Profesii

Angajaţii români din multinaţionale, mai profitabili decât vesticii

Angajaţii români din multinaţionale, mai profitabili decât vesticii

Autor: Adelina Mihai

01.02.2011, 23:50 513

Angajaţii români din multinaţionalele locale au generat unprofit brut anual mai mare cu aproape 8% faţă de cel generat deangajaţii din Europa de Vest, arată un studiu realizat de firma deaudit şi consultanţă PricewaterhouseCoopers (PwC) România.

Astfel, mediana profitului brut per angajat a fost în 2009 înRomânia în multinaţionale de 5.898 de euro, faţă de 5.472 de euroîn Europa de Vest, afirmă PwC. Mediana înseamnă poziţia dintr-unşir crescător care desparte în jumătate acel şir.

Cine sunt head-hunterii care primesc zecide mii de euro pentru a plasa şefii dinmultinaţionale

În anul anterior, profitul brut anual per angajat fusese înRomânia de 2.910 euro, dar concedierile au generat o creştere aprofitului. Rezultatele sunt neaşteptate, având în vedere căindicatorul PIB per capita în Germania, de exemplu, este de cinciori mai mare decât în România. O explicaţie este profitabilitatearidicată a multinaţionalelor pe piaţa locală şi ponderea de doar 9%a cheltuielilor cu remuneraţiile în total costuri, faţă de 22% înVest.

"Companiile obţin un profit mai mare de pe urma capitalului umanfaţă de perioada de dinainte de criză. Rentabilitatea capitaluluiuman în România a crescut cu 20% faţă de 2008, deoarece costurilecu forţa de muncă sunt cu peste 50% mai mici decât mediaeuropeană", a spus Peter de Ruiter, partener şi lideruldepartamentului de consultanţă fiscală şi juridică în cadrulPwC.

Studiul a fost efectuat pe un eşantion de 58 de companii dintrecare 76% au capital privat străin. Aproape jumătate dintre acesteaau cel puţin 1.000 de angajaţi şi venituri de peste 100 mil.euro.

România are în continuare unul dintre cele mai ieftine costuricu forţa de muncă din Europa, chiar dacă adesea investitoriistrăini sunt nemulţumiţi deoarece cheltuielile aferente unuisalariu pot ajunge la circa jumătate din câştigul brut încasat desalariat, dacă se ia în considerare şi impozitul pe venit, pe lângăcontribuţiile sociale suportate de angajator.

La fiecare euro investit într-un salariat român (în costurile cusalariile, cu bonusurile, cu programele de training sau princontribuţiile sociale etc.), o multinaţională câştigă, în medie,1,53 euro. Câştigul per angajat al unui investitor străin dinRomânia este mai mare cu 30% faţă de un angajat într-omultinaţională din Europa de Vest.

"Companiile au făcut restructurări de echipe fără a facerestructurări de procese. Au tăiat costurile de unde le era maisimplu, fără să ia în considerare efectele adverse aleconcedierilor, adică o creştere a costurilor cu absenteismul,generată de frustrarea angajaţilor care nu au alte oportunităţi deangajare şi care au avut o încărcare a responsabilităţilor pe post.Cea mai mare rată a absenteismului s-a înregistrat în rândulmanagerilor", a spus Lavinia Ţânculescu, managerul departamentuluide consultanţă în resurse umane al PwC.

Totodată, în 2009, rentabilitatea investiţiei într-un angajatromân a fost cu aproape 20% mai mare decât în 2008, când, la uneuro investit, un angajator câştiga 1,29 euro.

"Restructurarea ţintită în funcţie de randamentul unui angajat,adică de valoarea sa adăugată definită în cifre, s-a desfăşurat înmulte companii ca urmare a obiectivelor fixate la nivel de grup.Asemenea restructurări trebuie însă să ţină cont de specificulactivităţii, iar schimbarea modului de lucru nu este automată. Nueste suficient să «tai» 10% din personal şi să rescrii procedurilede lucru pentru ca valoarea adăugată să crească. Productivitatea nutrebuie înţeleasă doar ca un element cantitativ, ca un procentîntr-o lista de indicatori, ci şi ca un element calitativ, oschimbare de mentalitate", a spus Viorel Gheţe, managing partner alcompaniei de consultanţă în management şi resurse umane BPI Group,care oferă şi consultanţă în restructurare.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO