Opinii

Mihai Petre şi Cosmin Dincă, EY. Monitorizarea statutului AEO: cerinţele cheie în menţinerea şi securizarea certificării în practica de zi cu zi

Mihai Petre, Director, Comerţ Internaţional, EY România şi Cosmin Dincă, Manager, Comerţ Internaţional, EY România

Mihai Petre, Director, Comerţ Internaţional, EY România şi Cosmin Dincă, Manager, Comerţ Internaţional, EY România

28.09.2023, 10:37 68

Certificarea AEO (Operator Economic Autorizat) sau „partenerul de încredere al autorităţii vamale” este deţinută în prezent în România de un număr de peste 250 de companii - importatori, exportatori, comisionari sau transportatori.

Cât de importante sunt cerinţele privind menţinerea validităţii certificării? De exemplu, după 3 ani de la data autorizaţiei, mai este o societate certificată AEO considerată partener de încredere al autorităţii vamale? Răspunsul la această întrebare este clarificat chiar de Comisia Europeană prin Codul Vamal şi orientările publicate în acest sens, care prevăd obligaţia reevaluării totale sau parţiale a condiţiilor ce au condiţionat acordarea certificării în baza monitorizării regulate efectuate atât de operatorul economic, cât şi de autoritatea vamală.

În cazul operatorului economic autorizat, monitorizarea trebuie să facă parte din procesele sale de control intern. Concret, acesta ar trebui să poată demonstra cum se realizează această monitorizare în mod continuu şi care sunt rezultatele acesteia. De exemplu, dacă apar modificări ale procedurilor interne, noi sisteme IT, schimbări ale acţionariatului sau ale angajaţilor responsabili de procesele vamale sau de procesele de securitate, acestea trebuie comunicate imediat autorităţii vamale care decide dacă este necesară reevaluarea totală sau parţială.

În ultimii ani, se constată o practică constantă a autorităţii vamale de a verifica îndeplinirea acestor criterii în mod continuu de către societăţile ce solicită certificarea AEO şi mai ales de către cei care fac obiectul reevaluării. Mai precis, astfel de societăţi trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu diseminarea cerinţelor AEO în interiorul societăţii respective şi care să se asigure că toate departamentele relevante respectă cerinţele la care titularul AEO susţine că aderă (de exemplu, cerinţele de securizare a lanţurilor logistice).   

Menţinerea certificării AEO este extrem de importantă, întrucât companiile beneficiază de mai multe avantaje în cadrul activităţilor vamale de zi cu zi. De exemplu, amânarea plăţii TVA la import este aplicabilă direct celor ce deţin AEO fără ca aceştia să deţină separat un certificat de amânare cu termen limitat a cărui valabilitate a fost redusă zilele trecute de la 12 la 6 luni, tocmai pentru ca autoritatea vamală să aibă o mai bună vizibilitate asupra celor ce beneficiază de această facilitate de cashflow şi care nu deţin certificarea AEO. Nu ar fi deloc surprinzătoare decizia de a renunţa la această facilitate pentru societăţile care nu deţin certificarea AEO. Printre alte beneficii, menţionăm reducerea nivelului garanţiei vamale globale la 30% din cuantum, acces mai uşor la regimuri speciale (de ex., la depozitare temporară) sau simplificări vamale, dar şi controale fizice mai reduse.

În concluzie, se recomandă ca importatorii să analizeze şi să implementeze din timp cerinţele de monitorizare a statutului de AEO, pentru a nu risca pierderea autorizaţiei şi implicit a beneficiilor asociate.