• Leu / EUR4.9472
 • Leu / GBP5.8254
 • Leu / USD4.6322
Eveniment

Contractele colective de muncă la nivel naţional generau dezechilibre economice, a afirmat ieri premierul în susţinerea noului Cod social

Contractele colective de muncă la nivel naţional generau dezechilibre economice, a afirmat ieri premierul în susţinerea noului Cod social

Emil Boc şi-a angajat pentru a 13-a oară răspunderea în Parlament de când este premier

Autor: Iulian Anghel, Alexandru Moise

18.04.2011, 23:57 289

Guvernul şi-a angajat ieri răspunderea în faţa Parlamentului peCodul social, un proiect major care, în opinia Executivului eraabsolut necesar după modificarea Codului muncii. Este pentru a 13-aoară când echipa condusă de Emil Boc îşi angajează răspunderea - oprocedură care permite evitatea discuţiilor în Parlament, dar oferăposibilitatea introducerii unei moţiuni de cenzură care, adoptate,ar conduce la căderea Guvernului. Opoziţia care nu a participat laşedinţă a anunţat că nici nu va introduce o moţiune de cenzură, darva ataca proiectul la Curtea Consti­tuţională.

Potrivit premierului, practica încheierii contractelorcolective de muncă la nivel sectorial legiferată de noul Cod estevalabilă în majoritatea statelor europene.

Boc a susţinut totodată că acest Cod îi aşază pe poziţii deegalitate pe partenerii sociali şi consolidează rolul sindicatelorla nivel de unitate şi sector de activitate. Nici sindicatele, niciopoziţia nu au fost de acord cu proiectul şi astfel s-a ajuns laangajarea răspunderii.

Noul Cod elimină contractele colective la nivel naţional. Deasemenea, Guvernul s-a retras din Consiliul Economic şi Social.

Tot ieri Guvernul şi-a angajat răs­punderea pe un alt proiectcare priveşte salarizarea profesorilor în 2011 şi care plafoneazăaceste salarii la nivelul celor de la începutul anului. Potrivitlui Boc, proiectul a rezultat din imposibilitatea majorării cu 50%a salariilor pentru profesori şi din necesitatea ca astfel decreşteri să nu fie acordate "din pix", ci să fie acoperite deresursele economiei.

"Sentinţele judecătoreşti vor fi respectate, iar drepturilesalariale vor fi achitate în anii următori, conform legii", a spusBoc în plenul Parlamentului.

Premierul Emil Boc a declarat recent că drepturile salarialecâştigate de profesori în instanţă vor fi eşalonate la platăîncepând cu 2012, "într-un cuantum şi pe parcursul unui interval"care vor fi stabilite după inventarierea tuturor sentinţelor, darşi a banilor care trebuie alocaţi de stat pentru toatesalariile.

Executivul a decis, prin OU 71/2009, că drepturile salarialecâştigate de bugetari în instanţă, prin hotărâri judecătoreştiexecutorii, vor fi plătite eşalonat pe un interval de trei ani,respectiv 34% din total în 2012, 33% în 2013 şi 33% în 2014. Sumelese actualizează cu inflaţia.

Prevederea este aplicată inclusiv în cazul profesorilor care aucâştigat în justiţie majorarea salariilor.

Proiectul Strategiei fiscal-bugetare pe 2012-2014, documentobţinut şi prezentat duminică de MEDIAFAX, relevă însă că Guvernulia în calcul reducerea drastică a sumelor care trebuie plătite anulviitor bugetarilor cu titluri judecătoreşti exe­cutorii, de la 34%la doar 5% din total, astfel încât să îşi poată onora angajamentulde recuperare integrală a tăierilor salariale pentru toţi angajaţiidin sectorul public.

Prevederi din Codul Social

 • Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelorindividuale de muncă ale membrilor organizaţiilor sindicale pentrumotive care privesc apartenenţa la sindicat şi activitateasindicală.

 • Contractele colective de muncă se pot negocia la nivel deunităţi, grupuri de unităţi şi sectoare de activitate.

 • Criteriul de apartenenţă la sectoarele de activitate este cel alobiectului principal de activitate, înregistrat la RegistrulComerţului, conform codului C.A.E.N.

 • Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate,cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 deangajaţi.

 • Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cumurmează: pentru toţi angajaţii din unitate, în cazul contractelorcolective de muncă încheiate la acest nivel; pentru toţi angajaţiiîncadraţi în unităţile care fac parte din grupul de unităţi pentrucare s-a încheiat contractul colectiv de muncă; pentru toţiangajaţii încadraţi în unităţile din sectorul de activitate pentrucare s-a încheiat contractul colectiv de muncă şi care fac partedin organizaţiile patronale semnatare ale contractului.

 • Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectivde muncă în condiţiile stabilite de prezenta lege o singură dată cucel mult 12 luni.

 • În vederea promovării soluţionării amiabile şi cu celeritate aconflictelor colective de muncă se înfiinţează "Oficiul de Mediereşi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă" de pe lângăMinisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

 • Contractul colectiv de muncă încetează: la împlinirea termenuluisau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat, dacăpărţile nu convin prelungirea aplicării acestuia în condiţiilelegii; la data dizolvării sau lichidării judiciare a unităţii; prinacordul părţilor.

 • Contractul colectiv de muncă nu poate fi denunţatunilateral.

 • Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadădeterminată care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24luni.

 • Greva poate fi declarată numai dacă, în prealabil, au fostepuizate posibilităţile de soluţionare a conflictului colectiv demuncă (...).

 • Pe durata în care revendicările formulate de angajaţi suntsupuse medierii ori arbitrajului aceştia nu pot declanşa grevă sau,dacă greva este declanşată, aceasta se suspendă (...).

 • Pentru pagubele materiale provocate de către participanţii lagrevă, angajatorul se poate adresa instanţei competente pentrudespăgubiri.

 • Pe toată durata participării la grevă contractul individual demuncă sau raportul de serviciu al angajatului se suspendă de drept.Pe perioada suspendării se menţin doar drepturile de asigurări desănătate.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9472
Diferență: -0,0101
Ieri: 4.9477
Azi: 4.6322
Diferență: -0,8625
Ieri: 4.6725
Azi: 5.8254
Diferență: -0,1217
Ieri: 5.8325
Azi: 4.7915
Diferență: -0,2768
Ieri: 4.8048