• Leu / EUR4.9022
  • Leu / GBP5.4884
  • Leu / USD4.5747
Ziarul de Duminică

Byzantivm/ de Stelian Ţurlea

Byzantivm/ de Stelian Ţurlea

Byzantivm/ de Stelian Ţurlea

Autor: Stelian Turlea

02.06.2011, 23:31 286

Editura Nemira are de anul trecut o colecţie unică înspaţiul românesc, Byzantivm, care îşi propune să oferepublicului lucrări de istorie, cultură, spiritualitate şi artăbizantine. Adresată atât istoricilor, cât şi publicului larg,colecţia este coordonată de Vasile Adrian Carabă şi oferă şansa dea cunoaşte lumea bizantină într-o manieră obiectivă, eliberată deprejudecăţile încă dominante în spaţiul românesc.
Bizanţul a fost reprezentat mai mult prin corupţie, intrigi decurte sau declin economic, idei lansate şi impuse de savanţioccidentali din secolul al XVIII-lea ca Edward Gibbon sau Voltaire.Sintezele de interes general pe care Nemira îşi propune să leprezinte cititorilor aparţin unor autori de renume mondial. Auapărut până acum trei volume, care de care mai interesant.


Michael Kaplan - Bizanţ. Traducere din limba francezăde Ion Doru Brana. Volumul acesta care a deschis colecţia esteconceput ca un ghid menit să ofere rapid informaţii precise, printext, tabele sintetice, hărţi şi ilustraţii.
"Lectura acestui pasionant volum - scrie Sebastian Laurenţiu Nazârupe coperta cărţii - prilejuieşte o interesantă călătorie în timp(sec. IV-XV) şi spaţiu (imperiul europeano-asiatic fondat deConstantin cel Mare): cititorul este martorul celor mai însemnatemomente din istoria sinuoasă a Bizanţului; străbate epoci degrandoare şi de decadenţă, de anarhie şi reorganizare; asistă larefondarea Byzantionului şi la prodigioasa sa dezvoltareurbanistică; află despre relieful şi clima specifice teritoriuluibizantin, despre viaţa economică şi structurile sociale; sefamiliarizează cu instituţiile politice, administrative, judiciare,financiare, militare şi bisericeşti bizantine; i se descoperă lumeaartistică şi capodopere care-i stârnesc admiraţia; în fine, autorulîntredeschide discret uşa vieţii private a bizantinilor şidezvăluie cititorului informaţii despre sexualitatea, igienacorporală şi vestimentaţia lor, despre educarea tinerei generaţiişi ceremonialul complicat ce marchează cele mai importante momenteale vieţii (Botez, Nuntă şi Moarte)."


Basile Tatakis - Filosofia bizantină. Traducere din limbafranceză de Eduard Florin Tudor. Studiu introductiv şi postafţă deVasile Adrian Coroabă. Prefaţă de Emile Brehier. Basile Tatakis(1897-1986), supranumit "filosoful care teologhiseşte", s-a ocupatcu prioritate de filosofia răsăriteană patristică şi bizantină.Cartea de faţă este din 1949 şi tratează tema în ansamblul ei, dela naşterea sa autonomă în relaţie cu dogma creştină la preluareaelementelor din păgânism. În creuzetul imperial bizantin, susţineautorul, se exprimă atât specificitatea elementelor orientale, câtşi esenţializarea elementelor de gândire greacă, dar şi creştină,fără ca un anumit echilibru să fie perturbat în civilizaţiabizantină, cu toată impresia de eterogenitate existentă.
Raţionalitatea se dezvoltă aici prin diverse contacte, fără aafecta excelenţa unei spiritualităţi monahale ai căreireprezentanţi prestigioşi, printre care Ioan Scărarul şi SimeonNoul Teolog, rezistă prin profunzimea trăirii şi a redării acesteiaîn registrul filosofic al trecerii timpului.
Astfel, Dionisie Pseudo-Areopagitul şi Maxim Mărturisitorul îşi vorlăsa amprenta gândirii, fondate pe trăirea spirituală a relaţiei cuDumnezeu. Emulaţia gândirii bizantine a continuat până la cădereaImperiului, ştafeta fiind preluată de popoarele ortodoxe dinRăsăritul creştin.
"Ceea ce Roma a fost în Evul Mediu pentru lumea apuseanăşi germanică, Bizanţul a fost pentru lumea greacă, slavă şiorientală.
El a fost marele educator, marele iniţiator, care le-a adus tuturorreligia şi mai multor popoare chiar şi civilizaţia. Spiritul pecare li l-a transmis, i-a infuzat profund, le-a cuprins puternicsufletul şi îi conduce şi azi, în acelaşi sens şi în aceeaşi măsurăîn care Roma papilor guvernează lumea catolică. Chiar mai multpoate, căci Bizanţul nu reprezintă pentru ei doar tradiţiareligioasă."


În aceeaşi colecţie a mai apărut volumul Steve Runciman -Căderea Constantinopolului, 1453. Traducere din limba engleză,note, postfaţă şi îngrijire ştiinţifică de Alexandru Elian, unuldintre cei mai mari bizantinologi romani (1910-1998) căruiaeditura, spre onoarea ei, îi închină un portret binemeritat lasfârşitul volumului, semnat de Adrian Gabor.

Urmează ZF Power Summit 2023
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9022
Diferență: -0,0286
Ieri: 4.9036
Azi: 4.5747
Diferență: 0,3884
Ieri: 4.5570
Azi: 5.4884
Diferență: 0,1734
Ieri: 5.4789
Azi: 4.9405
Diferență: 0,4452
Ieri: 4.9186