Business Internaţional

Americanii au adoptat bugetul în ultima clipă

Americanii au adoptat bugetul în ultima clipă

Autor: Catalina Apostoiu

19.04.2011, 23:37 28

Recent, republicanii şi democraţii s-au luptat până în ultimulmoment pentru a-şi pune amprenta pe bugetul Statelor Unite. Celedouă părţi au ajuns la un acord cu o oră înainte de un termenlimită care odată depăşit ar fi obligat guvernul să închidă multeservicii, potrivit BBC News.

Cele două părţi au con­venit reducerea chel­tu­ie­li­lor cuaproximativ 38,5 miliarde de dolari pentru anul ce se încheie pe 30sep­tembrie. Preşedintele Obama a declarat atunci că reducerile vorfi dificile, dar sunt necesare.

În lipsa unui acord încheiat până la miezul nop­ţii de vineri 8aprilie, gu­vernul american ar fi fost obligat să închidă maimul­te instituţii, apro­ximativ 800.000 de angajaţiguver­na­mentali sistându-şi activitatea. O astfel de situaţie s-aînre­gis­trat în 1995 pe fondul unei dispute între Con­­gresulre­pu­bli­can şi adminis­traţia pre­şe­dintelui de­mocrat BillClinton. In­stituţiile au fost închise timp de 20 de zile, perioadafiind estimată a fi dus la scăderea cu 1% a ratei trimestriale decreştere a economiei americane.

În situaţia recentă, s-a ajuns la un blocaj pentru cărepublicanii au cerut reduceri buge­tare mai mari decât eraudispuşi democraţii să accepte.

Deficitul în creştere puternică al Sta­telor Unite este aşteptatsă atingă 1.500 mld. dolari în acest an, urmând să fie un subiectmajor în cadrul campaniei elec­to­ra­le din 2012, democraţii şire­publicanii având viziuni di­vergente cu privire la mo­dul dereducere a de­ficitului.

Jacob Lew, director al Biroului de Buget din ca­drul Casei Albe,a declarat că ar fi de neconceput ca Sta­tele Unite ale Americii sănu-şi respecte obligaţiile legate de datorii.

Proiectul de buget pe 2011 adoptat de Con­gres reduce unelecheltuieli, dar se bazează în acelaşi timp pe modificări de ordincontabil despre care unii economişti spun că doar creează iluziaunor reduceri mai profunde.

Dezbaterile cu privire la bugetul pe anul fiscal 2012, care vorfi lansate pe 1 oc­tom­brie, au început deja.

AFACERI DE LA ZERO