cele mai mari sume sunt imputate Greciei (260 mil. euro),Spaniei (115 mil. euro) şi României.

Tabără a explicat că penalizarea se referă la cheltuieli făcuteîn 2007 şi 2008.

"Trebuie ştiut că România a pornit fără cadastre - este unadintre marile probleme ale României - şi continui să cred căinstituţiile care se ocupă de cadastru nu se regăsesc în locul încare ar trebui să se regăsească. Şi avem o mare problemă: neavândcadastru funciar făcut la nivelul solului, noi am lucrat foartemult prin ceea ce înseam­nă controlul aerian. Pe de altă par­te,trebuie luată şi experienţa fermierilor. Foarte mulţi au tratatproblema ca şi când te duceai şi înscriai la primărie sau ladirecţia agricolă nu ştiu ce declaraţie, fără să creadă că cinevava verifica în totalitate declaraţia res­pectivă", a arătatministrul agriculturii.

El a adăugat că, în plus, unii fermieri au declarat suprafeţeduble de teren, sperând să obţină finanţări mai mari şi crezând cănimeni nu verifică.

"Ei nu, totul s-a verificat şi se verifică la milimetru", aîncheiat Tabără.

Ministrul a mai declarat că într-o ţară cu potenţialul agricolal României este o anomalie să rabzi de foame, dar, la ţară, crâşmae plină de dimineaţă până seara şi nu găseşti pe nimeni să-ţi sapegrădina pentru masă şi 100 de lei pe zi.

"Orice om din România, la potenţialul pe care îl are, nu trebuiesă rabde de foame. Este o anomalie să rabzi de foame, şi iar revinla chestiunea că mai zilele trecute, înainte ca preşedintele săiasă public, discutam cu un prieten de-al meu, trecând printr-ocomună în care de dimineaţă de la opt şi până seara la zece crâşmae plină. Deci, crâşma e plină. Dacă te duci la Ianova, dau acum unexemplu locul unde stă mama şi unde merg şi eu de vreo 40 de ani,să cauţi pe cineva să sape în grădină pentru o sută de lei pe ziplus masă, plus mâncare, nu găseşti. Dar la birt e prezentă lumea",a spus Valeriu Tabără.

AFACERI DE LA ZERO