Ziarul de Duminică

MEMORIA CARTII POSTALE/ O juvenilă premilitărie ideologică

MEMORIA CARTII POSTALE/ O juvenilă premilitărie ideologică
05.05.2010, 16:19 287
Totul a inceput imediat după invazia Cehoslovaciei de cătreURSS, cu sprijinul altor cinci state membre ale Tratatului de leVarşovia, in noaptea de 20 spre 21 august 1968. La celebrul mitingdin faţa balconului clădirii CC al PCR, pe Ceauşescu - imbătat deaerul unui autentic sprijin popular emanat de zecile de mii debucureşteni speriaţi de posibilitatea unei intervenţii a ArmateiRoşii - l-a luat valul şi a ieşit din tonul prudent pregătit aldiscursului, condamnând cu vehemenţă invazia sovietică şi anunţândtotodată că "intregul popor român nu va permite nimănui să incalceteritoriul patriei noastre".
Cu doar câteva ore inainte, tot el hotărâse reinfiinţareagărzilor patriotice muncitoreşti (amintindu-şi probabil de bandelede mardeiaşi instruite de NKVD in septembrie-octombrie 1944 pentruacţiuni de intimidare şi preluare a puterii politice de cătrecomunişti in februarie-martie 1945 sau de reflexul de fricătransmis de revoluţia anticomunistă din Ungaria datorită căreia aufost imediat infiinţate gărzile muncitoreşti la 5 noiembrie 1956,desfiinţate apoi in 1962).
La 5 septembrie 1968 a fost semnat Decretul privindconstituirea, organizarea şi funcţionarea gărzilor patriotice ca oorganizaţie paramilitară aflată la dispoziţia PCR, iar la 15noiembrie 1968 a apărut şi Legea nr. 33 privind pregătireatineretului pentru apărarea patriei. Conceptul, ce avea să fie atâtde des şi cu drag invocat mai târziu de generaţii intregi detovarăşi şi domni generali şi colonei ai armatei române, privind"războiul intregului popor pentru apărarea ţării", avea să fielegiferat abia pe 28 decembrie 1972, prin Legea nr. 14 privindapărarea naţională a RSR.
Greu de spus dacă Nicolae Ceauşescu a vizionat acea secvenţăfilmată la 20 aprilie 1945 cu Hitler având gulerul ridicat almantalei, felicitând câţiva copilandri inţepeniţi in uniformă -ultimii-apărători-carne-de-tun ai Berlinului asediat de ArmataRoşie şi dacă modelul organizaţiei Hitlerjugend a generat ideeaformaţiunilor tineretului pentru apărarea patriei. Doar Dumnezeui-a ferit pe adolescenţii români să ajungă intr-o asemenea teribilăsituaţie, a unui război al intregului popor in care să fiesacrificaţi de Dictator, desigur după ce acesta i-a felicitatcălduros.
Potrivit legilor române, aşa cum au fost ele inspirate deCeauşescu, tineretul şcolar incepând din clasa a IX-a, băieţi şifete cu vârste de la 16 la 20 de ani, trebuia să-şi insuşeascăcunoştinţe şi deprinderi militare, tehnice şi sanitare, să secălească fizic. Tinerii trebuiau "să fie educaţi in spirituldisciplinei şi ordinii, al internaţionalismului proletar, alabnegaţiei in apărarea independenţei şi suveraniţăţii naţionale, acauzei socialismului şi păcii in lume". Instrucţia urma să fieexecutată centralizat (in curtea liceului, in tabere de profil, inpoligoanele armatei sau ale gărzilor patriotice) de ofiţeri şisubofiţeri in rezervă (profesori de liceu, maiştri, educatori) subconducerea UTC şi cu sprijinul organelor de stat, in principal aMinisterului Apărării Naţionale pentru armament şi muniţie. Inschimb, adolescenţii trebuiau conform Legii 14/ 1972 să-şi procurecontracost (adică din banii părinţilor) masca contra gazelor şitrusa sanitară antichimică, iar ulterior chiar şi uniforma de pânzăalbastră cu beretă şi ecuson.
Dacă aşa stăteau lucrurile din punct de vedere oficial şi alpropagandei de partid, amintirile adolescenţilor din acei aniconsemnează secvenţe cu totul diferite, unele situate la graniţatragicomicului. Astfel mulţi liceeni au aflat cu stupoare la orelede PTAP că in cazul unei lovituri nucleare se pot apăraneuitându-se la lumină, aruncându-se la pământ cu picioarele spreciupercă şi acoperindu-şi capul cu mâinile. Tot la PTAP li seexplica adolescenţilor (dintre care unii apucaseră să vadă acasă lavideo prima serie din Rambo sau din cele cu Chuck Norris inrolul colonelului Braddock) că oricât de puternici, bine inarmaţişi numeroşi ar fi perfizii imperialişti care ar ataca ţara noastră,ei nu ar avea nici o şansă in faţa unei armate a intregului popor,care ar număra, hai, nu douăzeci, dar oricum câteva milioane bunede luptători.

Cea mai mare dezamăgire a tinerilor venea la sedinţele dinpoligon, când, după cumplit de lungi explicaţii şi măsuri deprotecţie, nici vorbă să tragă cu un pistol mitralieră automat,celebrul Kalashnikov, ci abia dacă primeau cinci gloanţe de ţintit,foc cu foc, la o ţintă de carton, dintr-o amărâtă de puşcă Jeko. Aufost insă şi nişte avantaje: curelele de cauciuc de la masca degaze (zgârciurile) au fost folosite cu succes la minunate prăştii,iar genţile măştilor au devenit nişte ghiozdane cu atât mai "cool",cu cât erau mai inscripţionate cu numele unor formaţii precum Kiss,Metallica sau ACDC.

AFACERI DE LA ZERO