Companii

Prima şcoală într-o clădire de birouri, dar fără curte în care să alerge elevii. Şcoala Gimnazială I.G. Duca se mută 2 ani în birourile One Cotroceni Park­. „Nu am primit so­li­citări speciale din partea primă­riei sau a unităţii de învăţământ.“

Prima şcoală într-o clădire de birouri, dar fără...

Autor: Bogdan Alecu

09.09.2023, 20:44 15288

Şcoala Gimnazială I.G. Duca se va muta din septembrie în proiectul de birouri One Cotroceni Park de la staţia de metrou Academiei, pe o pe­ri­oadă de doi ani, timp în care clă­direa actuală, încadrată la risc seismic de gradul al doilea, va fi consolidată şi modernizată. Spaţiul des­tinat şcolii va fi de 1.375 mp în cadrul proiec­tului de bi­rouri şi va fi o­cu­pat de şcoa­lă o perioa­dă de 24 de luni.

„Costul pe care l-ar fi plă­tit şcoa­la în cazul în care ar fi închiriat spaţiul se ri­dică la 20.000 de euro plus TVA pe lună. Ast­fel, totalul pe 2 ani ar în­sem­na 480.000 euro, chi­rie suportată de One Uni­ted Properties, a­vând în ve­de­re că pe par­cursul perioa­dei de 24 de luni nu vom în­chiria alt­cui­va. Toată ame­na­jarea spa­ţiului, coor­dona­rea spe­cia­lităţilor şi coordo­na­rea pro­iectării au fost e­fec­tuate de angajaţii companiei ONE şi sub­con­tractorii companiei“, a ex­plicat Andrei Diaconescu, co-CEO şi co-fondator al One United Properties.

Costul de amenajare a spaţiului pentru funcţiunea de şcoală va fi de apro­ximativ 350.000 de euro plus TVA. Aşadar, investiţia totală a One pentru şcoală se ridică la 830.000 de euro. „Nu am primit so­li­citări speciale din partea primă­riei sau a unităţii de învăţământ. Sin­gura ru­gă­minte a fost să reuşim ca la 11 sep­tembrie copiii să poată intra în sigu­ranţă într-un spaţiu mo­dern“, a spus Andrei Diaco­nescu.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro