Burse - Fonduri mutuale

Austriecii delistează Apcarom Buzău

Austriecii delistează Apcarom Buzău

Autor: Radu Bostan

17.07.2015, 00:05 774
Producătorul de material rulant Apcarom Buzău (simbol APC), care are o capitalizare de 91,8 milioane de lei, va fi delistat după 18 ani pe bursă, în urma preluării întregului pachet de acţiuni de grupul austriac Voestalpine.

„Membrii Consiliului ASF au aprobat retragerea de la tranzacţionare  a acţiunilor emise de S.C. Voestalpine Vae Apcarom S.A. Buzău, având în ve­dere finalizarea procedurii de retra­gere a acţionarilor în conformitate cu art. 206 din Legea nr.297/2004“, arată o notă a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Grupul Voestalpine a intrat în acţionariatul Apcarom în 1998, pre­luând 51% de acţiuni, iar în acelaşi an şi-a majorat cota la 77,4% printr-un aport la capitalul social. Grupul şi-a con­solidat ulterior participaţia în companie, atin­gând o cotă de 92% în 2008 şi 95% în 2014. Anul acesta, aus­triecii au făcut o ofertă de preluare în ca­drul căreia au mai reuşit să mai achi­ziţioneze doar 0,68% din acţiunile APC, astfel că în aprilie au declanşat pro­cedura de retra­gere a acţionarilor minoritari.

Apcarom Buzău şi-a încheiat ulti­mul an complet petrecut pe bursă cu o cifră de afaceri de 123,2 milioane de lei, în urcare cu 5,7% comparativ cu anul 2013, şi profit net de 11,5 milioane de lei, mai mare de două ori faţă de rezultatul anterior.

În afară de fabrica din Buzău, Voestal­pine mai are facilităţi de pro­ducţie în România la Arad, Giurgiu şi Măgurele, judeţul Ilfov. Grupul a avut venituri de 11,2 miliarde de euro în anul financiar 2014-2015 şi valorează 6,8 mi­liarde de euro pe bursa de la Viena.