Info

SOLICITARE DE EXPRESIE DE INTERES

Advertorial

Autor: Publicitate

02.02.2024, 11:12 626

publicată în data de 2 noiembrie 2023 si

re-publicată pe 22 Noiembrie 2023 respectiv pe 02 Februarie 2024

pe website-ul OMV Petrom, OMV Slovacia, OMV Ungaria 

Denumire Contract: Licitaţie „Livrarea de posturi de transformare sau transformatoare de putere pentru Romania, Slovacia şi Ungaria”

Nr. de referinţă OMV Petrom: Solicitare de expresie de interes nr. 2141 / 30.10.2023

Obiect

OMV Petrom Marketing SRL. este interesată de încheierea unui contract pentru Livrarea de Posturi de Transformare, complet echipate (echipamente electrice de medie şi joasă tensiune, inclusiv dispozitive destinate protecţiei prin relee, măsurării energiei electrice active şi reactive, teleconducerii reţelei, precum şi cu circuitele de servicii proprii) sau transformatoare de putere care sa asigure puterea de ieşire necesara  alimentarii staţiilor de încărcare electrica ultra-rapida pe coridoarele TEN-T in staţiile de distribuţie carburanţi existente in Romania, Slovacia si Ungaria.

Context

Prezenta licitaţie se derulează în cadrul proiectului “Accelerează Încărcarea Ultra-Rapidă Central şi Est- Europeană”,  ce  a  fost  aprobat  pentru  finanţare  europeană  prin  Mecanismul de Interconectare a Europei  (Connecting Europe Facility),  cu  sprijinul  Ministerului  Transportului  şi  al  Ministerului Investiţiilor  şi  Proiectelor  Europene  din România, aprobare în urma căreia OMV Petrom Marketing SRL (parte din OMV Petrom) are calitatea de beneficiar în cadrul Contractului de  finanţare  încheiat cu Agenţia  Executivă  Europeană pentru Climă, Infrastructură şi Mediu.

Scopul proiectului este de a contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera şi, în acelaşi timp, de a  permite  deplasarea  pe  distanţe  lungi  a  vehiculelor  electrice.  Obiectivul  specific  al  proiectului  este achiziţia de Posturi de Transformare in Anvelope Prefabricate de Beton pentru alimentarea cu energie electrica a staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice, accesibile publicului cu câte 2 puncte de încărcare cu o putere minimă de 150 kW, de-a lungul reţelei TEN-T în Romania, Ungaria şi Slovacia. Mai multe detalii sunt disponibile aici https://www.omvpetrom.com/ro/activitatile-noastre/proiecte-cu-emisii-de-carbon-reduse-si-zero/e-mobility-proiect-cef

Selecţia companiilor care vor fi invitate să depună o ofertă se va face pe baza următoarelor criterii de pre-calificare, reprezentând cerinţe minime:

 1. LOT 1 - 4 –posturi de transformare 20/0,4 kV; 20/10/0.4kV şi transformatoare de putere de 800, 1000, 1250 kVA conform soluţiilor tehnice livrate în România, după cum urmează:

 1. LOT 5 - 7 –posturi de transformare de 22/0,4 kV şi transformatoare de putere de de 630 - 1000 kVA livrate în Ungaria, după cum urmează:

 
 1. LOT 8 - 9 –posturi de transformare de  22/0,42/0,241kV, si transformatoare de putere de 630 kVA livrate în Slovacia, dupa cum urmează:

 

(*numărul  reprezintă  planul  de  dezvoltare si este obligatoriu, cu toate acestea pot să apără mici variaţii).

Fiecare participant în cadrul procedurii de licitaţiei poate depune o ofertă în cadrul unuia sau mai multor loturi.

Numărul aproximativ de posturi de transformare planificat este: 98.  

Licitaţia se va finaliza cu un contract de furnizare echipamente încheiat cu unul sau mai mulţi câştigători. Contractul va fi valabil până cel mai târziu 9 noiembrie 2025.

Cerinţe privind capacitatea ofertanţilor

OMV  Petrom  Marketing  SRL  invită  companiile  eligibile  să  îşi exprime  interesul  pentru  furnizarea echipamentelor  menţionate  mai  sus.  Companiile  interesate  trebuie  să  furnizeze  informaţii  care demonstrează capacitatea necesară şi experienţa relevantă pentru a executa contractul:

-  Condiţiile şi istoricul financiar (indicatori de risc D&B şi date financiare);

-  Experienţa similară.

Orice potenţială asociere trebuie să furnizeze informaţia solicitată pentru toţi partenerii asocierii.

Selecţia companiilor, care vor fi invitate să depună o ofertă, se va face ţinând cont de următoarele criterii de precalificare, acestea fiind cerinţe minime de participare, în cadrul fiecărui lot, după cum urmează:

 1. Loturile nr. de la 1 la 4 -  Romania – echipamentul trebuie să respecte toate normele, standardele si legile relevante şi aplicabile din România şi Europa precum şi cerinţele relevante ale Operatorilor Sistemului de Distribuţie din Ungaria şi trebuie să aibă valabil marcajul CE (Conformité Européenne). Îndeplinirea  criteriului  va  fi  demonstrată  prin  prezentarea  de documente oficiale ale echipamentului.
 2. Loturile de la nr. 5 la 7  Ungaria, echipamentul trebuie să corespundă cu standardele de calitate valabile pentru echipamentele electrice (anterior „MEEI”),  cerinţele Operatorilor Sistemului de Distribuţie din Ungaria şi trebuie să aibă valabil marcajul CE (Conformité Européenne). Îndeplinirea  criteriului  va  fi  demonstrată  prin  prezentarea  de documente oficiale ale echipamentului.
 3. Loturile de la nr. 8 la 9  Slovacia, echipamentul trebuie să corespundă cu standardele de calitate valabile pentru echipamentele electrice,  cerinţele Operatorilor Sistemului de Distribuţie din Slovacia şi trebuie să aibă valabil marcajul CE (Conformité Européenne). Îndeplinirea  criteriului  va  fi  demonstrată  prin  prezentarea  de documente oficiale ale echipamentului.
 4. Pentru toate companiile participante, riscul financiar conform cu agenţiile de rating acceptate în general trebuie sa fie maxim “Average”. Un  raport  D&B  pentru  participantul  respectiv  va  fi  obţinut  de  către OMV  Petrom  Marketing  SRL  după transmiterea expresiei de interes a participantului.
 5. Toate companiile participante trebuie sa aibă experienţa similara in livrarea de posturi de transformare de minim 600 kVA. Experienţa se va dovedi  prin  prezentarea  oricărui  document  (de exemplu: proces verbal de predare-primire) care  atestă livrarea unui număr minim de posturi de transformare de minim 600 kVA reprezentând cel puţin 50% din cantitatea aferenta lotului/ loturilor pentru care intenţionează să oferteze.

Toate documentele transmise pentru demonstrarea conformităţii cu toate cerinţele, vor fi în limba engleză sau în limba română pentru loturile 1 - 4, în limba engleză sau în limba maghiară pentru loturile 5 - 7 şi în limba engleză sau în limba slovacă pentru loturile 8 - 9.

Modul de depunere a expresiilor de interes

 

Pana luni, 19 februarie 2024, sfârşitul zilei, Companiile care intenţionează sa participe la licitaţie trebuie:

 • sa transmită expresiile de interes în formă scrisă la adresa de mai jos (e-mail) si
 • sa precizeze indicaţia cu privire la numărul lotului/ loturilor din licitaţie pentru care doresc să trimită o ofertă (de ex: 3 loturi (lot 1, 2, 3) sau 6 loturi (lot 1, 2, 3, 7,,8, 9) si
 • sa transmită documentele necesare demonstrării conformităţii cu cerinţele minime de precalificare.

Companiile care vor îndeplini toate criteriile de precalificare vor primi caietul de sarcini şi vor fi invitate să trimită o ofertă prin intermediul platformei SAP Ariba, platforma online de management al achiziţiilor din cadrul Grupului OMV. Pentru a putea participa in cadrul licitaţiei, va trebui sa daţi curs invitaţiei de înregistrare in SAP Ariba trimisa de OMV Petrom.

În cazul în care nu sunteţi înregistrat în SAP Ariba , vă rugăm să menţionaţi un nume şi o adresă de email unde să fiţi invitaţi pentru înregistrare şi participare.

Această solicitare de expresii de interes este valabilă până pe 19, februarie 2024

Solicitări de clarificări

Eventualele clarificări cu privire la conţinutul prezentei solicitări pot fi transmise de către companiile interesate cel târziu până la data de vineri, 16.02.2024, la adresa de email crina.tudorie@omv.com.

 

Crina Tudorie

OMV Petrom S.A.

Mob:+4  0730 399 469

Mailto: crina.tudorie@omv.com

 

“Finanţat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere şi opiniile exprimate aparţin, însă, exclusiv autorului şi nu reflectă neapărat punctele de vedere şi opiniile Uniunii Europene sau ale CINEA (Agenţia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură şi Mediu). Nici Uniunea Europeană şi nici autoritatea finanţatoare nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.”

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO