Eveniment

Şoc pe piaţa asigurărilor: Băsescu promulgă legea care spune că o locuinţă asigurată facultativ nu mai intră în schema obligatorie

Şoc pe piaţa asigurărilor: Băsescu promulgă legea care spune că o locuinţă asigurată facultativ nu mai intră în schema obligatorie

Autor: Ciprian Botea

13.12.2010, 23:59 501

Preşedintele Traian Băsescu apromulgat ieri legea care elimină necesitatea încheierii uneipoliţe obligatorii de asigurare a locuinţei pentru proprietariicare au cumpărat deja o asigurare facultativă care acoperă dauneleproduse de inundaţii, cutremure şi alunecări de teren. Companiilede asigurări implicate în sistemul de asigurare obligatorie arputea pierde astfel prime de peste 30 mil. euro, ceea ce pune înpericol funcţionarea sistemului sau poate duce la majorareatarifelor.

Camera Deputaţilor, care a avut rol decizional, adoptase lunatrecută un amendament care prevede ca locuinţele asigurateindividual să nu mai intre sub incidenţa acestei legi. Votuldeputaţilor a venit în contextul în care normele aprobate anteriorde Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) îi obligau şi peproprietarii care au deja o asigurare facultativă să încheie opoliţă obligatorie, care nu era văzută ca o supra­asigurare.Astfel, poliţa obligatorie urma să acopere daunele provocate decalamităţile naturale în limita a 20.000 de euro, restul sumei pânăla preţul real al locuinţei urmând să fie acoperit de asigurareafacultativă.

Tariful unei poliţe obligatoriieste de 10 sau 20 de euro pe an în funcţie de materialul deconstrucţie al casei, suma asigurată fiind de 10.000 sau 20.000 deeuro. Poliţele sunt emise de Pool-ul de Asigurare ÎmpotrivaDezastrelor (PAID), o companie deţinută de 13 asigurători locali şiacoperă doar daunele provocate de inundaţii, cutremure şi alunecăride teren.

Conform legii, proprietarii suntobligaţi să cumpere o poliţă obligatorie până la 15 ianuarie 2011,în caz contrar urmând să fie sancţionaţi de primării cu amenzicuprinse între 100 şi 500 de lei. Normele vechi precizau căproprietarii care au o asigurare facultativă trebuie să-şi cumpereo poliţă obligatorie imediat ce contractul individualexpiră.

Deputaţii au considerat însă căforma iniţială a legii prezenta neclarităţi care au permisautorităţii de reglementare a pieţei asigurărilor să elaborezeaceste norme, amendamentul adoptat având rolul de a elimina acesteneclarităţi. Guvernul şi CSA s-au opus acestui amendament invocândcaracterul social al legii şi exprimându-şi îngrijorarea vizavi desustenabilitatea financiară a programului de asigurare împotrivacatastrofelor. Preţul poliţei a fost stabilit în condiţiile în carea fost luat în calcul un grad de dispersie a riscurilor la optmilioane de locuinţe, iar scăderea numărului potenţialilorasiguraţi pune presiune asupra tarifului poliţei şi a costului cureasigurarea. În prezent, există aproximativ două milioane delocuinţe asigurate individual.

PAID a început să vândă poliţe deasigurare obligatorie la jumătatea acestui an şi până la începutullunii noiembrie fuseseră emise circa 125.000 de poliţe.Reprezentanţii CSA declarau recent că reducerea gradului dedispersie a riscurilor pune în pericol chiar continuitateaprogramului de asigurare împotriva catastrofelor. Riscurileasigurate prin poliţa obligatorie au fost plasate pe piaţainternaţională printr-un program de reasigurare încheiat cu maimulte grupuri financiare precum Swiss Re, Partner Re sauSindicatele Lloyd's. La stabilirea costului reasigurării s-a avut,de asemenea, în vedere un grad de dispersie a riscurilor la optmilioane de locuinţe.

Astra Asigurări, Groupama şiPlatinum deţin fiecare 15% din capitalul social al PAID, alte zecesocietăţi având o participaţie de 5,5%.


Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO