• Leu / EUR4.7564
  • Leu / GBP5.5660
  • Leu / USD4.1881
Bănci și Asigurări

BNR: Cine va beneficia de legea dării în plată? În niciun caz cei cu credite mai mici de 150.000 euro

BNR: Cine va beneficia de legea dării în plată? În niciun caz cei cu credite mai mici de 150.000 euro

Autor: Claudia Medrega

4 dec 2015 8155

Apariţia legii privind „darea în plată“ a imobilelor a generat dez­­bateri aprinse, subiectul po­ten­ţialilor beneficiari şi pre­tinsul caracter social provocând re­acţii contradictorii. Statisticile băncii centrale arată că ipotecarele de peste 150.000 de euro „performează“ la restanţe.

La împrumuturile mai mici de 150.000 de euro ponderea sumelor restante faţă de cele da­torate este de 1,69%. Pe de altă parte, la împru­mu­turile ipotecare cu o valoare cuprinsă între 150.000 de euro şi 2 mil. euro, ponderea sumelor res­tante faţă de cele datorate este cuprinsă între 11,67% şi 38,5%, în timp ce la creditele de peste 2 mil. euro procentul ajunge la 46%, potrivit datelor BNR. „Ca să probez că nu scopul social a fost avut în vedere, vă pun la dispoziţie indi­ca­torii de «ne­per­formanţă» pe tranşe de credit, în ca­drul creditelor ipotecare şi al celor pentru in­­­ves­­tiţii imobiliare. Vedeţi cât re­pre­­zintă su­mele res­tante faţă de ce­le datorate în cazul cre­ditelor sub 150.000 euro? Doar 1,69%, respec­tiv 4,13%. La celelalte (mai mari de 150.000 euro) se ajun­ge la peste 40% şi chiar 100%. Şi atunci în­treb: ci­ne va be­ne­ficia de lege? În niciun caz cei cu cre­­­dite mai mici de 150.000 eu­ro“, spu­ne Ni­­colae Cin­teză, di­rectorul Direc­ţiei Su­pra­­ve­ghe­­re din BNR. El sus­ţine că îşi men­­ţine păre­rea că „darea în pla­tă“ în for­ma adop­tată de Par­la­ment nu este o lege bună.

Legea privind „darea în plată“ care-i per­mi­te unei persoane care a luat credit de la bancă şi nu mai poate să plătească datoria să treacă în pro­prietatea băncii imobilul ipo­te­cat a fost adop­tată de Parlament, fiind trimisă la pre­şe­din­tele Klaus Iohannis la promulgare.

Încălcarea principiilor neretroactivităţii, pre­dictabilităţii şi proporţionalităţii legii, pre­cum şi a dreptului de proprietate prevăzute de Constituţia României sunt câteva dintre pro­blemele invocate de bancherii comerciali în pri­vinţa legii privind „darea în plată“ a imo­bi­le­lor. Şi au început să apară şi reacţii indi­vi­duale la nivelul managementului băncilor.

Legea privind „darea în plată“ a imo­bile­lor, în forma actuală, nu este adresată per­soa­nelor care realmente nu mai pot rambursa cre­ditul, ci oricărui debitor care nu mai vrea să plă­tească şi favorizează astfel speculatorii imo­bi­liari din pe­rioa­da de boom, nerezolvând pro­blema clien­ţi­lor în dificultate care au cumpărat pro­pria lo­cuin­ţă pe credit, spune Vladimir Kalinov, vice­preşedinte Retail Raiffeisen Bank.

La rândul lui, Omer Tetik, directorul ge­neral al Băncii Transilvania, susţine că legea „dă­rii în plată“ pare să fie o iniţiativă legisla­ti­vă gră­bită şi incompletă, motiv pentru care pro­pune ajustarea ei înainte de promulgare. „În forma actuală, legea este vagă, iar acest lu­cru ar putea conduce la creşterea numărului de neînţelegeri între clienţi şi bănci“.

 

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
Principalele valute BNR - luni, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7564
Diferență: 0,0821
Ieri: 4.7525
Azi: 4.1881
Diferență: 0,0215
Ieri: 4.1872
Azi: 5.5660
Diferență: 0,3353
Ieri: 5.5474
Azi: 4.1890
Diferență: 0,086
Ieri: 4.1854