Profesii

570.000 de şomeri au ieşit din statistici în 2010. Nimeni nu ştie ce s-a întâmplat cu ei

570.000 de şomeri au ieşit din statistici în 2010. Nimeni nu ştie ce s-a întâmplat cu ei

În România există oficial 4,5 milioane de salariaţi la o populaţie ocupată de 10 milioane, ceea ce înseamnă că încă 5 milioane de oameni sunt apţi de muncă, dar nu se ştie unde sunt

Autor: Adelina Mihai

01.02.2011, 23:54 368

Pentru a fi înregistrat ca şomer, orice român care rămâne fărăloc de muncă trebuie să meargă lunar la agenţia pentru ocupareaforţei de muncă să completeze acte şi să-şi vizeze carnetul deşomaj. Unul dintre cei mai vechi şomeri din România care face acestlucru este din judeţul Ilfov şi merge periodic din 2002 încoacepentru o ştampilă pe carnetul de şomaj, pentru a rămâne înstatistici, deşi nu mai primeşte de mult ajutor de şomaj. Cei carenu fac acest lucru ies din statistici şi nu se mai ştie nimic deei.

"Şomerii indemnizaţi trebuie să se prezinte lunar la agenţiilepentru ocupare pentru a-şi viza carnetele de şomaj, pentru căaltfel li se suspendă dreptul de a mai primi indemnizaţie şi săsolicite un loc de muncă. Şi şomerii neindemnizaţi trebuie sădepună cereri de solicitare a unui loc de muncă pentru a fi încontinuare în evidenţele noastre, însă mai rar, cam o dată la şaseluni", a spus Silviu Bian, preşedintele ANOFM.

Jumătate dintre şomerii înregistraţi nu primesc niciunban

Un milion de români au intrat în şomaj în primele 11 luni aleanului trecut, arată datele furnizate de Agenţia Naţională pentruOcuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Există două categorii de şomeri aflaţi în statisticile ANOFM:cei indemnizaţi, care primesc indemnizaţia de şomaj pentru operioadă de maximum un an în funcţie de cât au cotizat şi ceineindemnizaţi, cărora li s-a terminat perioada de acordare aajutorului de şomaj, dar care încă îşi caută un loc de muncă prinintermediul ANOFM.

La finele lunii noiembrie, dintre cei aproape 633.500 de şomeriînregistraţi, aproape jumătate - 324.650 - primeau indemnizaţie deşomaj, restul fiind şomeri neindemnizaţi care încă îşi căutau unloc de muncă.

La nivelul anului trecut, dintre cei peste un milion de şomericare au ieşit din statistici, aproape 347.000 erau neindemnizaţi şinu au mai depus cerere la agenţiile pentru ocupare în vedereagăsirii unui loc de muncă, în timp ce peste 226.000 de şomeriindemnizaţi au refuzat să mai apeleze la serviciile ANOFM după cele-a expirat perioada de indemnizare şi nu au mai depus cerere.

"O parte dintre aceştia fie s-au angajat în economia subterană,fie în agricultura de subzistenţă, au devenit lucrători pe contpropriu sau au plecat la muncă în străinătate fără forme legale.Aceste statistici reprezintă un argument care demonsterază că cifrareală a şomajului din România nu este de 6,9%, ci mult mai mare", aspus Liviu Voinea, profesor în cadrul Academiei de Studii Economiceşi director executiv al Grupului de Economie Aplicată.

Totuşi, aproape 340.000 dintre şomerii care au ieşit anul trecutdin statistici au reuşit să se angajeze, peste două treimi dintreaceştia reuşind să fie angajaţi pe perioadă nedeterminată.

Un număr semnificativ dintre şomeri - peste 27.000 - nu au maifost luaţi în calcul deoarece nu s-au mai prezentat la agenţiepentru a primi viza pe carnetul de şomaj, iar alţi 2.300 nu au vrutsă accepte joburile propuse de reprezentanţii agenţiei pentruocupare şi nici nu s-au dus la cursurile de formareprofesională.

Totuşi, 12.000 au plecat la muncă în străinătate cu formelegale, în timp ce alţi 13.600 s-au pensionat.

2,6milioane de şomeri au ieşit din statistici în 4 ani

Cele mai recente date arată că rata şomajului a scăzut pentrucea de-a noua lună consecutiv în decembrie anul trecut, ajungând la6,87%, corespunzătoare unui număr de aproape 630.000 de şomeri.

"Cifra care indică numărul de şomeri nu e relevantă, ci rataocupării contează, care este de 57%, în condiţiile în care includeşi salariaţii, dar şi lucrătorii pe cont propriu. Problema reală aRomâniei o reprezintă cei 4 milioane de români apţi de muncă, darcare nu plătesc contribuţii", a mai spus Voinea. Tot anul trecutaproape 926.000 de români au intrat în şomaj, majoritatea proveninddin rândul celor care au fost concediaţi individual (peste 285.000)sau colectiv (35.000).

O pondere importantă în rândul şomerilor nou-intraţi oreprezintă şomerii neindemnizaţi care primesc venitul minimgarantat în cuantum de 500 de lei, în timp ce peste 185.000 deşomeri care nu mai primeau indemnizaţie şi-au reînnoit cererile decăutare a unui loc de muncă în cadrul ANOFM.

În perioada 2006-2010, peste 2,6 milioane de şomeri au ieşit dinstatisticile ANOFM din două motive: nu au mai depus cerere laagenţiile pentru ocupare în vederea găsirii unui loc de muncă sauau refuzat să mai apeleze la serviciile ANOFM după ce le-a expiratperioada de indemnizare. Astfel, numărul şomerilor "ascunşi" poatefi mult mai mare, având în vedere că nu există nicio evidenţă aacestora.

Pe de altă parte, rata şomajului calculată conform normelorBiroului Internaţional al Muncii (BIM) a ajuns la 6,9% în cel de-altreilea trimestru al anului trecut, în creştere cu 0,1% faţă detrimestrul anterior, potrivit datelor furnizate de InstitutulNaţional de Statistică pe baza datelor din "Cercetarea statisticăasupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO)".

Astfel, în perioada iulie-septembrie din 2010, la o populaţieactivă de 10,18 milioane de persoane corespundea un număr de703.000 de şomeri în sens BIM. Datele ANOFM indicau la sfârşitullunii septembrie 670.000 de şomeri, respectiv o rată a şomajului de7,35%, în scădere de la 7,5% la sfârşitul lunii iunie.

În România există două rate ale şomajului: cea calculată înfiecare lună de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă(ANOFM) şi cea publicată trimestrial de către INS, adică rata BIM.Rata raportată de ANOFM se calculează pe baza declaraţiilorpersoanelor care se înscriu la agenţiile pentru ocupare, iar cea aINS se realizează pe baza datelor de la anchetele făcute îngospodării şi care include şi persoanele care nu lucrează, dar carenici nu se înscriu la agenţiile pentru şomeri.

Rata şomajului BIM se calculează ca raport între numărulşomerilor în sens BIM (persoane de peste 15 ani care nu au loc demuncă, dar sunt în căutarea unui job, sunt disponibile să înceapăimediat să lucreze dacă îşi găsesc un job sau persoane careaşteaptă să fie rechemate la lucru ) şi populaţia activă totală şieste cea mai utilizată în comparaţiile internaţionale.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO