Fonduri UE

Statul va acorda credite agricultorilor care accesează fonduri europene

 Statul va acorda credite agricultorilor care accesează fonduri europene

Autor: Liviu Iancu

23.03.2012, 19:04 1048

Statul va înfiinţa un fond de creditare a beneficiarilor de fonduri europene, care va gestiona un buget de 300 de milioane de lei (aproape 70 de milioane de euro) în acest an, agricultorii urmând astfel să cofinanţeze mai uşor proiectele, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă.

"În vederea stimulării dezvoltării investiţiilor cu finanţare europeană, se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii Fondul de creditare a beneficiarilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Fondul se constituie din alocaţii aprobate prin bugetul de stat cu această destinaţie, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)", se arată în proiectul de act normativ.

Astfel, având în vedere problemele cu care se confruntă beneficiarii programului în privinţa asigurării cofinanţării investiţiilor, Guvernul consideră necesară dezvoltarea unui instrument financiar care să ajute agricultorii. Fondul de creditare este complementar sistemului de garantare a împrumuturilor pentru fermieri.

Fondul va fi alimentat în acest an cu 300 de milioane de lei de la buget. Banii vor fi accesaţi de către bănci, pe baza unor convenţii încheiate cu Ministerul Agriculturii. Băncile selectate vor acorda credite agricultorilor din fond, iar termenele de rambursare şi de plată a dobânzilor se stabilesc prin negociere între beneficiar şi bancă.

Potrivit proiectului, accesul instituţiilor de credit la resursele fondului se va face în baza unei licitaţii şi a unor criterii de selecţie. În convenţiile încheiate cu băncile vor fi prevăzute sumele repartizate şi alocate, nivelul dobânzii pe care instituţiile urmează să o plătească Ministerul Agriculturii, termenele de restituire şi condiţiile de derulare a împrumutului.

Pentru sumele trase din fond băncile vor plăti anual ministerului o dobândă cel puţin egală cu randamentul la titluri de stat emise pe o perioada de zece ani. Creditele vor fi acordate agricultorilor pentru maxim zece ani, cu o perioadă de graţie cuprinsă între 1 şi 5 ani, stabilită în funcţie de specificul proiectului de investiţii.

Împrumuturile vor fi accesate doar de beneficiarii de fonduri europene care au contracte de finanţare nerambursabilă încheiate cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP). Aceştia nu trebuie să se afle în dificultate financiară, iar valoarea creditelor va putea acoperi integral nivelul cheltuielilor eligibile şi neeligibile ale proiectului.

Vor putea primi credite cei care au accesat proiecte pe măsurile "Modernizarea exploataţiilor agricole", "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere", "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi" şi "Încurajarea activităţilor turistice".

Împrumuturile pot fi garantate de către beneficiar prin certificate de depozit, garanţii reale pe animale, maşini şi utilaje agricole, ipotecă asupra clădirilor şi terenurilor agricole, plantaţiilor sau orice alte garanţii agreate de instituţiile de credit selectate. Fondurile de garantare pot acorda garanţii de până la 80% din valoarea creditului.

Sumele neutilizate din fond într-un an vor fi reportate pentru anul următor. Sumele existente în fond la finele fiecărui an, provenite din rambursări de credite şi plăţi de dobânzi la creditele acordate, se reportează, de asemenea, în anul următor şi se utilizează pentru acordarea de noi credite.

În cazul în care beneficiarii înregistrează restanţe la rambursarea creditelor şi la plata dobânzilor, banca va restitui MADR aceste sume din fondurile proprii.

Potrivit reprezenţilor MADR, au fost reziliate contracte de finanţare încheiate cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) ca urmare, în principal, a lipsei resurselor proprii pentru asigurarea cofinanţării necesare pentru realizarea investiţiilor, precum şi a accesului redus la credite bancare.

Fondurile alocate pentru România prin PNDR în perioada 2007-2013 sunt de 10,09 miliarde de euro, dintre care 8 miliarde de euro bani europeni.

Ministrul Agriculturii, Stelian Fuia, a anunţat la jumătatea lunii martie că instituţia pe care o conduce va absorbi în primul trimestru un miliard de euro din fonduri europene şi are ca ţintă pentru acest an atragerea a 2,5 miliarde de euro.

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, la 15 martie PNDR avea un grad de absorbţie de 40%, totalizand 4,044 miliarde de euro. Valoarea contractată a fost de 4,541 miliarde de euro.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO