Companii

Unde şi la ce preţuri mai sunt apartamente noi de vânzare. Faţă de boom, reducerile sunt de 20-40%

Armonia Titan

Preţurile apartamentelor vechi din Bucureşti au scăzut în ultimii trei ani cu circa 50%, de la un nivel maxim de 2.060 euro/mp în aprilie 2008.

Autor: Cristi Moga

21.07.2011, 00:04 10521

Preţurile apartamentelor noi din Bucureşti au scăzut în cele maimulte cazuri sub nivelul de 1.000 de euro/metrul pătrat construit,dar nu mai jos de 800 de euro/metrul pătrat, în condiţiile în careacesta este nivelul la care se vând şi cele mai multe apartamentevechi din oraş, iar dezvoltatorii nu s-au aruncat să construiascăapartamente la "costuri de criză".

În aceste condiţii, cu vânzări de un apartament pe săptămână saudoar lunar, o bună parte a dezvoltatorilor imobiliari şi-au redusstocul de locuinţe nevândute, astfel că în nouă proiecte dinBucureşti, cu un total de 3.800 de apartamente, sunt nevândute maipuţin de 700 de unităţi, respectiv 20%, po­trivit unei analize aZF, care a trimis soli­ci­tări către reprezentanţii a 18 dintrecele mai mari ansambluri rezidenţiale din Bucureşti.

Dintre proiectele care au răspuns solicitării ZF, preţurile saruşor de 1.000 de euro/metrul pătrat doar în proiectele Greenfielddin Băneasa şi Obor Towers de lângă primăria sectorului 2, undecele mai ieftine locuinţe, respectiv garsonierele, au preţuri depeste 50.000 de euro plus TVA.

Reprezentanţii Impact, compania care dezvoltă ansamblulGreenfield, spun chiar că de la începutul anului preţurile mediisolicitare au crescut uşor, cu 3%, astfel că preţul total minimpentru o garsonieră, care include TVA, este de 58.200 de euro, întimp ce apartamentele cu două camere au preţuri de minimum 65.490de euro plus TVA. Preţurile au scăzut cu circa 30% faţă de 2008,când Impact vindea apartamente în Greenfield cu cel puţin 1.600 deeuro/metrul pătrat, în condiţiile în care în prezent preţul pemetru pătrat este de circa 1.100 de euro.

"La momentul actual în Greenfield mai sunt disponibile 58 deapartamente în lista de vânzare. De la începutul anului până acumau fost semnate aproape 50 de con­trac­te din care 21 deînchiriere", spun repre­zentanţii Impact.


În Obor Towers pe de altă parte mai sunt disponibile 47 deapartamente dintr-un total de 125, în condiţiile în care din varaanului trecut au fost vândute circa 20 de aparta­mente. "Dată fiindperioada de con­cedii suprapusă peste tot ceea ce se întâmplăeconomic în momentul de faţă, nu există un ritm de vânzări cu caresă te poţi declara mulţumit", spune Mirel Popa, sales consul­tantal firmei Real Time, care se ocupă de vânzarea proiectului OborTowers.

Mai ieftin în Titan, Militari sau Pipera

În trei dintre cele mai mari proiecte rezidenţiale realizate încartierul bucu­reştean Titan - Răsărit de Soare, Armonia şiCitadella -, în care au fost construite aproape 1.500 deapartamente, mai sunt disponibile în jur de 250 de unităţi, cupreţuri de circa 900-950 de euro/metrul pătrat construit plusTVA.

Cel mai mare proiect din această parte a Bu­cureştiului -Răsărit de Soare - mai are dis­ponibile circa 80 de locuinţedintr-un total de 988, la 39.000 de euro pentru o garso­nieră,58.000 de euro pentru două camere şi 70.000 de euro pentru treicamere, preţuri fără TVA. Având cea mai mare parte a lo­cuin­ţelorvândute, peste 90%, dezvol­tatorii blocului Răsărit de Soare, firmapiteşteană Conarg, au redus preţurile cu doar circa 20% faţă demaxime, în condiţiile în care pre­ţurile erau în 2008 de 1.250 deeuro/mp plus TVA.

De partea cealaltă a proiectului Iris Shopping Center şi ahipermarketului Auchan, în cele două blocuri din Citadella Titanmai sunt disponibile 106 din cele 224 de apartamente, adică aproapejumătate, la un preţ mediu de 953 de euro/metrul pătrat construit.Ritmul de vânzare a locuinţelor este de circa trei unităţi lunar."The Concept a devenit agent exclusiv Citadella Titan de lasfârşitul lunii martie 2011 şi a vândut un număr de 11 apartamentepână în prezent", spun reprezentaţii firmei The Concept Real EstateAdvisers, care vând toto­dată şi an­samblul Fun­deni Resi­dence, lapre­ţuri de 891 de euro/me­trul pătrat construit.

Ceva mai ieftine decât preţurile din Fun­deni sunt vânduteaparta­mentele din proiectul Militari Residence, cel mai mare dinvestul Ca­pitalei, care în luna sep­tem­brie a acestui an va ajungela 1.800 de apartamente în 24 de blocuri, după finali­zareaultimelor două clădiri. "În momentul de faţă mai avem 85 deapartamente libere cu termenul de predare în luna septembrie 2011.Preţul de pornire este de 850 euro/mp în funcţie de etaj.Preconizăm că până în luna septembrie, când vor fi date înfolo­sinţă, nu vom mai avea nimic de vânzare", spun reprezentanţiiMilitari Residence, proiect aflat în spatele parcului comercialMilitari Shopping şi al magazinului Auchan.

Tot în Militari, dar în zona Lujerului, Conarg a finalizatprimul bloc din ansamblul Quadra 2, în care a vândut până înprezent circa 60 din cele 242 de garsoniere şi apartamente cu douăcamere ale proiectului, cu preţuri pornind de la 39.000 de europlus TVA.

Nici în nordul Capitalei dezvoltatorii imobiliari nu mai potcere preţurile de altă-dată, astfel că în proiectul Liziera, spreexemplu, preţurile au fost reduse în ultimii ani de criză de la1.400 de euro/mp plus TVA la 950 de euro/mp plus TVA.Aparta­mentele au însă suprafeţe cuprinse între 122 şi 580 de metripătraţi, astfel că preţul per lo­cuinţă depăşeşte 100.000 de eurochiar şi în cazul celor mai mici unităţi.

În aceste condiţii, deşi este finalizat de doi ani şi jumătateîn cadrul com­plexului mai sunt dispo­nibile circa 65 din cele 180de aparta­mente. "Proiec­tul a fost finalizat la înce­putul lui2009 şi este vândut în proporţie de aproape 65%", spune SorinPopescu, consul­tan­tul firmei Neocasa, responsabil de vânzareaapartamentelor din Liziera.

În ceea ce priveşte apartamentele vechi din Bucureşti, preţurileau scăzut în ultimii trei ani cu circa 50%, de la un nivel maxim de2.060 de euro/metrul pătrat, potrivit indexului imobiliar al ZF, laceva mai mult de 1.000 de euro/metrul pătrat, preţuri calculateînsă în funcţie de metrul pătrat util şi pentru care nu se plăteşteTVA. De aproape un an însă, preţurile par a se fi stabi­lizat laacelaşi nivel.