Eveniment

95% din vânzările de maşini au ajuns să se facă prin „Rabla“

10.08.2010, 23:52 88

Aproape 6.800 de autoturisme s-au vândut luna trecută în cadrulprogra­mu­lui "Rabla", potrivit datelor Admi­nis­traţiei Fonduluipentru Mediu, în creş­tere cu 20% comparativ cu luna anterioară, încondiţiile în care jucă­torii din piaţă estimau un declin alvân­zărilor cu până la 30% imediat după majorarea TVA.
"Aproape 95% din toate maşinile care le-am vândut în iulie au fostprin pro­gramul de casare. Toate per­soa­nele fizice au utilizatvouchere atunci când şi-au cum­părat o maşină, iar res­tul până la100% reprezintă vân­zări către fir­me", a subliniat Alin Tapalagă,direc­torul general al Porsche Inter Au­to, divizia de re­tail aPorsche România, cel mai mare jucător de pe piaţa de profil.
Majorarea TVA-ului de la 19 la 24% nu a avut un impact asupravân­zărilor de ma­şini luna trecută, în condiţiile în ca­re primade casare de 2.700 de euro obţinută prin cu­mularea a treivou­chere a com­pensat creşterea preţu­rilor la maşini, potrivitşefului PIA.
Totodată, creşterea vânzărilor prin pro­gramul "Rabla" ar puteaafecta pia­ţa de anul viitor în cazul în care nu va exista ocontinuare a programului de casare.
"În 2011 vom vedea un nou declin al pieţei locale după modelulgerman (piaţă care a scăzut cu peste 25% în pri­mul semestru dupăce anul trecut a crescut cu aproape 30% pe fondul programului«Rabla» - n.red.), în con­diţiile în care nu vom avea un nouprogram", a spus Tapalagă.
Până în prezent statul a cheltuit peste 140 mil. euro pentruînnoirea parcului auto, care în prezent are o vechime medie deaproximativ 13 ani, fiind printre cele mai îmbătrânite dinEuropa.
"De la demararea programului s-au vândut până în data de 10 augustpeste 35.000 de autovehicule, dintre care peste 50% fiind maşinifabricate în România", a declarat Gheorghe Po­pescu, preşedinteleAsociaţiei Fondu­lui pentru Mediu.
De la demararea programului în acest an s-au casat în total aproape158.000 de rable, dar AFM a auten­tificat mai puţin de 104.700 deti­che­te.
Astfel, cir­ca 54.000 de vou­che­re cu o valoare nominală de 3.800de lei sunt în con­tinuare tranzac­ţionate în piaţă, cu aproape10.000 mai multe decât în urmă cu două luni. În acelaşi timp,numărul de ma­şini casate mai vechi de zece ani s-a apre­ciat cu25%, la peste 23.000 de rable. Acestea tre­buie va­lorifi­cate pânăla finele lunii octombrie, altfel după această dată îşi pierdvaloarea. Potrivit jucătorilor din piaţă, dacă la de­ma­rareaprogramului tichetele se tran­zacţionau chiar şi cu 2.000 de lei,în pre­zent preţul acestora este de aproxi­mativ 1.000 delei.
Până la începutul lunii august AFM a emis către unităţile REMATpeste 182.000 de tichete valorice dintr-un total de 190.000, dintrecare 181.253 au fost eliberate pentru persoanele fi­zice, iar puţinpeste 1.000 pentru firme, po­trivit oficialilor AdministraţieiFondului pentru Mediu.