Profesii

Mii de foşti poliţişti, jandarmi sau angajaţi ai SRI lucrează ca agenţi de pază în cele mai mari firme private de securitate

Mii de foşti poliţişti, jandarmi sau angajaţi ai SRI lucrează ca agenţi de pază în cele mai mari firme private de securitate

Autor: Adelina Mihai

10.01.2011, 23:50 737

Peste 92.000 de români lucrează în firmele private de securitateşi pază, iar o pondere semnificativă dintre aceştia provin dinstructurile de stat, fiind foşti poliţişti şi jandarmi sau saufoşti angajaţi din structurile Ministerului de Interne, de Apăraresau SRI care au ieşit la pensie sau care au fost disponibilizaţi şicare vor să-şi suplimenteze veniturile.

Trei dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală desecuritate şi pază - G4S, Securitas şi Rosegur - care au împreunăpeste 16.000 de salariaţi (adică 18% din numărul total)concentrează şi cei mai mulţi foşti bugetari, potrivit datelorcentralizate de ZF.

Spre exemplu, numai în cazul G4S, cea mai mare companie dupăcifra de afaceri, peste 12% din cei peste 8.000 de salariaţi provindin structurile de stat.

"G4S are circa 1.000 persoane care provin din structurile destat şi ocupă diferite funcţii. Marea majoritate, circa 90% dintreacestea, sunt funcţii de execuţie, iar restul de 10% sunt funcţiide conducere", susţine Liviu Târşea, country manager al G4SRomânia.

El estimează pentru 2010 afaceri de peste 95 de milioane deeuro, valoare aproape triplă faţă de cea din 2009, cu un profit netde aproximativ 6 milioane de euro.

Şi între cei 3.300 de salariaţi ai companiei Rosegur se găsescfoşti salariaţi la stat. "Avem foarte mulţi oameni care provin dinfosta armată, foşti ofiţeri sau subofiţeri din Poliţie sau din SRIcare au fost disponibilizaţi sau care s-au pensionat. Pentru noi,aceştia reprezintă o resursă extrem de preţioasă, pentru căpractic sunt oameni care au desfăşurat astfel de activităţi toatăviaţa, iar din rândul lor pot fi selectaţi foarte uşor lideri",este de părere Daniel Timofei, country manager al Rosegur, companieîn care există câteva zeci de angajaţi care provin de la stat.

Rosegur este deţinut în prezent în proporţie de 50% de firmaspaniolă Prosegur, restul acţiunilor fiind deţinute de fondul deinvestiţii GED. Un avantaj al recrutării foştilor bugetari îlreprezintă faptul că aceştia nu mai trebuie să urmeze cursuri deinstruire, cum se întâmplă în cazul celorlalţi agenţi de pază.

În cadrul firmei Securitas, care are 5.000 de angajaţi pe planlocal, nu lucrează atât de mulţi foşti bugetari, deşi compania afăcut în 2010 peste 600 de noi recrutări.

"Spre deosebire de alte firme de profil, în cadrul Securitas nusunt multe persoane care provin din sistemul instituţional deapărare sau securitate naţională. Numărul acestora nu depăşeşte 60de persoane, care deţin diverse funcţii - de la personal deexecuţie până la middle management. În general, aceştia s-auorientat către o companie privată după retragerea din activitateadesfăşurată într-o instituţie a statului ( din motive de vârstă saufinanciare), pentru a avea câştiguri suplimentare pensiei şi pentrucă mai sunt capabili de muncă. Să nu uităm însă şi experienţa pecare o au şi pe care o pun în practică", spune Constantin Iordache,Country President al Securitas Services România, companie cuafaceri de 21,8 mil. euro în 2009.

Recent, compania a achiziţionat unul dintre principalii săicompetitori locali, Cobra Security, deţinută până la începutullunii octombrie de omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu.

În prezent, un poliţist sau un fost angajat din MinisterulApărării poate ieşi la pensie la vârsta de 55 de ani (sau la 45 deani anticipat), în timp ce un angajat care nu a lucrat înstructurile "speciale" ale statului iese la pensie la vârsta de 59de ani în cazul femeilor sau la 64 de ani, în cazul bărbaţilor.

Cu toate acestea, noua lege a pensiilor ar putea diminua numărulde foşti angajaţi ai Ministerului de Interne sau al Apărării carese angajează în firmele private de securitate, având în vedere căbugetarii speciali vor fi nevoiţi să se pensioneze la 60 de anipână în 2030.

Salarii mici şi fluctuaţie mare de personal

Salariile angajaţilor din firmele private de pază şi protecţiesunt cele mai mici din economie, fiind chiar cu 40% mai mici decâtsalariul mediu la nivel naţional. "Salariul mediu în cadrulcompaniei Securitas este de 950 de lei brut pe lună. În industriaserviciilor de securitate, salariul se situează undeva între 750 şi850 de lei", adaugă Iordache.

Din cauza salariilor mici, dar şi din cauza altor factori,fluctuaţia de personal este printre cele mai mari pe această piaţă,ajungând uneori până la valoarea de 65%.

În celelalte industrii, fluctuaţia de personal nu depăşeşte15-30%. Unul dintre motivele pentru care au loc schimbări frecventeîn structura de personal în această industrie este faptul căfirmele înlocuiesc agenţii de pază cu sisteme automatizate desecuritate, iar angajaţii trebuie reamplasaţi.