Eveniment

Plata TVA la încasarea facturii, gură de oxigen pentru firme

Autor: Claudia Medrega

12.07.2012, 00:08 601

Plata TVA la încasarea facturii, şi nu la emiterea ei, pentru companiile cu cifră de afaceri de pînă în 500.000 de euro, măsură pe care guvernul doreşte să o introducă în legislaţia fiscală de la începutul lunii august, este benefică pentru firmele care au probleme cu li­chi­dităţile şi ar putea sus­ţine creş­te­rea eco­no­mică, dar pe ter­men scurt există ris­cul scă­derii înca­să­rilor bu­ge­tare şi este necesar ca mo­di­fi­carea să fie agre­ată în prealabil de Comisia Europeană şi FMI.

Firmele s-au confruntat în contex­tul crizei cu o situaţie financiară dificilă şi cu o lipsă acută de lichidităţi. O astfel de măsură le-ar ajuta să direc­ţioneze resursele spre investiţii, iar banii s-ar întoarce în economie, im­pul­sionând creşterea PIB pe termen me­diu şi lung, după cum spun consul­tanţii fiscali.

"Avantajul de cash flow de care vor beneficia companiile care vor aplica această măsură va fi folosit pen­tru noi investiţii, astfel banii se vor întoar­ce în economie, impulsionând cir­cuitul comercial, deci pe termen me­diu şi lung efectul va fi unul de creştere eco­nomică. Măsura vizează şi reali­za­rea intere­su­lui statului în ceea ce priveşte co­lec­tarea efi­cientă a ta­xei, în­trucât TVA de­ductibilă devi­ne exi­gi­bilă din momentul achi­tării facturilor", spu­ne Daniel Anghel, part­ener pe con­sul­tanţă fiscală la PwC.

Costurile admi­nis­tra­tive care ar apărea sunt nesemnificative în compa­ra­ţie cu cele pe care le au companiile cu prefinanţarea TVA.

Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) consideră că mă­sura este benefică, teoretic, dar tre­buie văzute şi condiţionalităţile care o însoţesc.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24