Eveniment

Numărul de salariaţi a crescut cu 24.300 în mai, după aplicarea noului Cod al muncii

 Ioana Şanta, purtător de cuvânt în cadrul Ministerului Muncii: Un angajat poate avea mai multe contracte. Aşa cum ştiţi şi din alte discuţii, Inspecţia Muncii are o metodologie diferită de cea a INS. INS ia în calcul numai firmele care au cel puţin 4 angajaţi.

Numărul de salariaţi a crescut cu 24.300 în mai, după aplicarea noului Cod al muncii

Autor: Adelina Mihai

26.07.2011, 00:07 1105

Până acum, impactul noii legislaţii era măsurat numai prinintermediul declaraţiilor premierului Emil Boc şi prin comunicateledate de Inspecţia Muncii, care raportau câteva zeci sau chiar sutede mii de contracte de muncă nou-încheiate de la săptămână lasăptămână, fără a preciza însă şi numărul contractelor încetate înaceeaşi perioadă.

Evoluţia numărului de salariaţi de la Statistică reprezintă"soldul" net al efectivului de angajaţi în prima lună de laaplicarea Codului muncii, proiect ai cărui iniţiatori spuneau că vacrea 90.000 de noi locuri de muncă pe termen scurt.

Rămâne de văzut însă dacă cei 24.300 de noi angajaţiînregistraţi în luna mai sunt o consecinţă a noului Cod al munciisau urmează un trend ascendent normal, având în vedere că în lunaaprilie, înainte de aplicarea noului Cod al muncii, în evidenţeleINS au intrat 17.700 de noi salariaţi.

Creşterea numărului de salariaţi înregistrată laStatistică este de peste zece ori mai mică decât cea înre­gistratăprin intermediul contractelor de muncă nou-în­cheiate în aceeaşiperioadă, întrucât Inspecţia Muncii a raportat că în luna mai s-auîncheiat 286.000 de contracte noi de muncă. Cum explică MinisterulMuncii aceste diferenţe?

"Reamintim faptul că un angajat poate avea mai multe contracte.Aşa cum ştiţi şi din alte discuţii, Inspecţia Muncii are ometodologie diferită de cea a INS. INS ia în calcul numai firmelecare au cel puţin 4 angajaţi. Inspecţia Muncii numără toatecontractele individuale înregistrate, inclusiv pe cele ale firmelorcare au mai puţin de 4 angajaţi, iar acestea nu sunt puţine. Totiangajatorii sunt obligaţi să depună în registrul electronic deevidenţă a salariaţilor înregistrările de contracte individuale demuncă. Este, mai ales, responsabilitatea angajatorilor. Noi nu amfăcut decât să interogăm bazele de date", a spus Ioana Şanta,purtător de cuvânt în cadrul Ministerului Muncii.

Totuşi, statisticile arată că numărul salariaţilor noiînregistraţi în luna mai a acestui an - de 24.300 de persoane -este de două - trei ori mai mare decât în perioada similară dinanii de boom economic: în mai 2008 creşterea era de numai 9.200 depersoane, iar în perioada similară din 2007 era de 18.800 depersoane.

Diferenţele nu ar trebui să fie atât de mari, spunspecialiştii.

"Există un cumul de explicaţii pentru diferenţele dintre acestestatistici: un factor care a influenţat creşterea numărului deangajaţi/contracte este faptul că legislaţia mai aspră a adus îneconomia formală o parte din salariaţii la negru. O altă explicaţieeste efectul «sezonier» al unor contracte de muncă, pentru că suntfirme care au încheiat contracte cu angajaţii în 2010 pentru operioadă de un an şi pe care le-au reînnoit anul acesta. În plus,şi măsurile de relansare economică au determinat multe companii săreia angajările", este de părere Laurian Lungu, managing partner încadrul Macroanalitica.

Firmele vor continua să facă noi angajări dacă economiava creşte

La un salariu mediu brut de 2.008 lei în luna mai, contribuţiilesociale şi impozitele plătite de angajatorii care au încheiat cele24.300 de noi contracte de muncă în luna mai se ridică la o valoarelunară de 7 milioane de euro, aceasta fiind suma încasată lunar destat la o valoare a contribuţiilor sociale de 44% din venit şi dinimpozitul pe venit de 16%.

Statul a încasat anul trecut peste 15 miliarde de euro dincontribuţiile sociale, taxele şi impozitele aferente salariilorangajaţilor români. Numărul de salariaţi români ajunsese în lunafebruarie a acestui an la 4,096 milioane de persoane, acesta fiindcel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani, fiind la jumătate faţăde efectivul înregistrat la începutul anilor '90. Din februariepână în mai, numărul de angajaţi a început să crească, iaranaliştii spun că această tendinţă va continua.

"Există o perioadă de timp de la revenirea econo­mică până laredresarea pieţei muncii. După două tri­mestre de uşoară creştereeconomică, se vede şi o evo­luţie a numărului de angajaţi, de aceeacred că numărul de salariaţi va fi pe o pantă ascendentă încontinuare", a mai spus Lungu. Economia României a crescut douătrimestre consecutiv - cu 0,1% în T 4 din 2010 şi cu 0,7% în T1 din2011 - , datele marcând o ieşire "tehnică" din recesiune.


Unii angajatori au schimbat PFA-urile în contracte demuncă

Angajaţii spun însă că modificările aduse de guvernul Boc înlegislaţia muncii au fost benefice.

"Schimbările au apărut înainte de noul Cod al muncii, încă dintoamna anului trecut, după ce Guvernul a schimbat regimul de taxarela PFA-uri. După un an şi jumătate în care am lucrat pe PFA -pentru că la începutul lui 2009, în plină criză, a trebuit săaccept acest lucru pentru că nu prea aveam alternativă -angajatorul a decis să-mi facă contract de muncă. Ar fi bine caGuvernul să intensifice controalele, iar inspectoratele teriorialede muncă să acorde o mai mare atenţie relaţiilor cu angajaţii,pentru că multe multinaţionale încă îşi permit prea multe cuangajaţii, sub ochii autorităţilor, care îi lasă în continuare pestrăini să nu plătească impozite", spune Mihai C., 32 de ani,angajat în cadrul unei multinaţionale din domeniulconsultanţei.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24