• Leu / EUR4.9454
  • Leu / GBP5.7743
  • Leu / USD4.8344
Business Hi-Tech

Propunere pe masa ANCOM: Orange şi Vodafone să renunţe la o parte din spectrul radio pentru RCS&RDS; toţi operatorii mobili îşi vor partaja reţeaua cu firma lui Teszari

Propunere pe masa ANCOM: Orange şi Vodafone să renunţe la o parte din spectrul radio pentru RCS&RDS; toţi operatorii mobili  îşi vor partaja reţeaua cu firma lui Teszari

Autor: Adrian Seceleanu

14.07.2011, 17:14 2070

Giganţii Orange (Franţa) şi Vodafone (MareaBritanie) vor renunţa după anul 2014 la o parte din spectrul radiodeţinut în România în favoarea RCS&RDS, o companie deţinută deorădeanul Zoltan Teszari. până când Orange şi Vodafone vor ceda oparte din spectru, toţi operatorii GSM vor fi obligaţi să încheieacorduri care să le permită clienţilor de comunicaţii mobile aiRCS&RDS să-şi folosească mobilele şi în acele zone din Româniaunde firma lui Teszari fie nu a avut bani, fie nu a apucat săinstaleze propriile antene.

Acesta este scenariul propus AutorităţiiNaţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) de consultantulbritanic Ovum Europe Ltd. ca rezultat al unui studiu plătit departea română şi care a avut drept scop identificarea eventualelorprobleme concurenţiale pe care le ridică faptul că RCS&RDS nudeţine o liucenţă în banda de 900 MHz şi eventualele soluţii pentruremedierea acestei situaţii.

Ce probleme are RCS&RDSpentru că nu are licenţă în banda de 900 MHz

Potrivit ANCOM studiul Ovum arată căRCS&RDS se află în dezavantaj concurenţial faţă de operatoriicare deţin spectru în banda de 900 MHz şi că este necesarăaplicarea unor remedii.

"Concluziile părţii 1 a studiului au relevatfaptul că, pentru a îndeplini obiectivele

de acoperire şi calitate a reţelei conformcerinţelor ANCOM, specificate în caietul de sarcini pentrurealizarea studiului, fără a avea acces la spectru în banda de 900MHz sau resurse alternative, RCS&RDS s-ar afla în dezavantajconcurenţial faţă de operatorii care deţin spectru în banda de 900MHz. În cazul în care operatorii care au deja acces la spectrul de900 MHz vor putea implementa serviciile 3G în această bandă şi vorface acest lucru pentru a furniza acoperire "outdoor" pentru 99%din populaţie şi acoperire "indoor" pentru 55% din populaţie,atunci al patrulea operator - RCS&RDS - va fi în dezavantajcompetitiv

semnificativ dacă doreşte să concureze şi săatingă nivele similare de acoperire şi performanţă ale reţelei.Dezavantajul competitiv are mai multe componente: RCS&RDS arînregistra costuri semnificativ mai mari decât cele înregistrate deceilalţi operatori, datorită caracteristicilor mai puţinavantajoase ale benzii de frecvenţe de 2 GHz. Pentru a atingeacelaşi nivel de acoperire şi calitate a serviciilor, RCS&RDSar trebui să instaleze un număr semnificativ de site-urisuplimentare comparativ cu un operator care deţine spectru în bandade 900 MHz, ceea ce se reflectă în costuri suplimentaresemnificative, costuri care variază în funcţie de diferitelescenarii luate în calcul privind profunzimea acoperirii, cererea detrafic şi viteza minimă de date la utilizator. Anul 2013 esteconsiderat a fi data ţintă pentru atingerea de către RCS&RDS aobiectivelor de acoperire, întârzierea peste anul menţionat putândconduce la riscul de renunţare a clienţilor la acest operator şi dea face mult mai dificilă achiziţia de noiclienţi".

Prima opţiune a ANCOM - nu facenimic

Consultantul, firma de consultanţă OVUM, apropus ANCOM un numar de patru remedii posibile.

Prima opţiune ar fi ca ANCOM păstrezesituaţia curentă: "Nicio acţiune pentru rebalansarea spectrului şiprelungirea administrativă a licenţelor operatorilor existenţi caredeţin spectru în banda de 900 MHz; permiterea realizăriiajustărilor prin mecanismele pieţei şi de către operatoriiexistenţi", conform Ovum.

Opţiunea 2 - luăm spectru radiode la Orange şi Vodafone

O a doua opţiune ar fi "eliberarea unui blocde 2x5 MHz în banda de 900 MHz, până la finalul anului 2012, cuatribuirea lui printr-o procedură de selecţie competitivă şiimpunerea unei limite maxime de 2x10 MHz pentru cantitatea despectru pe care un operator o poate deţine în banda de 900 MHz.Valabilitatea licenţelor VODAFONE şi ORANGE în banda de 900 MHz vafi prelungită până în anul 2014 şi aliniată cu data de expirare avalabilităţii licenţei deţinute de COSMOTE, cu condiţia eliberăriia câte 2x2,5 MHz de către primii doi operatori nominalizaţi până lafinalul anului 2012. În anul 2014, licenţele în banda de 900 MHzvor fi reînnoite în urma unui proces ce va fi stabilit de ANCOM.Această dată permite ANCOM să ia în considerare toţi factorii careintervin în perioada 2011 - 2014."

A treia cale - roaming naţionalşi spectru radio de la Orange şi Vodafone. Variantapatru

Cea de-a treia opţiune a consultantului ANCOMprevede "Introducerea reglementată a acordurilor de roamingnaţional, temporar, până la o dată după anul 2014, care vor permiteRCS&RDS să obţină accesul rapid şi eficient din punct de vedereal costurilor la clienţi din zone care nu pot fi acoperite lacosturi eficiente cu o reţea în banda de 2100 MHz, bandă adecvatăzonelor urbane cu populaţie densă". Conform Ovum "Eliberarea unuibloc de spectru de 2x5 MHz din banda de 900 MHz de către cei doioperatori care deţin mai mult spectru în banda de 900 MHz -VODAFONE şi ORANGE - şi realocarea acestuia operatoruluiRCS&RDS sau unui nou operator, printr-o procedură de selecţie(licitaţie sau procedură comparativă). Organizarea unei proceduricompetitive distincte de atribuire a spectrului în banda de 800MHz, cu impunerea unei limte maxime pentru cantitatea de spectrusub 1 GHz ce poate fi deţinută de un operator; atribuireadrepturilor de utilizare a spectrului în banda de 800 MHz vapermite operatorilor să introducă servicii LTE, pentru a răspundecerinţelor de dezvoltare pe termen lung a serviciilor decomunicaţii mobile de bandă largă în România. Includerea în remediua acordurilor de roaming reglementate permite

operatorilor care eliberează blocul despectru de 2x5 MHz să beneficieze de mai

mult timp comparativ cu opţiunea 2, în cazulîn care este necesar, pentru a implementa în propria reţeamodificările tehnice generate de eliberarea spectruluirespectiv."

A patra variantă propusă de ANCOM esteimpunerea unui roaming naţional temporar reglementat urmat deacorduri voluntare de partajare a reţelei.

De ce vrea Ovum să mergem pevarianta trei

Aplicarea opţiunii trei este calea pe care artrebui să o aleagă ANCOM, cred consultanţii de laOvum.

"Impunerea roamingului va permite RCS&RDSsă obţină acces rapid în zonele care nu sunt acoperite în prezentde reţeaua sa UMTS dezvoltată în banda de 2100 MHz şi pentru careacoperirea cu o reţea în banda de 2100 MHz s-ar putea să fieineficientă din punct de vedere al costurilor, după cum s-a evaluatîn partea 1 a studiului. Accesul pe piaţă al RCS&RDS şireducerea/eliminarea distorsiunii

competitive poate fi realizată rapid şi cucosturi modeste", cred consultanţii. "Faptul că accesul roamingeste pus la dispoziţie, evită necesitatea caoperatorii

tradiţionali să elibereze rapid spectrul de900 MHz, deşi aceasta ar constitui totuşi o opţiune, relicenţiereaspectrului astfel eliberat oferind ANCOM posibilitatea de a impunemigrarea serviciilor pentru consumatori de la GSM la UMTS,determinând creşterea eficienţei utilizării spectrului. Pe termenscurt, remediul nu încurajează dezvoltarea unei noi reţele de accesradio, însă acest lucru va fi încurajat pe termen lung prinacordarea licenţelor în banda de 800 MHz. Toţi operatorii vor puteasă îşi planifice şi să îşi dezvolte strategiile pentru reţele şiservicii, având certitudinea poziţiei lor în privinţa deţineriidrepturilor de spectru în benzile de 900 MHz şi 800 MHz."

Ce urmează

Autoritatea Naţională pentru Administrare şiReglementare în Comunicaţii (ANCOM) a transmis joi industriei decomunicaţii şi publicului larg un chestionar referitor lamodalităţile practice de extindere a valabilităţii drepturilor deutilizare a frecvenţelor radio aparţinând Vodafone România şiOrange România în benzile GSM 890 - 915 MHz / 935 - 960 MHz (bandade 900 MHz) şi 1722,7 MHz - 1747,5 MHz / 1817,7 - 1842,5 MHz (bandade 1800 MHz), drepturi care expiră la data de 31 decembrie2011.

ANCOM adresează furnizorilor de reţele şiservicii de comunicaţii electronice şi utilizatorilor acestorservicii o serie de întrebări cu privire la durata de prelungire avalabilităţii licenţelor, la opţiunile privind reîmpărţirea şialocarea frecvenţelor în banda GSM 900, tehnologia utilizată şi cuprivire la cerinţele de dezvoltare a reţelelor.

Din răspunsurile la chestionarul publicatastăzi, ANCOM va afla opinia celor interesaţi cu privire laremediul cel mai potrivit şi modalitatea de aplicare a acestuia şio va corela cu decizia privind utilizarea viitoare a benzilor de900 MHz şi de 1800 MHz care va rezulta în urma consultării publice.Această decizie va trebui să asigure continuitatea furnizăriiserviciilor de comunicaţii electronice de generaţia a douaspecifice sistemelor GSM (telefonie mobilă, acces mobil lainternet), condiţiile optime pentru a permite consumatorilor deservicii de comunicaţii electronice să beneficieze fără întârzierede avantajele liberalizării benzilor de frecvenţe pentru furnizareaserviciilor de comunicaţii electronice de bandă largă de generaţiaa treia (UMTS) şi, în perspectivă, de generaţia a patra (LTE,WiMAX), precum şi flexibilitate şi eficienţă în utilizareaspectrului.

De răspunsurile la acest chestionar se vaţine seama în redactarea documentului de strategie privindintroducerea serviciilor de comunicaţii mobile de bandă largă înbenzile de frecvenţe 790-862 MHz şi 2500-2690 MHz corelat cuacordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzilede 900 MHz şi de 1800 MHz (inclusiv cu prelungirea unor drepturi deutilizare a unor frecvenţe radio pentru operatorii care deţin înprezent licenţe de utilizare a frecvenţelor în benzile respective),document care va fi supus la rândul său consultării publice înaintede a fi aprobat.

ANCOM aşteaptă răspunsurile celor interesaţipână la data de 5 august 2011

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9454
Diferență: 0,0101
Ieri: 4.9449
Azi: 4.8344
Diferență: 0,5324
Ieri: 4.8088
Azi: 5.7743
Diferență: -0,1763
Ieri: 5.7845
Azi: 4.9860
Diferență: 0,1808
Ieri: 4.9770