Profesii

Bogdan Dumitrescu, profesor universitar ASE: Un contributor la pilonul II de pensii, care a cotizat permanent din 2008, are un randament mediu anualizat de 7,1%

Bogdan Dumitrescu, profesor universitar ASE: Un...

Autor: Roxana Rosu

17.10.2017, 11:54 867

Un contributor la pilonul II de pensii, care a cotizat permanent din 2008 până în prezent la nivelul salariului mediu pe economie, a înregistrat un randament mediu anualizat de 7,1% la contribuţiile lui, în condiţiile în care suma totală depusă este de 11.575 de lei, potrivit calculelor făcute de Bogdan Dumitrescu, conferenţiar universitar doctor, Departamentul de Monedă şi Bănci, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori în cadrul ASE şi Şef serviciu Consiliul Fiscal.

Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a anunţat recent un randament mediu anualizat ai Pilonului II în perioada mai 2008-septembrie 2017 de 9,1%, dar Bogdan Dumitrescu consideră că randamentul efectiv al pilonului II a fost mai redus, de 7,1%.

”Rezultatul anunţat de APAPR reprezintă  doar creşterea medie anualizată a valorii unităţii de fond, nu şi randamentul mediu anualizat al fondurilor de pensii. De asemenea reprezintă randamentul mediu anualizat al sumelor investite de participanţi doar în luna mai 2008, ceea ce nu corespunde randamentului total al investiţiei lor”.

Dar în opinia profesorului universitar, un contributor la pilonul II este mai interesat de randamentul mediu cu care au fost investite toate contribuţiile lui şi nu doar cel cu care a fost investit prima contribuţie transferată. Sigur că, numărul contribuţiilor transferate din luna mai 2008 până în prezent către Pilonul II diferă de la o persoană la alta în funcţie de momentul intrării în câmpul muncii sau de eventuale perioade de inactivitate.

Calculul propus de Bogdan Dumitrescu are în vedere un salariat reprezentativ care a contribuit permanent în perioada mai 2008 – iunie 2017 la nivelul unui salariu mediu pe economie, datele de intrare provenind de pe site-ul Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România, secţiunea statistici. De asemenea, el are în vedere comisionul de 2,5% din sumele transferate, iar suma finală strânsă la finele lunii iunie 2017 va fi calculată astfel: pentru fiecare contribuţie se va considera creşterea unităţii de fond din luna iunie 2017 comparativ cu luna respectivă şi se va înmulţi cu suma efectiv transferată. Astfel, ajunge la o sumă totală acumulată de salariatul reprezentativ de circa 11575 lei. ”Într-adevăr contribuţiile lunare investite în anul 2008 au un randament mediu anualizat de peste 9%, dar acesta descreşte ulterior”.

Pentru a calcula randamentul mediu anualizat al tuturor contribuţiilor investite el caută acea valoare care conduce la acumularea aceleiaşi sume finale, respectiv 11575 de lei. ”Altfel spus, randamentul mediu anualizat va constitui răspunsul la întrebarea: la ce randament mediu anual am plasat toate sumele transferate astfel încât să obţinem 11575 de lei pe baza contribuţiilor transferate?”

Rezultatul este de circa 7,1% pentru perioada mai 2008- iunie 2017, fiind cu circa 2 puncte procentuale sau 23% mai redus decât valoarea de peste 9% obţinută pe baza creşterii valorii unităţii de fond.

Un participant la sistem care a transferat contribuţii începând cu luna ianuarie 2010 şi până în iunie 2017 a obţinut un randament mediu anualizat de circa 6,5%, unul care a început să lucreze în ianuarie 2011 a câştigat în medie 6,35% în timp ce un angajat care a lucrat între ianuarie 2014 şi iunie 2017 a beneficiat de un randament mediu de 5,24%.

”Se observă că randamentele sunt în scădere ceea ce nu este surprinzător având în vedere dobânzile mai scăzute din ultimii ani. Se poate observa însă că randamentul diferă şi în funcţie de momentul intrării pe piaţa muncii şi este diferit de creşterea valorii unităţii de fond”.

Potrivit lui Bogdan Dumitrescu, randamentele obţinute de contributorii la Pilonul II de pensii au fost bune, real pozitive, dar nu atât de bune pe cât ar sugera creşterea valorii unităţii de fond în perioada de la înfiinţare şi până în prezent. ”Mai multă transparenţă şi o prezentare completă a informaţiilor relevante sunt esenţiale pentru a spori încrederea participanţilor la sistem în particular şi a opiniei publice în general”

Cititi aici integral opinia semnata de Bogdan Dumitrescu 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24