Burse - Fonduri mutuale

Bursă. Ce spune Lion Capital după ce acţionarul Blue Capital a cerut distribuirea de dividende de 209 mil. lei şi un program de răscumpărare de 50 mil. acţiuni: Rezoluţiile riscă să conducă la o decapitalizare excesivă şi nejustificată

Bursă. Ce spune Lion Capital după ce acţionarul Blue...

Autor: Eduard Ivanovici

15.04.2024, 18:18 763

Lion Capital, fost alternativ de investiţii listat la Bursă sub simbolul LION, a răspuns luni, după închiderea şedinţei de la BVB, propunerii lansate săptămâna trecută de acţionarul Blue Capital, conform căreia fosta SIF Banat-Crişana ar trebui să distribuie dividende de 208,6 milioane de lei către investitori şi să efectueze un program de răscumpărare de 50 de milioane de acţiuni.

 

Mai jos, răspunsul integral al Lion Capital, potrivit BVB:

„Având în vedere completarea ordinii de zi a adunării generale ordinare şi a adunării generale extraordinare convocate pentru 29 (30) aprilie 2024 cu punctele solicitate de către acţionarul Blue Capital S.R.L. şi publicarea ordinii de zi revizuite a celor două adunări, conform raportului curent al Societăţii din data de 12 aprilie 2024, conducerea Lion Capital S.A. doreşte să facă următoarele precizări, pentru corecta şi completa informare a investitorilor.

Propunerile acţionarului Blue Capital S.R.L. incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acţionarilor vizează adoptarea unor rezoluţii care presupun ieşirea din patrimoniul Societăţii a unor sume importante de bani, pe de o parte sub formă de dividende (208.627.566 lei cu această destinaţie), iar pe de altă parte sub forma răscumpărării unui număr mare de acţiuni proprii, în scopul unei reduceri semnificative a capitalului social de aproape 10% (prin răscumpărarea a 50.000.000 de acţiuni proprii, care la preţul mediu zilnic actual din piaţă de aproximativ 2,95 lei/acţiune, reprezintă aproximativ 147.500.000 lei).

Conducerea Lion Capital atrage atenţia asupra faptului că rezoluţiile propuse de către acţionarul Blue Capital, atât pe ordinea de zi a adunării generale ordinare cât şi pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, riscă să conducă la o decapitalizare excesivă şi nejustificată, expunând Societatea unor situaţii de vulnerabilitate ridicată şi de creştere a riscului de lichiditate, în contextul în care în cadrul pieţelor financiare percepţia de risc s-a intensificat după declanşarea conflictelor armate recente (cel din Ucraina, dar şi cele din Orientul Mijlociu, inclusiv cel provocat recent de către Iran), notându-se periodic volatilităţi pe pieţele de acţiuni, pe pieţele de mărfuri, de metale preţioase şi energie.

Pe plan intern, fragilitatea mediului economic, contextul electoral şi riscul creşterii fiscalităţii în vederea reducerii dezechilibrelor macroeconomice interne, pot determina apariţia unor perioade de volatilitate în piaţa de capital locală. Având în vedere vulnerabilităţile actuale dar şi cele viitoare (posibile) din cadrul sistemului financiar, precum şi creşterea riscurilor sistemice la adresa stabilităţii financiare, pentru preîntâmpinarea materializării unor riscuri severe, conducerea Lion Capital consideră că este necesară acordarea unei atenţii sporite monitorizării evoluţiei riscurilor la care este expus fondul, pentru contracararea eventualelor vulnerabilităţi şi pentru creşterea rezilienţei financiare şi operaţionale, promovând o conduită prudentă, şi aplicarea unor măsuri preventive menite să asigure atenuarea sau gestionarea riscurilor specifice, inclusiv prin menţinerea unui nivel de capitalizare mai ridicat, pentru a putea absorbi mai uşor potenţiale şocuri de pe pieţele de capital şi/sau pe cele bancare.

Fără a intra într-o polemică cu acţionarul Blue Capital S.R.L. vis-a-vis de alegaţiile acestuia aduse în susţinerea propriilor puncte propuse pe ordinea de zi a celor două adunări generale, arătăm că există două abordări posibile cu privire la administrarea unui fond de investiţii: (i) o abordare axată în principal pe returnări de capital către acţionari (de ex. prin programe agresive de răscumpărare acţiuni proprii, distribuirea tuturor profiturilor sub formă de dividende etc.), ceea ce echivalează, în timp, cu o lichidare a activelor fondului şi transferarea lor către acţionari şi (ii) o abordare axată în principal pe dezvoltarea şi creşterea fondului, inclusiv prin reinvestirea profiturilor, asigurându-se astfel profitabilitatea sustenabilă pe termen lung a activităţii, în folosul creşterii valorii create pentru acţionari, atât a valorii activelor administrate, cât şi a valorii acţiunilor emise de către Societate.

Considerăm că este suficient a arăta că abordarea prudentă şi echilibrată avută până în prezent de către conducerea Lion Capital în activitatea sa de management, axată în special pe capitalizare şi dezvoltare, a permis o creştere semnificativă şi constantă a calităţii şi valorii activelor administrate, Lion Capital ajungând în prezent să aibă cea mai mare valoare a activelor aflate în administrare dintre fondurile de investiţii listate la Bursa de Valori Bucureşti (în cadrul indicelui BET-FI).

În concluzie, având în vedere cele mai sus arătate, conducerea Lion Capital susţine în continuare propunerile Consiliului de administraţie al Societăţii înscrise pe ordinea de zi a celor două adunări generale ale acţionarilor, propuneri caracterizate de o abordare echilibrată şi prudentă (nedistribuirea de dividende, răscumpărarea unui număr redus de acţiuni şi menţinerea unui nivel de capitalizare şi de lichiditate mai ridicat) şi recomandă investitorilor prudenţă în exercitarea dreptului de vot, atunci când vor alege între propunerile formulate de către Consiliul de administraţie al Lion Capital (capitalizare ridicată şi dezvoltare) şi cele formulate de către acţionarul Blue Capital S.R.L. (decapitalizare prin returnări de capital).”

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO