Burse - Fonduri mutuale

Arobs Transilvania amână listarea la bursă pentru anul viitor

Voicu Oprean, pro­prie­ta­rul şi directorul general al Arobs Tran­sil­vania Soft­ware

Voicu Oprean, pro­prie­ta­rul şi directorul general al Arobs Tran­sil­vania Soft­ware

Autor: Radu Bostan

23.07.2015, 00:06 443
Listarea furnizorului de soluţii soft­ware Arobs Tran­sil­vania, care ar fi re­pre­zentat debutul pe piaţa principală a bur­sei a primei companii din IT, a fost amâ­nată pentru anul vi­itor din cauza întârzierii com­paniei în adoptarea stan­dardelor inter­naţio­na­le de ra­por­tare financiară (IFRS), dar şi vola­ti­lităţii pie­ţelor fi­nan­ciare din cau­za si­tua­ţiei din Grecia.
 
Recent, distribuitorul de apă La Fântâna şi-a amâ­nat pro­pria listare la bur­sa de la Bucureşti, pro­gra­mată pen­tru aceas­tă vară, din cauza incer­titu­dinii pri­vind rămânerea Greciei în zo­na euro. Compania de software îşi pro­puse­se să se listeze pe bursă în această toamnă prin­tr-o ofertă publică ini­ţială, prin care să strângă fon­duri pentru dez­voltarea prin achiziţii.
 
„Termenul nu mai este rea­list“, a de­clarat pentru ZF Voicu Oprean, pro­prie­ta­rul şi directorul general al Arobs Tran­sil­vania Soft­ware. „Nu aş zice că Gre­cia a fost prin­ci­palul factor, deşi toa­tă piaţa de­pinde de per­cepţia regio­na­lă şi pro­babil că ar mai fi redus preţul cu 10-20%.“
Citește continuarea pe
zfcorporate.ro