Profesii

Cristina Bălan, inginerul român care a participat la dezvoltarea Tesla: „România trebuie să reinventeze învăţământul, nu să-l copieze“

Autor: Bogdan Alecu

24.10.2016, 00:07 1469

Învăţământul reprezintă „che­ia“ cu ajutorul căreia România poa­te accelera dezvoltarea în perioa­da urmă­toa­re, cu condiţia ca acesta să se dez­volte în acelaşi ritm cu teh­no­lo­gia, este de păre­re Cristina Bălan, in­gi­nerul român care a pro­iectat com­po­nen­te pentru cele mai avan­sate pro­duse ex­por­tate de Statele Unite în acest mo­ment - Tesla Model S şi Boeing 787 Dream­liner.

„La nivel mon­dial, sistemul de învă­ţământ în sine este învechit, iar me­to­dologiile de învăţare nu sunt adec­vate saltului teh­no­logic actual glo­bal. Dacă România ar reuşi să dez­volte şi să sară acest „education gap“, de la ce a fost la ce este acum, alături de pa­siu­nea pe care o avem deja aici, toc­mai Ro­mânia poate fi următoarea Sili­con Valley a lumii“, a spus Cristina Bălan, care în pre­zent con­duce pro­pria com­pa­nie de proiectare, Tesseract Motors, cu sediul în Seattle, sta­tul Washing­ton din SUA. În Ro­mânia Cristina Bălan a ur­mat timp de cinci ani cursurile Univer­sităţii Tran­sil­vania din Braşov, iar după absolvire a emigrat în Canada, iar ulterior în Statele Unite.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro