Profesii

Tot la stat sunt cele mai multe posibilităţi de angajare: topul domeniilor cu cele mai multe locuri de muncă vacante

Tot la stat sunt cele mai multe posibilităţi de angajare: topul domeniilor cu cele mai multe locuri de muncă vacante

Autor: Emil Popescu

29.08.2012, 10:09 4694

"În trimestrul II 2012, rata locurilor de muncă vacante a fost de 0,59%, în scădere cu 0,02 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent. Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2011, rata locurilor de muncă vacante a scăzut cu 0,09 puncte procentuale", se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS).

Cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în administraţia publică (1,15%), intermedieri financiare şi asigurări (1,05%), respectiv distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (1,02%).

La polul opus, cu cele mai mici valori ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit activităţile de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,05%), respectiv cele din industria extractivă (0,1%).

Ca şi în trimestrul precedent, în industria prelucrătoare s-a concentrat aproape o treime (7.800 locuri vacante) din numărul total al posturilor vacante, iar rata a ajuns la 0,77%. Peste 11% din totalul locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în administraţia publică şi în sănătate şi asistenţă socială (2.800 locuri vacante fiecare), iar împreună cu activitatea de învăţământ (600 locuri vacante), sectorul bugetar a însumat puţin peste o pătrime (25,1%) din numărul total al locurilor de muncă vacante.

Angajatorii au prezentat cea mai redusă cerere de forţă de muncă salariată în activităţile de tranzacţii imobiliare şi producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat.

Prin comparaţie cu trimestrul precedent, cele mai relevante creşteri atât în ceea ce priveşte rata cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-au regăsit în activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (0,4 puncte procentuale, respectiv 400 locuri vacante), iar la polul opus, cu cea mai semnificativă scădere, s-au regăsit activităţile de construcţii (0,29 puncte procentuale, respectiv 700 locuri vacante).

În ceea ce priveşte rata locurilor de muncă vacante, alături de activităţile menţionate, creşteri s-au mai evidenţiat în hoteluri şi restaurante (0,23 puncte), respectiv în intermedieri financiare şi asigurări (0,19 puncte). În sens contrar, alături de construcţii, rata locurilor de muncă vacante a cunoscut diminuări şi în activităţile de tranzacţii imobiliare (0,2 puncte), respectiv în cele de distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (-0,16 puncte).

De asemenea, creşteri ale numărului locurilor de muncă vacante s-au evidenţiat şi în activităţile de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (400 locuri vacante), respectiv în cele de hoteluri şi restaurante (300 locuri vacante). La polul opus, alături de construcţii, activităţile din industria prelucrătoare (500 locuri vacante) au cunoscut cea mai semnificativă scădere.

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, rata şi numărul locurilor de muncă vacante au cunoscut cea mai accentuată creştere în activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (0,29 puncte, respectiv 300 locuri vacante).

Alături de aceste activităţi, rata locurilor de muncă vacante a mai cunoscut creşteri importante şi în activităţile de intermedieri financiare şi de asigurări (0,2 puncte). În agricultură, silvicultură şi pescuit (0,52 puncte), respectiv tranzacţii imobiliare (0,38 puncte) s-au înregistrat cele mai semnificative diminuări ale indicatorului.

În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, creşteri cu 200 de locuri vacante s-au făcut evidenţiate în învăţământ, în activităţile de servicii administrative şi suport, respectiv în cele din intermedieri financiare şi asigurări. La celălalt pol, cele mai importante diminuări ale numărului locurilor de muncă vacante s-au întâlnit în activităţile din industria prelucrătoare (1.100 locuri vacante), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (600 locuri vacante), respectiv în cele de transport şi depozitare şi construcţii (500 locuri vacante).

În trimestrul II 2012 cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori prin intermediul ratei locurilor de muncă vacante a fost pentru ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente - grupa majoră 8 (0,85%), respectiv de muncitori necalificaţi - grupa majoră 9 (0,76%), iar la polul opus s-au situat ocupaţiile aferente membrilor corpului legislativ, ai executivului, înalţilor conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori - grupa majoră 1, respectiv cele de muncitori calificaţi şi asimilaţi - grupa majoră 7, ambele luând valoarea de 0,35%.

"Cele mai multe locuri de muncă vacante au fost identificate pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (6,0 mii locuri vacante), respectiv pentru cele de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente - grupa majoră 8 (4,6 mii locuri vacante). Numărul cel mai redus de locuri de muncă vacante s-a constatat în ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - grupa majoră 6 (0,1 mii locuri vacante), urmate de ocupaţiile de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori - grupa majoră 1 (1,0 mii locuri vacante)", se precizează în comunicatul INS.

Comparativ cu trimestrul precedent, atât în ceea ce priveşte rata cât şi numărul locurilor de muncă vacante cele mai semnificative creşteri s-au regăsit în rândul lucrătorilor în domeniul serviciilor - grupa majoră 5 (0,05 puncte procentuale, 400 locuri vacante), respectiv în rândul specialiştilor în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (0,02 puncte, 200 locuri vacante). Cele mai importante diminuări au fost constatate pentru ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente - grupa majoră 8 (0,1 puncte, respectiv 500 locuri vacante).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, în privinţa ratei locurilor de muncă vacante cea mai semnificativă creştere a fost în rândul ocupaţiilor de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - grupa majoră 6 (0,19 puncte), urmate de ocupaţiile de tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic - grupa majoră 3 (0,05 puncte). Faţă de aceeaşi perioadă, ocupaţiile de muncitori calificaţi şi asimilaţi - grupa majoră 7 au înregistrat cea mai accentuată scădere (0,24 puncte).

Urmând aceeaşi tendinţă ca şi a ratei, ocupaţiile de muncitori calificaţi şi asimilaţi - grupa majoră 7 (1.300 locuri vacante) au înregistrat cea mai importantă diminuare a numărului locurilor de muncă vacante. Singurele ocupaţii care au avut creşteri faţă de perioada studiată au fost cele de tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic - grupa majoră 3 (1.000 locuri vacante).

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO