Retail&Agrobusiness

Certificatul verde tulbură apele în retailul alimentar modern, o piaţă de 76 mld. lei şi 3.700 de magazine. Magazinele alimentare şi farmaciile sunt considerate esenţiale, aşa că autorităţile au decis că intrarea este liberă. Dar nu în malluri

Certificatul verde tulbură apele în retailul alimentar...

Autor: Cristina Roşca, Alexandra Matei

02.11.2021, 00:08 9166

În toate celelalte unităţi de retail – bricolaj, modă sau cosmetice – au acces doar cei care deţin certificat verde.

Accesul în magazinele ali­men­tare, fie ele hiper­mar­keturi, supermarketuri, ma­ga­zine de proximitate sau discount, a devenit în ultima perioadă un subiect de discuţie în contextul în care noile reguli impuse de autorităţi se aplică diferit în funcţie de amplasarea acestor unităţi de retail şi de modalitatea de acces în interiorul acestora.

În supermarketurile şi hipermarketurile din malluri şi centre comerciale, accesul se face doar pe baza unui certificat verde ce atestă vaccinarea sau trecerea prin boală. În rest, intrarea este liberă.

„În actualul context sanitar, politicile şi deciziile companiilor trebuie să considere, mai mult decât oricând, impactul social. Dacă menţionăm principiile ESG, de remarcat că «S»-ul din ESG, este elementul social poate mai dificil de definit şi măsurat, dar care influenţează semnificativ încre­de­rea şi ataşamentul tuturor celor implicaţi faţă de o companie. Elementul social din de­ciziile companiilor reprezintă o opor­tunitate uni­că pentru acestea de a-şi manifesta ade­vă­ra­tul rol în societate şi în comunităţile lo­cale“, a declarat pentru ZF Ciprian Lădun­că, managing partner al LCL Advisory şi un susţinător al respectării principiilor ESG.

Ce se întâmplă  în cazul magazinelor ali­mentare mari – hipermarketuri - care au ga­lerie comercială proprie, galerie care găz­du­ieşte mai multe magazine nealimentare? Sunt acestea considerate malluri sau maga­zine de sine stătatoare?

„Restricţiile impuse de către autorităţi pen­tru persoanele nevaccinate nu sunt opţio­nale, iar toate companiile implicate tre­buie să le respecte şi să răspundă la câteva întrebări“, spune Ciprian Lădun­că.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro