Eveniment

Emoţii privind TVA de 24%: ordonanţa a trecut de Senat şi Guvernul aşteaptă votul din Cameră

Emoţii privind TVA de 24%: ordonanţa a trecut de Senat şi Guvernul aşteaptă votul din Cameră
24.08.2010, 23:54 64

Economiştii cred că respingerea majorării TVA-ului şi revenireala taxa de 19% va conduce la acutizarea percepţiei de instabilitatea politicii fiscale şi la creşterea gradului de incertitudinereferitor la menţinerea acordului cu FMI.
Luni seară Comisia de buget-finanţe din Senat modificase ordonanţade urgenţă (OUG) 58/2010, respingând creşterea TVA de la 19% la 24%şi producând emoţie în rândul miniştrilor care ieri au mers înnumăr mare în Senat, în frunte cu premierul Emil Boc. Comisia maiacceptase un amendament al opoziţiei PNL şi PSD privind scă­dereaTVA la 5% la alimentele de bază. Ministrul finanţelor, SebastianVlădescu, le-a cerut ieri senatorilor să aprobe TVA de 24%, adicăsă voteze fără amendamente OUG 58/2010 intrată în vigoare de la 1iulie.
"Eu cred că ordonanţa, în forma în care este, fără niciun fel demodificare, este un document care ar trebui să fie aprobat. Şiamendamentele care s-au făcut, inclusiv cele care par foarte bine,în favoarea poporului român, referitoare la reducerea TVA laalimente... ştiţi foarte bine că sunt inutile, pentru că niciodatăTVA nu se va reduce. Vom majora infracţionalitatea, respectivevaziunea fiscală şi vom încuraja preţurile care se transferă înbuzunarele celor care vând produsele respective", a spus Vlădescu,citat de Mediafax.
Respingerea majorării TVA-ului şi revenirea la TVA de 19% vaconduce la acutizarea percepţiei de instabilitate a politiciifiscale şi la creşterea gradului de incertitudine referitor lamenţinerea acordului cu FMI şi la capacitatea României de a-şireduce deficitul bugetar, consideră Melania Hăncilă,economistul-şef al Volksbank. Ea a precizat că, deşi revenirea laTVA-ul de 19% ar reduce presiunile de contracţie ale consumului şiar conduce la sporirea puterii de cumpărare a românilor, trebuie săse găsească şi o soluţie echitabilă social şi raţională din punctde vedere economic pentru a suplini scăderea nivelului laTVA.
"Dacă va fi anulată decizia de majorare a TVA-ului, atunciexecutivul va trebui să găsească o altă modalitate de diminuare adeficitului fiscal: restructrurarea agresivă a sectorului public şio mai bună rationalizare şi eficientizare a cheltuielilor publice,ceea ce ar fi de preferat şi ar grăbi revenirea la creştereeconomică şi taxe suplimentare pentru cei cu averile mari."
Hăncilă a afirmat că cea mai nefastă alegere ar fi însă renunţareala cota unică şi adoptarea de impozite diferen­ţiate în funcţie denivelul venitului, care ar încuraja creşterea evaziunii fiscale,trândăvia şi ar diminua puterea de cumpărare a românilor care îşideclară veniturile în mod corect.

Povestea majorării TVA
Pentru ajustarea dezechilibrului fiscal Guvernul a decis lajumătatea acestui an să impună o reducere a salariilor în domeniulpublic cu 25% şi a pensiilor cu 15%, în scopul reduceriicheltuielilor. Însă Curtea Constituţională a respins măsura dereducere a pensiilor, justificând că acestea reprezintă un dreptcâştigat de contribuabil. Ca măsură alternativă, Executivul amajorat TVA de la 19% la 24% de la 1 iulie.
Măsurile de ajustare fiscală aplicate în acest an, reprezentând2,3% din PIB, au fost necesare pentru a reduce deficitul bugetarestimat iniţial la 9,1% din PIB. Cu toate acestea, deficitulbugetar proiectat pentru anul acesta este prognozat să ajun­gă la6,8% din PIB, aproape de vârful istoric de anul trecut, de7,4%.
Deşi FMI a apreciat măsurile adoptate de guvern pentru ajustareadezechilibrului fiscal, respectiv reducerea salariilor bugetarilorşi majorarea TVA, a avertizat că, pe termen mediu, politica fiscalăar trebui să aibă ca obiectiv reducerea deficitului fiscal printr-oreformă a cheltuielilor curente, pentru a permite realizareainvestiţiilor care să aducă creştere economică.
Măsurile de austeritate anun­ţate de guvern prin reducereasalariilor bugetarilor şi majorarea TVA vor presa asupra economiei,România urmând să fie printre puţinele ţări europene care vorrămâne în recesiune şi în 2010.
A doua jumătate a anului se conturează a fi mult mai dificilă decâtprimul semestru, în condiţiile în care se vor vedea efectelemăsurilor care anihilează consumul. Creş­terea TVA din iulie s-asuprapus peste scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor,astfel că agenţii economici nu au transferat în totalitate şoculmajorării TVA asupra clienţilor.

Ce s-ar putea întâmpla în Cameră

La Senat, puterea are o majoritate de 69 de voturi, adică chiarlimita majorităţii celor 137 de senatori. PDL are 51 de senatori,UDMR nouă, iar un aşa-numit grup mixt, format din senatori plecaţi,în majoritate de la PSD, 10 mandate. Opoziţia PSD şi PNL are 68 demandate. Lucrurile stau ceva mai bine la Camera Deputaţilor, ceacare, în cazul de faţă, decide ce se va întâmpla cu ordonanţaprivind Codul fiscal, fiind cameră decizională. Astfel, putereaPDL, UDMR, grupul minorităţilor şi independenţii au 185 de voturi(majoritatea este aici de 169 de voturi), dar nu se poate baza peşase voturi care aparţin unui grup de deputaţi care nu suntafiliaţi nicăieri. Îi rămâne, aşadar, 169 de voturi (adică cu unulîn plus faţă de majoritatea calificată de 168 de voturi), dar niciacestea nu sunt 100% sigure, având în vedere că o serie dedeputaţi, chiar din sânul puterii au votat în vară împotrivapropriului lor guvern. Salvarea ar putea veni din faptul căordonanţa de modificare a Codului fiscal este adoptată cu votul ajumătate din numărul deputaţilor prezenţi la şedinţă şi nu amajorităţii celor 334 de deputaţi. Aşadar, depinde de mobilizareala vot. Dacă deputaţii puterii absentează, iar cei ai opoziţiei vinşi votează, atunci ordonanţa poate fi respinsă. Îi rămâne o şansăpreşedintelui ţării să reîntoarcă, o singură dată, ordonanţa pentrua fi rediscutată în Parlament, iar apoi procesul legislativ estedefinitiv încheiat, iar actul se promulgă în ultima variantăadoptată de Legislativ. Camera Deputaţilor va discuta ordonanţa înseptembrie când începe o nouă sesiune parlamentară.

AFACERI DE LA ZERO