Ziarul de Duminică

Stimulente/ de Alexandru Ciolan

Stimulente/ de Alexandru Ciolan

Autor: Alexandru Ciolan

02.12.2010, 23:42 105

Ediţiile succesive aleDicţionarului explicativ şi cele ale Dicţionarului deneologisme consemnează sub stimulent un sens dinlimbajul medical ("substanţă care activează un organ") şi un sensgeneric: "ceea ce stimulează", prea larg şi prea vag pentru a fimulţumitor. Înainte de a purcede la desluşirea şi sistematizareasemantismului ascuns sub această superficială definiţie, să maiobservăm că stimulent nu este doar substantiv neutru, cum nespun dicţionarele (inclusiv cel ortografic), ci şi substantivmasculin, cu pluralul stimulenţi, mai rar în presa noastră("pe de o parte avem (pentru relansarea economică) stimulenţifiscali şi bugetari iar pe de altă parte investiţiile în anumitedomenii", Capital 26 XI 08) dar preferat, pare-se, peste Prut, undeeste folosit în documente oficiale (aflăm, de pildă, pe site-uleurolex.md că "Guvernul Moldovei a introdus un şir de stimulenţifiscali în formă de scutiri ale impozitului corporativ, stimulenţispeciali pentru anumite genuri de activitate şi pentru investitoriicare îşi desfăşoară activităţile pe teritoriul zonelor economicelibere").

Format din verbul astimula, foarte probabil sub influenţa francezuluistimulant, cuvântul apărea sporadic în limbajul presei şi aleconomiştilor şi înainte de 1989. Astfel, în 1977, la EdituraAcademiei Republicii Socialiste România apărea un volum de largă şiadâncă respiraţie intelectuală intitulat, sec, Stimulentemateriale şi morale în cooperativele agricole de producţie. Dinfericire, nu am fost supuşi caznei de a citi o asemenea carte, darjudecând numai după titlul ei mincinos (singurul mijloc destimulare a ţăranului cooperator era sub comunişti acceptareatacită a furtişagurilor din recolta obştească) am putea crede căsocialismul nu era, precum capitalismul nemilos, interesat doar departea materială, el lucra şi cu sufletul şi se sprijinea pevalorile morale (nu ştim despre ce stimulente morale va fi fostvorba în carte, dar cu siguranţă unul dintre ele era afişareafruntaşilor în producţie la panoul de onoare). Alte vremuri,aceeaşi ţară…

Precizând că ne interesează, încele ce urmează, exclusiv sensurile din limbajul larg economic alelui stimulent, să încercăm să-i delimităm înţelesurilepornind de la contexte scoase din presa de după 1990.

Primul sens, cel mai larg şi,probabil, şi cel mai vechi, este cel de "mijloc de încurajare, princrearea de avantaje materiale (nu neapărat băneşti), pentru aacţiona sau a depune mai multe eforturi". Cel mai vechi citat pecare îl avem pentru acest sens este din 1998, dar se referă larealitatea de dinainte de 1990: "Dicţionarul turnătoriei. Rezidént:persoană care era recrutată, de regulă, din rândul informatorilorloiali, cu oarecare experienţă şi pasiune în munca de culegere deinformaţii, recompensată periodic cu diferite sume de bani saualtfel de stimulente şi care avea în legătură până la 10colaboratori.", Ev.z. 25 VI 98 p. 3. (Ar fi interesant de aflatdacă termenul este cel pe care îl foloseau "organele" pentru a numirăsplătirea colaboratorilor sau aparţine autorului articolului…) Uncontext lămuritor pentru sensul specializat conturat după 1990 esteurmătorul: "(A)tribuirea unor stimulente pentru bolnavii [de TBC]din zone cu incidenţă ridicată, bolnavi care îşi urmează corecttratamentul, şi care constau în alimente sau bonuri valorice,bilete de transport etc.", Z.fin. 28 VIII 03.

Al doilea sens specializat căpătatde stimulent după 1990 este cel de "facilitate, înlesnirefiscală acordată de guvern pentru a încuraja investiţiile sauafacerile într-un domeniu socotit prioritar": "(G)uvernul de laBratislava s-a angajat să sprijine iniţiativa producătorului PSAPeugeot Citroen prin reduceri de taxe şi alte stimulente în valoaretotală de 157 de milioane de euro.", Z. fin. 25 IX 03.

Al treilea sens specializat,derivat din cel dinainte, este acela de "set de măsuri legislativeşi economice menite să demareze sau să accelereze o anumităevoluţie": "Revenirea dolarului pare din ce în ce mai solidă şi areloc în contextul în care economia SUA dă tot mai multe semnale derelansare, în condiţiile în care se pregătesc şi noi stimulente.",Z. fin. 4 IX 03.

Al patrulea sens este cel de"mită, şpagă": "Medicii americani primesc stimulente materialepentru a prescrie anumite medicamente (…) ca să-i stimuleze pedoctori să le recomande produsele, companiile Amgen şi Johnson andJohnson i-au recompensat cu sute de milioane de dolari.",realitatea.net 9 V 07.

În sfârşit, al cincilea şi cel maides întâlnit în ultima vreme este sensul de "supliment salarial,bonus" (ceea ce înainte de 1990 se numea primă…). În anul2000, un înalt funcţionar public declara: "Opţiunea mea este pentruun salariu de bază mai mic şi pentru un sistem de stimulente…",Z.fin. 4 VII 00. Asta s-a vrut, asta s-a făcut, iar urmarea o vedemîn zilele noastre: "Şefii de la Finanţe s-au înmuiat. Stimulentelese dau şi în judeţele unde nu s-a făcut planul", G. 18 X 10. Altfelspus, sunt deopotrivă răsplătite munca şi nemunca, iar lipsa derezultate este… stimulată.

Bravos, naţiune! Halal evoluţiesemantică…

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels