Special

Revoluţia boardurilor la companiile de stat: sute de membri ai consiliilor de administraţie, înlocuiţi până la finele lunii aprilie. Firmele de HR au ieşit la „vânătoare“ de candidaţi

Revoluţia boardurilor la companiile de stat: sute de membri ai consiliilor de administraţie, înlocuiţi până la finele lunii aprilie. Firmele de HR au ieşit la „vânătoare“ de candidaţi

Oltchim, Transelectrica, Transgaz şi Hidroelectrica sunt printre primele companii mari de stat care au aprobat în cadrul adunărilor generale a acţionarilor începerea procedurilor de selecţie pentru noii membri ai consiliilor de administraţie

Autor: Adelina Mihai

14.03.2012, 00:08 2816

"Într-o perioadă de 6- 8 săptămâni de la începutul lunii martie se vor lua deciziile finale privind noua com­ponenţă a consiliilor de admi­nistraţie ale companiilor de stat şi regiilor autonome, iar prioritare sunt companiile cu afaceri de peste 1 mld. lei în 2010 şi peste 1.000 de angajaţi în 2010. Recrutarea membrilor consiliilor de administraţie şi a directorilor generali sunt două procese care se desfăşoară în paralel şi care trebuie să conveargă", susţin surse apropiate proiectului din cadrul Ministerului Economiei.

Oltchim, Transelectrica, Transgaz şi Hidroelectrica sunt printre primele companii mari de stat care au aprobat în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor începerea procedurilor de selecţie pentru noii membri ai consiliilor de administraţie.

De altfel, firmele de recrutare au început deja să publice anunţuri de selectare a membrilor din consiliile de administraţie ale unor regii autonome de stat sau chiar să primească invitaţii de participare la licitaţii.

Ordonanţa 109, publicată în Monitorul Oficial la jumătatea lunii decembrie a anului trecut, este un angajament asumat de România în faţa FMI şi are ca scop îmbunătăţirea performanţei companiilor de stat şi a regiilor autonome. Recrutarea cu ajutorul profesioniştilor din privat a membrilor din consiliile de administraţie se va face cu prioritate pentru companiile de stat care au avut în 2010 o cifră de afaceri de peste 1 mld. lei (237 mil. euro) şi peste 1.000 de angajaţi. O analiză a ZF pe baza datelor publicate pe site-ul Ministerului de Finanţe arată că 20 de companii de stat - printre care se află Romgaz, Hidroelectrica, Poşta Română sau CFR - întrunesc aceste condiţii şi deci urmează să-şi schimbe componenţa consiliilor de administraţie. În 2010, acestea au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de peste 8 miliarde de euro, însă nu au reuşit să facă profit, înregistrând pierderi de aproape 230 de milioane de euro.

Cu toate acestea, ordonanţa va avea ca efect pentru absolut toate companiile de stat şi regiile autonome cu afaceri de peste 7,3 milioane de euro în 2010 şi cu cel puţin 50 de angajaţi, în momentul în care mandatele actualilor membri din consiliile de administraţie vor înceta, fie pentru că expiră sau din alte motive.

Tariful mediu pentru recrutarea unui administrator la o companie de stat din Botoşani este de 744 de euro

Însă "regula" a fost deja aplicată şi la companii de stat cu afaceri de dimensiuni mai mici. Dekon Business Solutions, o firmă din Botoşani cu activităţi de recrutare, training, evaluare şi consiliere în carieră, a publicat deja un anunţ de selecţie a patru administratori pentru compania de stat Urban Serv, responsabilă de curăţarea drumurilor din Botoşani, în baza Ordonanţei 109. Compania caută candidaţi absolvenţi ai unor facultăţi cu profil economic, juridic sau tehnic care să aibă experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice şi care să demonstreze că au experienţă de manager sau administrator în cel puţin un an în care o companie din acest domeniu a înregistrat profit. Candidaţii trebuie să-şi depună CV-urile până pe data de 15 martie, iar evaluarea lor se va face timp de o săptămână în sala de şedinţe a primăriei din Botoşani. Urban Serv, o companie cu aproape 350 de angajaţi, avea la finele lui 2010 o cifră de afaceri de 3,3 milioane de euro şi un profit net de numai 12.600 de euro.

"Pe piaţa de HR, preţul serviciilor de recrutare variază foarte mult, iar pentru posturile de conducere, în mediul privat se solicită onorarii de ordinul miilor de euro (preţuri justificate de metodologie, de instrumente etc.). Preţul pentru selecţia şi evaluarea complexă a unui membru în consiliul de administraţie al Urban Sev este de aproximativ 744 euro", a spus Mirela Minciu, Business Development Manager în cadrul Dekon Business Solutions. Ea a mai precizat că a aflat de licitaţia organizată de primăria din Botoşani pentru că urmăreşte noutăţile legislative din domeniu, iar publicarea OUG 109 în Monitorul Oficial, dar şi presa au fost principalele surse de informare privind acest proiect.

"Dekon Business Solution a semnat un contract pentru servicii de selecţie şi evaluare şi nu pentru numire (numirea este atributul Adunării Generale a Acţionarilor a fiecărei societăţi). Procesul de selecţie şi evaluare se va finaliza până pe data de 26 martie, urmând ca numirea să o facă AGA la data întrunirii", a mai spus Mirela Minciu.

De asemenea, şi compania Vital din Baia Mare, care oferă servicii de alimentare cu apă şi canalizare, a anunţat că va recruta şi selecta noi membri în consiliul de administraţie ca urmare a prevederilor Ordonanţei 109/2011.

A primit solicitare de ofertă de servicii de la Consiliul Judeţean Tulcea

O altă firmă de recrutare, Advice Human Resources, a primit o solicitare din partea Consiliului Judeţean Tulcea pentru a prezenta oferta de servicii de recrutare, evaluare şi selecţie a membrilor consiliilor de admi­nistraţie ale regiilor autonome Aeroport Delta Dunării Tulcea şi Administraţia Zonei Libere Sulina.

În caietul de sarcini transmis firmei de recrutare se precizează faptul că instituţia vrea să recruteze câte trei membri pentru fiecare regie în parte, iar recruiterul trebuie să demonstreze că are minimum trei ani de experienţă în recrutare şi evaluare de personal, prezentând şi copii ale contractelor încheiate cu clienţii de-a lungul timpului.

"Este lăudabil că se înţelege şi se promovează importanţa şi utilitatea instituţiei consiliului de administraţie ca instrument de garantare a actului guvernanţei corporative, iar convingerea mea este că este un pas care trebuie făcut tocmai pentru că este foarte important pentru mediul economic. De asemenea, este lăudabil că se externalizează responsabilitatea numiriilor în instituţiile de interes public. E un pas corect, cu toate neajunsurile pe care le putem invoca, de aceea trebuie să încurajăm eforturile făcute în această direcţie", a spus Rudolf Fedorovici, consultant în cadrul firmei de executive search Advice Human Resources.

Nu se precizează niciun preţ în caietul de sarcini al Consiliului Judeţean Tulcea, ci i se soli­cită recruiterului să propună o ofertă financiară în lei care să includă costurile recrutării, evaluării, dar şi cele de deplasare sau cazare. Recrutarea urmează să se facă într-o perioadă de cel mult 60 de zile de la încheierea contractului.

Cu toate acestea, compania nu va depune nicio ofertă pentru recrutarea membrilor CA, pentru că "au motive să creadă că sumele puse în joc sunt mult sub limitele lor minime".

"Onorariile ofertanţilor pot fi amplasate într-o rază relativ largă. Ele pot varia de la câteva mii de euro la câteva zeci de mii de euro. Noi am fi luat în considerare o ofertă care să înceapă la un minim de 15.000 de euro pentru fiecare poziţie", a spus Fedorovici.

El a mai precizat că, teoretic, onorariile firmelor de executive search sunt dependente de anvergura proiectului, care depinde de di­mensiunile organizaţiei, de problemele orga­nizaţiei, de contextul macroeconomic şi de obiec­tivele strategice ale companiei. În funcţie de acestea, consultanţii alcătuiesc profilul candidatului, care trebuie să cuprindă inclusiv nivelul salarial planificat şi elementele care îi pot atrage pe candidaţi să aplice pentru această funcţie.

"În cazul nostru, contextul este foarte complex. Nu ştim strategii, nu ştim obiective, nu avem niciun indiciu despre viziunea acţionarilor pentru aceste organizaţii, nu ştim dacă şi - mai ales - cum intenţionează să ajute consiliul de administraţie. Orice formulare de onorariu, luând în considerare cele prezentate mai sus, este lipsită de substanţă", a spus Fedorovici.

Proiectul "CEO la stat", amânat până la alegerea noilor CA

În paralel însă, firma Egon Zehnder, care a câştigat licitaţia pentru recrutarea de CEO pentru Hidroelectrica, Romarm şi Oltchim, va încasa câte 200.000 de euro pentru recrutrarea fiecărui manager companie în parte. Însă va trebui să aştepte ca alte firme de recrutare să găsească noi membri în consiliile de admi­nistraţie, în aşa fel încât aceştia să aleagă din managerii propuşi pe shortlist de către headhunterii de la Egon Zehnder.

Excepţie de la procedura de selecţie cu ajutorul headhunterilor fac însă băncile care au capital de stat - CEC şi Eximbank -, dar şi fir­mele de stat care au activităţi de interes naţional cu specific deosebit pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Ordonanţa 109, pe scurt

 • A fost publicată în Monitorul Oficial pe 14 decembrie 2011; neadoptarea sa ar fi însemnat încălcarea angajamentelor României în faţa FMI.

 • Nu se aplică băncilor cu capital de stat şi nici firmelor de stat care au activităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

 • Prevede selectarea membrilor din consiliile de administraţie cu ajutorul experţilor în resurse umane pentru companiile de stat şi pentru regiile autonome.

 • La regiile autonome, CA e format din 5-7 persoane: un reprezentant al Ministerului de Finanţe, licenţiat în ştiinţe economice şi cu 5 ani de experienţă în domeniu, un reprezentant al autorităţii tutelare care coordonează regia şi care să lucreze de cel puţin 5 ani în cadrul regiei şi 3 - 5 persoane cu experienţă în domeniul respectiv, inclusiv în firme private şi să demonstreze că în mandatul lor compania a făcut profit.

 • La companiile de stat, CA este format din 5-9 membri care au experienţă în managementul unor companii de stat sau private din acelaşi domeniu de activitate, care sunt profitabile. Cel puţin unu din membrii CA trebuie să fie absolvent de studii economice şi 5 ani de experienţă în domeniu; nu pot fi selectaţi mai mult de doi membri care să provină din rândul funcţionarilor publici.

 • Este obligatorie selecţia cu ajutorul firmelor de recrutare pentru companiile de stat cu afaceri de cel puţin 7,3 milioane de euro şi minimum 50 de angajaţi.

 • Contractele de mandat conţin criteriile de performanţă şi obiective care măsoară reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri şi a productivităţii muncii.

 • Anunţul pentru selecţia membrilor CA se publică în două ziare financiare sau economice şi pe pagina de internet a instituţiei de stat.

 • Membrii CA nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau companii în acelaşi timp.

 • Durata mandatului fiecărui membru în CA nu poate depăşi 4 ani.

 • Membrii CA vor numi şi vor revoca viitorii directori generali ai companiilor de stat.

AFACERI DE LA ZERO