Companii

Agenţia de turism Accent Travel a încheiat în 2022 cu un volum al vânzărilor de 138 mil. lei. Estimările din acest an arată o creştere de 43%

Lucian Boronea, acţionar majoritar la Accent Travel.

Lucian Boronea, acţionar majoritar la Accent Travel.

Autor: Miruna Diaconu

02.06.2023, 00:05 93

♦ Agenţia are peste 550 de clienţi corporate, pentru care oferă servicii de travel management.

Agenţia de turism Accent Travel, specializată pe turismul de business, a încheiat anul trecut cu un volum de vânzări de 138 mil. lei, po­trivit informaţiilor furnizate de repre­zentanţii companiei. Estimările pen­tru acest an arată o creştere de 43% a volumului de vânzări.

În 2021, compania a avut un vo­lum de vânzări de 79 milioane lei şi doar 39 de angajaţi. Anul trecut, agenţia a numărat o medie de 55 de angajaţi.

„Una dintre cele mai mari pro­vo­cări cu care se confruntă Accent Tra­vel & Events în acest an este deficitul de forţă de muncă în dome­niul nostru, ceea ce ne-a obligat să prospectăm surse alternative în pie­ţele din afara UE“, spun reprezen­tanţii companiei.

Agenţia are peste 550 de clienţi corporate, pentru care oferă servicii de travel management. Compania are un buget de investiţii alocat în acest an de 1,3 milioane lei. „Extinderea Ac­cent DMC va adu­ce beneficii semni­ficative afacerii noas­tre. Ne-am an­gajat să oferim cli­enţilor noştri cea mai bună platformă de con­ţinut ho­telier dedicată industri­ei din România (B2B). De altfel, Accent DMC este şi reprezentant în România al celei mai importante plat­forme de con­ţinut hotelier din lume, care ne asi­gură un potenţial de creş­tere semnifica­tiv în următoarea peri­oa­dă“, mai spun aceştia.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro