ZF 24

Opinie Dan Dascălu, Partener D&B David şi Baias, şi Sonia Bălănescu, Avocat Senior D&B David şi Baias: Metodologia de combatere şi prevenire a hărţuirii – sunteţi pregătiţi să implementaţi şi utilizaţi acest nou instrument organizatoric?

Opinie Dan Dascălu, Partener D&B David şi Baias, şi...
07.12.2023, 11:18 94

Până la apariţia Hotărârii de Guvern nr. 970/2023, care aprobă Metodologia privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex şi a hărţuirii morale la locul de muncă ("Metodologia"), angajatorii din din România nu aveau la îndemână un instrument legislativ la care să se raporteze pentru punerea în aplicare a măsurilor de combatere şi prevenire a hărţuirii la locul de muncă. În contextul acestei evoluţii legislative semnificative, care reflectă intenţii mai ample  ale factorilor de decizie europeni şi/sau naţionali de facilitare a unor medii de lucru sigure şi incluzive, Metodologia devine un instrument esenţial pentru conştientizarea şi combaterea hărţuirii în mediul profesional. Această abordare reprezintă un răspuns ferm la provocările existente şi marchează intenţiile legislative pentru crearea unui mediu de muncă în care toţi angajaţii să se simtă protejaţi şi respectaţi.

Metodologia vine atât în sprijinul salariaţilor prin punerea la punct a unor mecanisme legale menite să garanteze protecţia efectivă împotriva diverselor comportamente de tipul hărţuirii, cât şi în sprijinul angajatorilor care se confruntă cu asemenea cazuri, prin reglementarea unor linii directoare care să stea la baza prevenirii şi combaterii hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă. Astfel, toţi angajatorii vor trebui să ţină cont de acestea şi să le transpună în mod corespunzător în actele interne până la data de 07 aprilie 2024.

Trebuie observat în acest context că se stabileşte ce înseamnă hărţuirea la locul de muncă, acoperind comportamentele nedorite de natură fizică, verbală şi nonverbală, care afectează demnitatea şi integritatea angajaţilor. Această definiţie este esenţială pentru conştientizarea fenomenului şi impune obligaţii clare angajatorilor pentru prevenirea şi combaterea acestuia. În egală măsură, sunt detaliate pe această cale şi o serie de îndatoriri pentru angajatori, menite a facilita atingerea scopurilor legislative urmărite, dar şi o serie de drepturi ale salariaţilor pentru atingerea acestora, la nevoie pe calea unor demersuri administrative sau judecătoreşti. Se încearcă pe această cale a se crea un instrument util menit a asigura o uniformizare a procedurilor referitoare la prevenirea, cercetarea, clarificarea şi sancţionarea unor nedorite şi reprobabile raporturi de conflict ce pot apărea în cadrul diferitelor organizaţii, astfel încât pe termen lung să se ajungă la eliminarea acestora.

Obligaţii pentru Angajatori: Ghidul către un Mediu de Muncă Respectuos

Acest nou instrument se aplică tuturor angajatorilor din România, atât din sectorul public, cât şi din sectorul privat, şi indiferent de domeniul de activitate sau mărimea companiei.

Metodologia impune astfel angajatorilor îndatoriri de ordin organizatoric, inclusiv:

  • adaptarea regulamentelor interne la noile prevederi,
  • organizarea de cursuri periodice de formare, precum şi
  • desemnarea unei persoane responsabile ori a unei comisii pentru soluţionarea plângerilor.

Aceste măsuri nu doar protejează angajaţii, dar consolidează şi reputaţia angajatorilor ca lideri responsabili şi promotori ai unui mediu de muncă echitabil şi sigur.

Protecţia Angajaţilor - in extremis plângeri şi acţiuni în justiţie

Angajaţii au posibilitatea de a depune plângeri interne, de a sesiza autorităţile competente, precum Inspectoratul Teritorial de Muncă sau Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, şi de a recurge la instanţele de judecată în cazul în care se consideră victime ale hărţuirii.

În plus, deşi Metodologia nu reglementează sancţiuni contravenţionale specifice, legislaţia existentă, precum Ordonanţa de Urgenţă nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament instituie amenzi substanţiale. Spre exemplu, reamintim că se sancţionează cu amenda între 30.000 lei şi 50.000 lei neîndeplinirea de către angajator a obligaţiei de a lua măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea hărţuirii morale la locul de muncă. Aşadar, ignorarea acestor dispoziţii legale poate nu doar afecta reputaţia companiei, dar şi atrage consecinţe financiare semnificative. Prin adoptarea Metodologiei, angajatorii nu doar că îşi asumă responsabilitatea de a crea un mediu de muncă sigur şi incluziv, dar şi evită expunerea la amenzi şi posibile litigii costisitoare.

Impactul Preconizat Asupra Egalităţii de Şanse şi Tratament

Metodologia reprezintă un pas semnificativ în promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, accentuând astfel impactul pozitiv asupra culturii şi moralului la locul de muncă prin eliminarea hărţuirii. Această iniţiativă nu doar consolidează un mediu de lucru respectuos şi demn, ci oferă şi angajatorilor o oportunitate de a-şi contura reputaţia ca lideri responsabili şi implicaţi în promovarea unui mediu de muncă sigur şi echitabil. Prin acţiuni prompte şi măsuri eficiente de implementare a noilor prevederi legislative, angajatorii pot contribui la o imagine publică mai pozitivă şi la consolidarea unei culturi organizaţionale orientate către respect şi incluziune, iar angajaţii, înţelegând importanţa acestor valori sociale, să le respecte de bună voie, iar în cazul în care apar totuşi deviaţii să aibă confortul că au mijloacele necesare de a le combate, înlătura şi sancţiona alături de angajatorul lor şi factorii de decizie din cadrul acestuia desemnaţi să aducă la îndeplinire aceste reguli.

Viitorul a început deja?

Astfel, chiar dacă a rămas o perioadă de timp până la expirarea termenului legal de adoptare sau, după caz, actualizare a documentelor interne de tipul mai sus-menţionat, în realitate, aceasta este chiar scurtă. Aceasta este credem dincolo de îndoială întrucât va fi absolut esenţială şi discutarea acestor reglementări cu persoanele desemnate să asigure punerea în aplicare a acestor măsuri legislative de ordin organizatoric, precum şi cu toţi salariaţii companiei, pentru a le înţelege şi aplica în mod corect în activitatea de zi cu zi, astfel încât să se prevină şi combată eventuale deviaţii de la comportamentul normal.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO