Profesii

„Cine crede că odată ce s-a introdus legea zilierilor se va reduce munca la negru se înşeală amarnic“

„Cine crede că odată ce s-a introdus legea zilierilor se va reduce munca la negru se înşeală amarnic“

Valentin Mocanu, secretar de stat în Ministerul Muncii: Construcţiile nu a fost incluse în legea zilierilor pentru că în domeniu s-a dorit încurajarea încheierii contractelor individuale de muncă.

Autor: Adelina Mihai

16.05.2011, 23:59 1706

Munca la negru în activităţile sezoniere nu se va reduce dupăintrarea în vigoare a legii zilierilor la începutul acestei luniodată cu noul Cod almuncii şi care a trecut aproapeneobservată. Inspecţia Muncii şi premierul Emil Boc au ieşit înultimele zile cu cifre referitoare la amenzile-record date în maipuţin de două săptămâni pentru munca la negru, care au depăşit 1,6milioane de euro în perioada 2-15 mai.

Nemulţumirile agricultorilor - principalii vizaţi de actulnormativ amintit - sunt legate, în principal, de obligativitateaplăţii zilnice a zilierilor.

"Sunt câteva inconveniente din punctul nostru de vedere, pentrucă oamenii trebuie plătiţi zilnic. Noi aveam convenţii prin care îiplăteam de două ori pe lună. Acum, dacă avem 6-7 puncte de lucru,trebuie să angajăm oameni care să umble în fiecare zi cu geanta cubani după ei, ca să plătească muncitori. Mai mult, în fiecare zitrebuie să stai după zilieri, să completezi în registru şi să faciprotecţia muncii. Eu nu cred că se va aplica acest sistem", spuneŞtefan Poienaru, unul dintre cei mai mari agricultori români, careexploatează 12.000 de hectare de teren agricol prin intermediulAgrofam Holding Feteşti.

El a mai spus că, în general, zilierii lucrau în cadrul grupuluisău timp de cel puţin 3-4 luni, iar legea restricţionează duratamuncii zilierilor până la cel mult 90 de zile.

"Noi îi plăteam între salariul minim şi salariul mediu, cu 50 delei pe zi. Legea s-a făcut cu pixul pe hârtie într-un birou, ei nuştiu cum se desfăşoară munca în agricultură şi nu îi intereseazădecât să ia impozitul de 16%", a adăugat Poienaru, care are înprezent între 180 şi 200 de zilieri.

Culiţă Tărâţă, care deţine prin exploataţia de 60.000 de hectarea TCE 3 Brazi cea mai mare suprafaţă de teren agricol lucrată de ocompanie în România, spune că legea zilierilor este binevenită,pentru că asigură protecţia zilierilor, însă există şiprobleme.

"Este adevărat că plata se face fie la sfârşitul a douăsăptămâni de muncă, fie o dată pe lună. Însă cine crede că odată ces-a introdus legea se va reduce munca la negru se înşeală amarnic.În domeniul exploatării forestiere încă se mai lucrează la negru",a spus Tărâţă. În prezent, Tărâţă are 100-120 de zilieri, careprimesc un salariu net cuprins între 1.000 şi 1.200 de lei pe lună.Specialiştii spun însă că legea zilierilor aduce o flexibilizare înmaterie de relaţii de muncă, ceea ce ar trebui să conducă la oreducere a muncii la negru, pentru că nu se plătesc contribuţiisociale.

"Considerăm că plafonarea maximă a remuneraţiei brute la 10 leipe oră va fi de natură să limiteze aceste efecte, întrucât zilieriicare primesc o remuneraţie mai mare de această limită s-ar putea sănu identifice interes în legalizarea acestei munci. De asemenea,remarcăm limitarea domeniilor în care munca zilierilor poate fiastfel folosită şi neincluderea unor domenii precum construcţiilesau activitatea restaurantelor în lista de domenii relevante încare ar putea exista o nevoie sporită de zilieri", a spus CarmenŞtirbu, avocat colaborator şi coordonatoarea departamentului dedreptul muncii în cadrul casei de avocatură Schoenherr şiAsociaţii.

Valentin Mocanu, secretar de stat în Ministerul Muncii, aexplicat că sectorul construcţiilor nu a fost inclus în legeazilierilor pentru că s-a dorit încurajarea încheierii contractelorindividuale de muncă, pentru că sunt rare cazurile în care sefolosesc zilieri în acest tip de activităţi.

"Este o măsură complementară de combatere a muncii la negru,care a fost luată simultan cu noul Cod al muncii. Angajatorii auvenit cu propunerea de a reglementa relaţia cu zilierii, întrucâtpână acum se foloseau contracte individuale de muncă sau PFA. Nuera justificată această birocraţie pentru câteva zile", a spusMocanu.

Cele mai importante prevederi din legeazilierilor

Firmele pot angaja zilieri doar în domeniile agricultură,vânătoare şi pescuit, silvicultură, exclusiv exploatări forestiere,piscicultură şi acvacultură, pomicultură şi viticultură,apicultură, zootehnie, spectacole, producţii cinematografice şiaudiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural,manipulări de mărfuri, activităţi de întreţinere şi curăţenie.

Nu se încheie contract de muncă, dar angajaţii sunt trecuţi înRegistrul de Evidenţă al Zilierilor (înregistrarea se face zilnic,înainte de începerea activităţii şi la sfârşitul zilei, dupăprimirea banilor; registrul se transmite lunar la inspectoratulteritorial de muncă).

Zilierii pot lucra maximum 12 ore pe zi, pentru o perioadă demaximum 3 luni la acelaşi angajator.

Remuneraţia zilierilor este cuprinsă între minimum 2 leibrut/oră şi nu poate depăşi 10 lei brut/oră, iar plata se face lafinele fiecărei zile.

Nu se plătesc contribuţii sociale, ci numai impozitul pe venitde 16%.

Zilierul nu este asigurat pentru pensii, şomaj, sănătate, dar sepoate asigura opţional pentru sănătate şi pensii.

AFACERI DE LA ZERO