ZF 24

Guvernul are nevoie de şi mai mulţi bani: Ministerul de Finanţe a pregătit un proiect de HG pentru majorarea cu 7 miliarde euro a plafonului emisiunilor de titluri de stat, pentru a acoperi nevoia de finanţare din 2024 şi 2025

Guvernul are nevoie de şi mai mulţi bani: Ministerul de...

Autor: Roxana Rosu

19.05.2024, 16:01 2900

Ministerul de Finante a pregătit un proiect de hotărâre de Guvern pentru majorarea valorii programului de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" (Programul MTN) cu 7 miliarde euro, de la 68 miliarde euro în prezent la 75 miliarde euro.

Pentru anul 2025 este estimat la momentul actual un volum de emisiuni de euroobligaţiuni de 8,5 mld euro.

Valoarea obligaţiunilor emise şi nerambursate (în EUR şi USD) în cadrul Programului MTN este în prezent de circa 65,5 mld. EUR echivalent, suma disponibilă pentru emisiuni de euroobligaţiuni fiind de aproximativ 2,5 mld. EUR.

În contextul planului anual de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice previzionat pentru anul 2024, Finantele estimează un volum de euroobligaţiuni în valoare de aproximativ 8,5- 9,5 mld.euro (echivalent), fiind acoperit un volum de 7,9 miliarde euro echivalent prin emisiunile realizate în prima parte a anului 2024.

Totodată, în cursul anului 2024 vor mai ajunge la maturitate 2 euroobligaţiuni în valoare de 1,5 mld.euro, în data de 28 octombrie.

”În consecinţă, pentru acoperirea nevoilor de finanţare de pe pieţele externe pentru anul 2024 precum şi pentru a crea flexibilitatea necesară pentru prefinanţarea nevoilor aferente anului 2025 în condiţiile existenţei unor condiţii de piaţă favorabile şi luând în considerare suma rămasă disponibilă de 2,5 mld. EUR, se impune majorarea valorii totale a Programului MTN, cu suma de 7 mld. EUR, de la 68 mld. EUR la 75 mld. EUR”, se arată în nota de fundamentare.

Ministerul de Finante precizează că planul de finanţare aferent anului 2024 a avut ca ipoteză încasarea a două tranşe de împrumut în cadrul PNRR în valoare estimată de 2 mld. EUR, la data prezentei nefiind încasată nicio tranşă.

Astfel, pentru a avea posibilitatea contractării sumelor necesare implementării planului de finanţare în condiţiile nematerializării asumpţiilor avute în vedere, respectiv încasarea doar unei tranşe din PNRR în sumă de 1 mld. EUR este estimată posibilitatea creşterii sumelor atrase prin euroobligaţiuni cu suma de 1 mld. EUR, la 10,5 mld. EUR în cursul anului curent.

Suma de 7 mld. EUR care este propusă pentru suplimentarea plafonului MTN are în vedere acoperirea unui plan de emisiuni estimat de 10,5 mld. EUR aferent anului 2024 şi a unui estimat de 8,5 mld. EUR pentru anul 2025 şi creează flexibilitatea atragerii acestor sume şi prin prefinanţarea nevoilor aferente anului 2025 în contextul unor condiţii de piaţă favorabile.

La sfârşitul anului 2025, plafonul disponibil în cadrul Programului MTN, conform planului de finanţare actual, va fi de aproximativ 1 mld. euro.

Proiectul de act normativ are în vedere modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes”. Programul vizează lansarea emisiunilor de obligaţiuni pe pieţele internaţionale de capital, în funcţie de strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24