Burse - Fonduri mutuale

SIF Oltenia şi Pogonaru îşi dispută dividendele la Nord

Dincolo de conflictul său cu conducerea SIF Oltenia, Florin Pogonaru este unul dintre cei mai mari investitori persoane fizice în SIF5

Dincolo de conflictul său cu conducerea SIF Oltenia, Florin Pogonaru este unul dintre cei mai mari investitori persoane fizice în SIF5

Autor: Radu Bostan

04.06.2015, 00:03 481

Conflictul dintre omul de afaceri Florin Pogonaru şi Tudor Ciurezu, şeful SIF Oltenia (SIF5), se înteţeşte, cei doi disputându-şi acum profitul net şi dividendele Nord SA (NORD), o societate-hol­ding care controlează mai multe firme nelistate, din sectorul HoReCa.

SIF Oltenia (SIF5), care deţine 18% din acţiunile Nord, vrea ca pro­fitul de aproape 5,5 milioane de lei rămas nerepartizat în anii 2012, 2013 şi 2014 să fie distri­buit ca dividende, fiecare acţionar urmând să pri­mească 1,5461 lei/ac­ţiune.

Po­gonaru deţine indirect cel puţin 68% din acţiunile com­paniei prin Cen­tral European Fi­nan­cial Services şi Victoria Art & Bu­siness Center.

De cealaltă parte, Consiliul de Ad­mi­nistraţie al Nord susţine că profitul rămas nerepartizat este de numai 2,3 milioane de lei şi subliniază că acesta trebuie utilizat pentru a acoperi pierderile con­tabile înregistrate în 2008-2010.

Acţionarii, inclusiv cei care deţin restul de 13% din acţiuni, vor alege una dintre variante în adunarea generală din 8 iulie.

Anul trecut, ac­ţio­narii Nord au apro­bat majorarea capi­talului social cu 11 milioane de lei prin aporturi finan­ciare şi vânzarea unor active de 6 milioane de lei, pentru a contribui la ma­jorarea capitalului Prodplast Imo­biliare (PPLI pe SIBEX), o firmă a lui Po­gonaru care dezvoltă un centru co­mercial lângă Piaţa Obor din Bu­cureşti.

La acest proiect ar fi con­tribuit şi Prodplast (PPL), o altă firmă controlată tot de Po­gonaru, însă unde SIF Ol­tenia deţine un pachet mino­ri­tar de 27% din ac­ţiuni. SIF con­dus de Ciurezu a încercat să blo­cheze fi­nanţarea cen­trului co­mer­cial, a pier­dut în prima in­stanţă, dar a făcut recurs la Curtea de Apel Bu­cureşti.

Nord, a cărei acti­vitate cu trei angajaţi se rezumă la a ad­ministra par­tici­paţiile la alte firme, a realizat venituri de 1,9 milioane de lei în 2014, triplu faţă de 2013, şi a obţinut un pro­fit net de 0,4 mi­lioa­ne de lei, faţă de 1,5 mi­lioane de lei în 2013.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO