Buget 2012

Finanţele vor împrumuta anul viitor cel puţin 2,8 mld. euro de pe pieţele internaţionale

Finanţele vor împrumuta anul viitor cel puţin 2,8 mld. euro de pe pieţele internaţionale

Gheorghe Ialomiţeanu

Autor: Marius Radu - Mediafax

15.11.2011, 00:03 133

Ministerul Finanţelor Publice va împrumuta 1,3 mi­liarde euro de pe pieţele internaţionale pentru a acoperi jumătate din deficitul bugetar de anul viitor, iar suma contractată din extern ar putea atinge 2,8 miliarde euro, în condiţiile în care ajung la scadenţă două emisiuni în euro.

Guvernul şi-a bugetat pentru 2012 un deficit în termeni nominali de 11,2 miliarde de lei, iar 50% din sumă ar urma să fie acoperită din împrumuturi de pe plan extern, potrivit raportului privind proiectul de buget pe anul viitor.

Finanţele îşi propun ca 46,5% din deficit să fie acoperit din surse de pe piaţa internă, iar pentru di­ferenţa de 3,5% mi­zea­ză pe sumele recu­perate de AVAS.

În mai 2012 ajunge la scadenţă un împrumut de 700 milioane de euro con­tractat de pe pieţele inter­na­ţionale în 2002, dar şi o emi­siune de titluri pe pia­ţa internă, denominată în euro, în sumă de 793,8 milioane de euro.

Surse oficiale au de­clarat că Finanţele nu vor mai emite în 2012 obli­ga­ţiuni denominate în euro de pe piaţa internă, în condiţiile în care băncile locale nu mai pot miza la fel ca în trecut pe liniile de fi­nanţare din partea băncilor-mamă.

În condiţiile în care Finanţele vor acoperi de pe plan extern jumătate din deficitul bugetar, dar şi ambele emisiuni de obligaţiuni care ajung la maturitate, atunci suma totală de finanţat de pe pieţele internaţionale ar ajunge la 2,8 miliarde de euro.

Pentru acest an Guvernul estimează că deficitul bugetar va fi finanţat în proporţie mai mică din extern, respectiv 46% din total, în timp ce împrumuturile interne vor acoperi 52,4% din necesar. Diferenţa este reprezentată de sumele recu­pe­rate de AVAS.

Guvernul a aprobat la mijlocul anului trecut un program de emisiuni MTN pe piaţa internaţională pe o perioadă de trei ani, cu un plafon maxim de 7 miliarde de euro. Finanţele şi-au propus ca prin acest program să acceseze pie­ţele interna­ţio­nale de cel puţin două ori pe an.

În prima emi­siu­ne a pro­gra­mu­lui din iunie, Fi­nanţele au atras 1,5 miliarde euro din vânzarea de obli­­gaţiuni pe cinci ani la un randament de 5,29%.

Pe 11 noiem­brie Mi­­nisterul Fi­nanţelor Pu­blice a în­ceput un tur­neu de promovare tot în ca­drul programului, pen­tru o emisiune de obli­ga­ţiuni pe piaţa SUA, prin care intenţionează să vândă titluri de cel puţin 500 de milioane de dolari şi maximum 2 miliarde de dolari, la o maturitate de minimum cinci ani.

AFACERI DE LA ZERO