Burse - Fonduri mutuale

SIF Oltenia pierde lupta pentru dividendele de la Nord, compania lui Pogonaru

Tudor Ciurezu, preşedintele SIF Oltenia

Tudor Ciurezu, preşedintele SIF Oltenia

Autor: Roxana Pricop

08.07.2015, 00:04 454

Acţionarii Nord SA (simbol bur­sier NORD), societate de tip holding care controlează mai multe firme nelis­tate, au votat cu ma­joritate de voturi împo­triva distribuirii de divi­dende de circa 5,5 mi­lioane de lei din pro­fiturile nerepartizate din anii 2012, 2013 şi 2014.

Această distribuţie de dividende a fost propusă de SIF Oltenia (SIF5), acţionar minoritar cu 18% din capitalul Nord. Acţio­narul majoritar al com­paniei este omul de afaceri Florin Po­gonaru, care deţine indirect cel puţin 68% din acţiunile companiei prin inter­mediul firmelor Central European Finan­cial Services şi Victoria Art & Business Center. Între Tudor Ciurezu, preşedintele SIF Oltenia, şi omul de afaceri Florin Pogonaru este un conflict deschis. Dividendul propus spre distribuţie era de 1,5461 lei/acţiune.

Pe de altă parte, acţionarii au votat cu majoritate de voturi raportizarea profitului rămas nerepartizat aferent anilor 2012, 2013 şi 2014, în sumă totală de 2,3 milioane de lei în vederea acoperirii pierderilor înregistrate în anii precedenţi -2008, 2009 şi parţial 2010. Consiliul de Administraţie al Nord susţine că profitul rămas nerepartizat este de numai 2,3 milioane de lei, şi nu de aproape de 5,5 milioane de lei cum a propus SIF Oltenia să fie distribuit.

Acţiunile Nord au crescut cu 9% în şedinţa de ieri până la o cotaţie de 5,5 lei/titlu.  Compania are o capitalizare bursieră de 17,7 milioane de lei.