Profesii

Se reiau investiţiile în angajaţi. Un furnizor de servicii de traning britanic a intrat pe piaţa locală

Dragoş Petrescu - City Grill, Irina Manolescu (mijloc) - Lee Hecht Harrison România şi Diana Păscuţ (stânga) - Christian Tour au participat joi seară la o dezbatere pe tema eficienţei programelor de training, în cadrul evenimentului de lansare a Pitman Training în parteneriat cu Bucharest Professional Training College în România.

Dragoş Petrescu - City Grill, Irina Manolescu (mijloc) - Lee Hecht Harrison România şi Diana Păscuţ (stânga) - Christian Tour au participat joi seară la o dezbatere pe tema eficienţei programelor de training, în cadrul evenimentului de lansare a Pitman Training în parteneriat cu Bucharest Professional Training College în România.

Autor: Corina Mirea

23.06.2014, 00:06 494
Piaţa muncii începe să îşi re­vină după ce în anii de cri­ză în bugetele departa­mentelor de resurse umane nu mai existau bani alocaţi pentru creş­teri salariale sau pentru instruirea an­gajaţilor. Cererea de programe de trai­ning creşte, ast­fel că, la finalul săptă­mâ­nii trecute, Pitman Trai­ning, o firmă bri­tanică de training cu o istorie de aproa­pe 180 de ani, s-a lansat şi în România, în parteneriat cu centrul de în­văţare Bucharest Profes­sional Trai­ning College (BPTC).
 
„Educaţia angajaţilor este avantajul competi­tiv al unei companii. Cursurile pe care le livrăm sunt centrate pe nevo­ile angajatorilor şi dezvoltă com­petenţe care îi ajută pe cei care le urmează să de­vină productivi din prima zi în care au fost an­gajaţi“, a spus Andrew Waters, director de dez­vol­tare al Pitman Training Marea Britanie, prezent la fi­nalul săptămânii trecute la evenimentul de lan­sa­re a firmei de training Pitman în România. El a pre­cizat că circa 80% din trainingurile livrate de com­panie sunt dezvoltate intern şi că acestea vizea­ză, în principal, competenţe de bază, care pot fi asociate cu învăţământul vocaţional. Printre zo­ne­le cărora se adresează trainingurile oferite de Pitman în parteneriat cu BPTC se numără cea de IT, marketing, contabilitate, zona administrativă, cea de secretariat sau de vânzări.
 
„Deşi sistemul educaţional din România are un nivel bun, la fel ca şi în alte ţări dezvoltate, dis­cre­panţa dintre partea teoretică şi cea practică, de la locul de muncă, este destul de mare. Mulţi anga­ja­tori trec prin situaţia de a angaja anumite per­soa­ne care au studiat domeniul pentru care au fost re­cru­taţi, dar care nu ştiu foarte bine ce au de fă­cut şi care nu au competenţe adaptate la mediul de lu­cru modern din prezent“, a motivat Peter J. Wells, director al BPTC, decizia de a deveni parte­neri ai firmei Pitman Training în România.
 
Deşi România încă nu şi-a revenit de pe urma cri­zei şi unii jucători din industria de training au sim­ţit cum afacerile le-au scăzut aproape în fiecare an, cea mai mare parte a pieţei locale este în creş­te­re, majoritatea companiilor de profil adaptându-şi oferta în funcţie de cererea oamenilor de resurse umane. Chiar dacă multe companii şi-au dezvoltat în ultimii ani departamente interne de training, externalizarea pregătirii angajaţilor încă este la mare căutare în România, resursele angajatorilor fiind prea restrânse pentru a putea face faţă tuturor ariilor de dezvoltare de care au nevoie oamenii.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
Urmează ZF Bankers Summit'24