Bănci și Asigurări

BNR despre asigurări: Atenţie la costuri şi căutaţi noi metode de creştere

BNR despre asigurări: Atenţie la costuri şi căutaţi noi metode de creştere

Foto: Shutterstock

Autor: Anelis Baciu

10.10.2014, 00:03 330

Piaţa de asigurări are nevoie de o mai bună administrare a cheltuielilor de distri­bu­ţie, dar şi de identificarea unor noi metode de creştere, în condiţiile în care jucătorii din această piaţă raportează în continuare pierderi, scriu specialiştii BNR în ultimul raport anual de stabilitate financiară.

BNR îşi exprimă astfel opinia cu privire la unul dintre cele mai efervescente subiecte din asigurări, şi anume, un control mai strict al costurilor prin limitarea comisioanelor plătite de asigurători către intermediarii de poliţe auto obligatorii (RCA), un segment care reprezintă o treime din piaţă.

„Raportul dintre indemnizaţiile plătite şi primele subscrise pentru asigurările gene­ra­le a înregistrat cel mai scăzut nivel din ulti­mii cinci ani, context în care  menţinerea pro­fi­tabi­li­tăţii pieţei în teritoriu ne­gativ con­firmă impor­tan­ţa unei mai bune admi­nis­­trări a costurilor de dis­tri­buţie directe şi in­directe şi ne­cesitatea identificării unor noi me­tode de creş­tere“, spun specialiştii BNR.

Industria de asigurări a raportat pierderi record de 1,28 miliarde de lei anul trecut, iar în primul semestru afacerile au rămăs în te­ritoriu negativ, pierderea agregată fiind de 54 milioane de lei.

Autoritatea de Supraveghere Finan­cia­ră (ASF) a propus la finalul lunii august un proiect de normă în care vizează pla­fo­narea la maximum 10% a co­misionului plătit com­pa­niilor de brokeraj pen­tru int­er­medierea po­li­ţelor RCA.

Brokerii au protestat în re­petate rânduri şi au argu­mentat că o astfel de măsură încalcă prin­ci­piile pieţei libere şi contravine tuturor prac­ticilor europene. Discuţiile dintre ASF şi brokeri nu au dus la niciun rezultat, iar auto­ri­tatea de reglementare vrea în conti­nuare să implementeze proiectul.

Totuşi, surse din piaţă afirmă că forma finală a normei ar putea arăta diferit faţă de pro­punerea iniţială, respectiv comisionul ar pu­tea fi plafonat la nivelul de 15% din valoa­rea primei. Brokerii susţin că în pre­zent co­mi­sionul de intermediere pe RCA este ori­cum la acest nivel, chiar şi în lipsa unor restricţii.

ASF s-ar fi răzgândit şi în privinţa creş­te­rii pragului minim de solvabilitate pentru asi­gurătorii autorizaţi să emită poliţe RCA de la 1 la 1,3, mai spun sursele citate. ASF nu a precizat când va fi implementat proiectul şi care va fi forma finală a acestuia, dar repre­zen­tanţii autorităţii au declarat re­cent pentru ZF că vor ţine cont de su­gestiile fă­cute de jucătorii din piaţă, subli­niind totuşi că forma finală va aparţine autorităţii.

La nivel agregat, cheltuielile de distri­bu­ţie şi cele operaţionale se ridică la circa 35-40% din primele subscrise, iar dacă acest pro­iect este adăugat la o rată de daună de 65-70% din prime, rezultă că asigurătorii pierd bani din operaţiunile de bază.

ASF şi-a argumentat decizia de limitare a veniturilor din RCA ale brokerilor prin faptul că nu este normal ca intermediarii din asi­gurări să câştige sume foarte mari dintr-un produs pe care îl vând prin efectul legii şi nu datorită propriilor eforturi de promovare.

AFACERI DE LA ZERO